Bachelor's theses

Latest additions:
2018-03-16
15:49

Detailed record
2018-03-16
15:49
Návrh webového plánu budovy s využitím GIS a JavaScriptových knihoven
Starosta, Tomáš ; Čábelka, Miroslav (vedoucí práce) ; Jaroš, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá navržením metodického postupu tvorby webové informační služby za pomocí open-source technologií. V úvodní technické části jsou popsány některé projekty, které byly využity k podobnému účelu. Tato práce se také blíže zaměřuje na softwary, jež lze použít. V metodické části je stanovený obecný postup zaměřený na obecnou tvorbu webové mapové aplikace. V praktické části je na základě získaných poznatků o Open-Source technologiích stanoven a zpracován postup tvorby webového interaktivního plánu budovy Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy, Albertov 6. Výstupem je on-line dostupná mapa na webové adrese https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/p6a/str1.html, na níž je možné zobrazit jednotlivá patra budovy. Klíčová slova: on-line knihovny, webové informační služby, Open- Source, Leaflets, OpenLayers

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record
2018-03-16
15:48

Detailed record