Archeologický ústav, Praha

Nejnovější přírůstky:
2018-05-28
15:54
Non-invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague
Cihla, M. ; Trefný, M. ; Drda, Petr ; Hradil, David ; Hradilová, J.
The sandstone head sculpture from the hillfort of Závist in the southern periphery of Prague has been subjected to a non-invasive survey by mechanoscopic and analytical approaches. A 3D model of a sculpture has been created using laser scanning and photogrammetry. A reconstruction of stonemason's working tools was derived from longitudinal and transversal sections of the traces on the head's surface. Further screening of the surface by handheld X-ray fluorescence identified increased contents of lead and tin suggesting a former intentional coloring of the sculpture's surface. Traces of gold could indicate that the surface was gilded. It was confirmed that the sculpture was originally not a part of a human figure, but was intended to represent only a self-standing head. The way of making as well as the nature of the original surface treatment has excluded the possibility that the stone head from Závist was a modern replica.

Úplný záznam
2018-04-18
16:23
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena ; Malcolm-Davies, J.
Proceedings from the international conference NESAT XIII (North European Symposium for Archaeological Textiles).

Úplný záznam
2018-04-18
16:23
Archaeological textile research in the Czech Republic
Bravermanová, M. ; Březinová, Helena
The paper is a synoptical summary of scientific research focused on research of archaeological textiles in the Czech Republic. It maps the development of this discipline from the 19th century to present, lists the most important experts involved in the research of the historical development of textile production and its archaeological evidence.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)
Tomková, Kateřina ; Jonášová, Šárka ; Zlámalová Cílová, Z.
An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from imported glass.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Current issues of the studies of multicoloured beads from the early medieval Bohemia
Tomková, Kateřina ; Křížová, Šárka
A summary of the findings of early medieval finds of polychrome beads from Bohemia, including the basic typological scheme based on the inventory of these beads. Special attention is paid to beads with simple and especially millefiori eyes in combination with crossing trails. The different chemical composition of glasses of both types of beads, as determined by the SEM-EDS method, may indicate different production centers. The topography of Central European findings suggests that these beads have spread to Bohemia from the Carpathian basin, which has been the mediator of cultural influence from Southern and Eastern Europe.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Hellenistic mosaic glass and La Tène glass-working
Venclová, Natalie ; Jonášová, Šárka ; Vaculovič, T.
Hellenistic mosaic glasses are similar in their basic composition, as well as their trace elements, to the late group of La Tène glass of the 2nd-1st century BC. The imported glass vessels represent a luxury article used only by the elite in the Iron Age Europe.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
Březinová, Helena ; Kohout, D.
Příspěvek přináší shrnující informace o ojedinělém souboru stovek textilních fragmentů pocházejících ze záchranných archeologických výzkumů v centru Prahy, na Novém Městě pražském (ulice Jungmannova, Vodičkova a Školská), které probíhaly v letech 2004-2008. Během výzkumů zde bylo objeveno mocné souvrství organického původu, jenž je pozůstatkem smetiště z období 14. a 15. století, a které přineslo neobyčejně velké množství předmětů z organických materiálů - textilu, dřeva a kůže. Představeny jsou nejzajímavější závěry z průzkumu vlněných a hedvábných textilií, jejichž široké spektrum poskytuje zajímavý pohled na středověkou textilní hmotnou kulturu, prezentovány jsou i výsledky analýz použitých barviv a informace o restaurování a adjustaci tohoto mimořádného souboru.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie
Šlesingerová, Lada
Příspěvek podává přehled o historickém vývoji, excerpční základně a současném stavu oborové bibliografie zpracovávané v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a informuje o řešených grantových projektech. Bibliografie české, moravské a slezské archeologie zahrnuje tištěné bibliografie, článkové databáze Analytika a Pražský hrad a bibliografie ústavních časopisů.

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky
Kuna, Martin
Práce se zabývá vztahem mezi historií a archeologií při rekonstrukci raných období dějin. Autor upozorňuje na potenciální rizika pojetí archeologie jako historické disciplíny v užším slova smyslu. Používá příklad raně středověkého naleziště v Roztokách, na kterém ukazuje soubor otázek, které lze zodpovědět pouze pomocí archeologických metod. Zakotvení těchto metod není ve společenskovědní oblasti, nýbrž v přírodních vědách.

Úplný záznam
2016-03-08
13:53
Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie
Kuna, Martin ; Křivánková, Dana ; Hasil, Jan ; Novák, David
Obecným záměrem projektu AMČR je zvýšit efektivitu toku informací v české archeologii, konkrétně v oblasti evidence terénních archeologických výzkumů a jejich výsledků. Vytčený cíl považujeme za nezbytný předpoklad efektivní památkové péče a jeden z předpokladů úspěšného teoretického výzkumu v archeologii, jakož i prezentace archeologického dědictví širší veřejnosti. Příspěvek stručně shrnuje současný stav a nastiňuje směry dalšího rozvoje.

Úplný záznam