J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry

Latest additions:
2019-07-25
09:14
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
Zpráva obsahuje výsledky morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní, morfologické a chemické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a chemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Výzkumná zpráva o strukturní, morfologické a elektrochemické analýze vzorků dodaných HE3DA
Zukalová, Markéta
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků a jejich elektrochemické testování.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Strukturní a morfologická analýza vzorků HE3DA, kompletní screening. Optimalizace postupu kalcinace a koncentrace vodivých aditiv
Zukalová, Markéta
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a adsorpční analýzy dodaných vzorků. Koreluje výsledky elektrochemických měření s koncentrací vodivých aditiv.

Detailed record
2019-07-25
09:14
Strukturní a morfologická analýza vzorků HE3DA, 1. screening
Zukalová, Markéta
Zpráva obsahuje výsledky rentgenostrukturní a morfologické analýzy provedené na sadě dodaných vzorků.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Construction and Application of Flow Amperometric Biosensor Based on Enzymatic Reactor for Determination of Choline
Tvorynska, Sofiia ; Barek, J. ; Josypčuk, Bohdan
In this contribution, a novel fast, simple and stable biosensor with the enzymatic reactor based on choline oxidase (ChOx) was developed and applied for the determination of choline using flow injection analysis with amperometric detection. The preparation of the reactor is based on the covalent immobilization of ChOx with glutaraldehyde to mesoporous silica powder (SBA-15) previously covered by NH2-groups. The experimental parameters affecting the sensitivity and stability of the biosensor were optimized. The proposed biosensor with the newly developed ChOx-based reactor possesses good repeatability, reproducibility, long-term stability, and reusability. It was successfully applied for the determination of choline in commercial pharmaceuticals.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Electrochemical Enzymatic Biosensors for Determination of Catecholamines in Flow Systems\n
Josypčuk, Bohdan ; Barek, J. ; Josypčuk, Oksana
Several biosensors (BS) based on flow enzymatic mini-reactors containing a mesoporous silica powder covered by enzyme laccase or tyrosinase were used for determination of L-DOPA, dopamine, noradrenaline, and adrenaline. The silica powder of MCM-41 with covalently bonded laccase was found to be the best reactor filling for the detection of catecholamines. Relative current response of such BS was 100 % for dopamine, 32.1 % for L-DOPA, 26.2 % for noradrenaline, and 0.71 % for adrenaline. The practical applicability of Lac-MCM41 biosensor was successfully verified by the determination of dopamine and noradrenaline in medical solutions for infusions.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Voltametrie na uhlíkové pastové elektrodě modifikované silikagelem
Šestáková, Ivana ; Navrátil, Tomáš
Kompositní uhlíkové elektrody s obsahem silikagelu 1,2 se začaly používat již v 90. letech minulého století, a to ve variantě pevné (s obsahem ceresinu) nebo pastové (s parafinovým olejem). Přítomnost silikagelu v uhlíkové pastě vede ke zlepšené amperometrické detekce látek, které lze na povrchu modifikovaném silikagelem nahromadit, a to jak látek organických, tak iontů kovů 3. Reprodukovatelnost povrchu a tím i vlastního stanovení je nejlépe zabezpečena použitím pastové elektrody se speciálně vyvinutým teflonovým držákem s pohyblivým pístem 4. Možnosti charakterizace uhlíkových pastových elektrod byly dále popsány v přehledném článku 5.\nVlastnosti uhlíkové pasty modifikované silikagelem byly dokumentovány při oxidaci flavonoidů a oxidaci kadmia v přítomnosti cysteinu a fytochelatinu PC2.

Detailed record
2019-06-11
07:52
Voltametrické stanovení pálivosti chilli paprik na elektrodě ze skelného uhlíku modifikované fosfolipidy
Skopalová, J. ; Rajcová, A. ; Vokounová, D. ; Navrátil, Tomáš
Kapsaicin je přírodní alkaloid vyskytující se v plodech chilli paprik, které patří k nejdůležitějším a nejrozšířenějším kořením. Za jejich popularitou stojí významné organoleptické vlastnosti (typická pálivá chuť), antioxidační či antimikrobiální účinky. Pálivost chilli paprik je hlavním důvodem jejich konzumace a z pohledu konzumenta představuje jednu z jejich nejdůležitějších charakteristik. Od toho se proto odvozuje potřeba tuto charakteristiku kvantifikovat. Míra pálivosti přímo souvisí s obsahem kapsaicinu a jemu podobných látek (kapsaicinoidů) v paprikách. Kromě potravinářství nachází kapsaicin své užití i v lesnictví (zemědělství) jako ochrana před okusem stromů zvěří.

Detailed record