National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
3D Printed Microfluidic Cell for Spectroelectrochemical Analysis
Šikula, M. ; Vaněčková, Eva ; Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam
Recent advances in fused deposition modeling 3D printing (FDM 3DP) enabled \nthe manufacture of customized spectroelectrochemical (SEC) devices. Despite significant progress, \nreported designs still rely on conventional optical components (windows and cuvettes). In this \nwork, we apply bi-material FDM 3DP combining electrically conductive and optically \ntranslucent filaments to manufacture a fully integrated microfluidic SEC device. Employing cyclic \nvoltammetric measurements with redox probes, we demonstrate that the platform allows SEC sensing of \nreactants, intermediates, and products of charge transfer reactions in an oxygen- free \nenvironment. Developed approaches pave the way for SEC d vices with dramatically\nreduced costs compared to currently available commercial platforms.\n
Manufacture of 3D Printed Microfluidic Channels and Their Characterization by Impedance Spectroscopy and Optical Microscopy Measurements
Štěrba, O. ; Vaněčková, Eva ; Choińska-Mlynarczyk, Marta ; Navrátil, Tomáš ; Kolivoška, Viliam
Fused deposition modeling 3D printing employing high-resolution extrusion nozzles and specialized manufacturing protocols have recently attracted attention as an inexpensive tool to create microfluidic devices. In this work, we have applied such an approach to create measurement cells with integrated microchannels of systematically varied dimensions. The real width of channels was inspected by two techniques, namely (A) impedance spectroscopy employing an aqueous sensing electrolyte and (B) optical microscopic imaging of silicone imprints hardened in the interior of printed structures. Both techniques have demonstrated that fused deposition modeling 3D printing enables precise manufacturing of channels with truly microfluidic dimensions.
Electroplating of 3D Printed Electrodes for Selective Electrochemical Reduction of C02
Vaněčková, Eva ; Bouša, Milan ; Shestivska, Violetta ; Kubišta, Jiří ; Rathouský, Jiří ; Sebechlebská, Táňa ; Kolivoška, Viliam
In this work, computer assisted design and fused deposition modelling 3D printing are\nemployed to devise and manufacture electrodes from polylactic acid-carbon nanotube\nconductive composite. Electrodes are further modified by copper electroplating to prepare\ncatalysts for the electrochemical reduction of carbon dioxide. Scanning electron microscopy\nand energy dispersive X-ray analysis are used to inspect the surface morphology and chemical\ncomposition of obtained catalysts. Cyclovoltammetric investigations reveal that the copper\nelectroplating leads to the increase of electrode activity by three orders of magnitude.
Electrochemical Investigation of Polylactic Acid/Carbon Black Composite Filament for the Manufacture of 3D Printed Electrodes
Sebechlebská, Táňa ; Vaněčková, Eva ; Shestivska, Violetta ; Kolivoška, Viliam
Fused deposition modeling 3D printing has recently attracted increasing attention as an inexpensive, fast, reliable, adaptable and environmentally friendly tool to fabricate electrodes and electrochemical cells from composites of thermoplastics and carbon nanostructures. In this work, we use electric conductance measurements and cyclic voltammetry employing Ru(acac)30/1- as an electroactive probe to demonstrate that commercial polylactic acid(PLA)/carbon black composite filaments may be readily used as functional working electrodes in aqueous electrolytes. We further devise a procedure that leads to an improvement of their electrochemical performance. Characteristics of composite filaments treated by the optimized procedure approach those of classical metallic electrodes.
Utilization of carbon-based solid electrodes to electrochemical oxidation of acyclovir
Vaněčková, Eva ; Schwarzová, Karolina (advisor) ; Fischer, Jan (referee)
Electrochemical oxidation of acyclovir at glassy-carbone electrode and boron-doped diamond electrode gives one pH-dependent oxidation signal; the corresponding electrode reaction is controlled by diffusion. It is followed by a second indistinctive signal in the pH range 2,0 - 9,0. Further, optimization of conditions was carried out for determination of acyclovir using DC and DP voltammetry. The calibration dependence on GC electrode in B−R buffer (pH = 6,0) is linear only in the concentration range from 2 to 10 μmol∙l−1 for DCV with limit of detection 0,38 μmol∙l−1; for DPV it is not linear. BDD electrode has to be activated to prevent its passivation. Anodic activation at +2,4 V for 15 s with simultaneous stirring of solution results in relative standard deviation of 0,9% for acyclovir concentration of 1∙10−4 mol∙l−1. Using DCV and DPV methods linear concentration dependences were obtained in 0,1 mol∙l-1 nitric acid and in pH 6,0 B−R buffer. The lowest limit of detection and limit of quantification (LOD = 0,47 μmol∙l−1 a LOQ = 1,55 μmol∙l−1) and linear range from 0,6 to 100 μmol∙l−1 was reached in pH 6,0 B−R buffer. Further, standard addition method was used to quantify acyclovir in Zovirax tablets. Satisfactory recoveries of 101,1 ± 2,3 % using DCV and 98,8 ± 2,2 % using DPV at BDD (compared with the...
Analysis of very low pollutant concentrations in air and their photocatalytic oxidation
Vaněčková, Eva ; Rathouský, Jiří (advisor) ; Kavan, Ladislav (referee)
For preparation of the mesoporous thin layers of TiO2 of define structure was used a sol-gel method in combination with structure directing surface-active agents. Various properties of the layers, such as size of surface area, thickness, porosity, light absorption ability and their relationschip to photocatalytic activity during NO oxidation, were investigated. A significant influence of these properties to activity of the photocatalyst was proved.
Antiphospholipid syndrome and complications during pregnancy
Vaněčková, Eva ; Andělová, Kateřina (advisor)
Antifosfolipidový syndrom je autoimunitní onemocnění charakterizované středními až vysokými hladinami antifosfolipidových protilátek v krvi a rekurentními venózními nebo arteriálními trombózami. V souvislosti s těhotenstvím byl APS definován jako jedna z příčin opakovaných těhotenských ztrát, ke kterým může dojít kdykoli v průběhu těhotenství. Na rozdíl od sporadických těhotenských ztrát, ke kterým nejčastěji dochází v období pre-embryonálním a embryonálním, u žen s APS je pozorována neobvyklá proporce těhotenských ztrát v období fetálním. Těhotenství žen s pozitivními antifosfolipidovými protilátkami jsou navíc komplikována placentární insuficiencí, předčasným porodem, preeklampsií a intrauterinní růstovou retardací. Tyto důsledky vyplývají z rozmanitého působení antifosfolipidových protilátek, jejichž nejčastějšími mechanismy jsou navození hyperkoagulačního stavu systémově nebo lokálně v uteroplacentární jednotce a zasahování do procesu invaze trofoblastu, jeho růstu a funkce. Opakované těhotenské ztráty jsou v současnosti považovány za léčitelnou komplikaci spojenou s antifosfolipidovým syndromem. Jeho diagnostika, která je založena na klinických a laboratorních kritériích, je velmi důležitá, neboť při vhodně zvolené léčbě většina žen dosáhne úspěchu. Jak se shoduje většina odborníků, efektivní...
The role of human capital in the process of offshoring using the example of the Czech Republic and Romania
Vaněčková, Eva ; Bič, Josef (advisor) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (referee)
Thesis provides a comprehensive look at the differences in qualitative standard of the human capital in the Czech Republic and Romania. Work compares factors of the human capital associated with the investor's decision to offshore to that country. Provides overview of the development of human capital in the country, its effective use or a deterioration in its competitiveness in the future.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.