National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector
Sobina, Anastasiia ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ženách čelících takzvanému „skleněnému stropu“, který brání ženám a menšinám získat pozice na vyšší úrovni založené na stereotypech a předsudcích. Teoretická část této práce se skládá z následujících témat: role žen v historickém vývoji počítačů, seznam některých nejvýznamnějších žen v oboru informatiky, důvody pro nedostatečné zastoupení specialistů ženského pohlaví v ICT, koncepce „skleněného stropu“ a popisu současné situace v Evropě, konkrétně v České republice, kde tato data doplňují statistické informace organizace Czechitas. Informace byly shromážděny studiem literatury a analýzou studií souvisejících s daným tématem. V empirické části této práce byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů.
Women in managerial positions
Holušová, Petra ; Angelovská, Olga (advisor) ; Hejzlarová, Eva (referee)
The aim of this diploma thesis is to analyse in detail the issue of the position of women in top management positions in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis focus mainly on the legislation and mapping of the current situation of the issue. The thesis also examines gender, gender identity and gender mainstreaming, all of those terms are defined in detail in the text. The first part of the theses builds an important theoretical base and explains terms such as glass ceiling and the mentioned gender mainstreaming. The work also investigates the issue of equal pay and employment of women. The practical part of the thesis contains its own qualitative research that was done with specific top managers in the selected company. The aim of the practical part is to compare the theoretical concepts of the position of women on the Czech labour market with the situation in a particular Czech company. During the research are investigated both opinions of top managers on the nationwide situation as well as the situation within the company. Based on the research results, the research questions are answered and recommendations for improving the current position of women on the Czech labour market are formulated.
Women in managerial positions
Holušová, Petra ; Angelovská, Olga (advisor) ; Hejzlarová, Eva (referee)
The aim of this diploma thesis is to analyse in detail the issue of the position of women in top management positions in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis focus mainly on the legislation and mapping of the current situation of the issue. The thesis also examines gender, gender identity and gender mainstreaming, all of those terms are defined in detail in the text. The first part of the theses builds an important theoretical base and explains terms such as glass ceiling and the mentioned gender mainstreaming. The work also investigates the issue of equal pay and employment of women. The practical part of the thesis contains its own qualitative research that was done with specific top managers in the selected company. The aim of the practical part is to compare the theoretical concepts of the position of women on the Czech labour market with the situation in a particular Czech company. During the research are investigated both opinions of top managers on the nationwide situation as well as the situation within the company. Based on the research results, the research questions are answered and recommendations for improving the current position of women on the Czech labour market are formulated.
A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector
Sobina, Anastasiia ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ženách čelících takzvanému „skleněnému stropu“, který brání ženám a menšinám získat pozice na vyšší úrovni založené na stereotypech a předsudcích. Teoretická část této práce se skládá z následujících témat: role žen v historickém vývoji počítačů, seznam některých nejvýznamnějších žen v oboru informatiky, důvody pro nedostatečné zastoupení specialistů ženského pohlaví v ICT, koncepce „skleněného stropu“ a popisu současné situace v Evropě, konkrétně v České republice, kde tato data doplňují statistické informace organizace Czechitas. Informace byly shromážděny studiem literatury a analýzou studií souvisejících s daným tématem. V empirické části této práce byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů.
Gender equality as one of the sustainable development goals
Povýšilová, Emília ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Fleissner, Kamil (referee)
The aim of this Bachelors Thesis is to introduce the issue of gender equality in the context of the multicultural world of the 21st century and find out if it has already been achieved. Gender Equality is one of the Sustainable Development Goals and hence a part of The 2030 Agenda of Sustainable Development. This Agenda is trying to ensure a good life for the future generations. The theoretical part describes the main factors that have an influence on the position of genders in the society. The main factors include historical development (natural work division and stereotypes), geopolitical conditions and religion (cultural traditions). Next, the problem is looked at from the perspective of two developed countries, to be specific, the Czech Republic and the United Kingdom, describing their labour markets using the glass-ceiling index. The practical part compares the collected theoretical data with the data collected in my questionnaire held in the Czech Republic and the Great Britain.
Aspirations of management students, the role of the mother - manager and social politics
Tobiášová, Magdaléna ; Křížková, Alena (advisor) ; Marková Volejníčková, Romana (referee)
The thesis deals with the issue of women in management. The theoretical part provides basic points and explains key concepts such as gender segregation of the labor market, discrimination of women in management, or barriers to women entering managerial positions, which are a fundamental problem of gender inequality in the labor market. Next is also described family policy, as an offshoot of social policy, to help women in harmonizing work and family. Research aims to find out how aspiring managers, management students, perceive this issue through semi-structured interviews that are processed by thematic analysis. Interpretation of the results then provides repertoires of roles that these women expect in life and description how they choose or combine among them and their attitude to these repertoires. The main findings of the work are the perception of discrimination on the grounds of maternity and the problematic combination of care and careers related to the insufficient provision of state childcare facilities. However, perceptions of other career barriers meets with a positive attitude, interviewees believe they do not face other disadvantages compared to men than motherhood.
Ženy v top managemente: Prípadová štúdia spoločnosti EY
Tomčovčíková, Michaela ; Křečková Kroupová, Zuzana (advisor) ; Volfová, Jitka (referee)
The thesis analyses the course and tempo of women´s careers in comparison with those of men, based on an analysis of my own research conducted at the company EY. The results of the research demonstrates, whether it is more challenging for women or men to achieve a managerial position. The thesis identifies and analyse the different factors that may influence the career of women, based on the theoretical findings and on a qualitative interview.
Výzvy pro ženy manažerky v Rusku
Naumenko, Evgeniya ; Křečková Kroupová, Zuzana (advisor) ; Průša, Přemysl (referee)
The thesis analyzes the situation of women in management in Russia. This thesis deals with the challenges of women in managerial positions. The theoretical part focuses on the on the explanation of the concepts related to the general characteristics of a manager, and its basic competencies are explained. Further, the main issues of women management are described. This chapter also deals with the barriers which can prevent women from the career advancement, and with the question of reconciling personal life and career. The practical part tests the theoretical knowledge on the background of a sample of eight women managers operating in different industries. With the help of qualitative research and its following analysis, it is possible to examine the situation of female managers on the market, define the existing obstacles, and see the possibilities for integration of work and family.
Rovné příležitosti mužů a žen ve vybrané organizaci
Příhodová, Petra
The bachelor thesis is focused on the issue of equal opportunities for men and women at the Municipal Office Šternberk. It focuses on the views of individual employees to equal opportunities. The theoretical part deals with legislation, the definitions of basic concepts such as equality and discrimination, gender and gender stereotypes, strategies promoting equal opportunities (gender mainstreaming, gender analysis, gender budgeting and gender audit). The bachelor thesis is also interested in the issue of selection process, career growth coupled with a glass ceiling barrier, segregation of the job market depending on the pay gap between men and women and the reconciliation of private and professional life. The practical part analyzes the representation of men and women in various positions. The study of internal documents was found representation of men and women in different positions. Subsequently, the data were processed into graphs and diagrams. Performing semi-structured interviews with employees of the Municipal Office Šternberk various positions, was determined attitude of staff to equal opportunities for men and women. Interviews were transcribed and on the basis of their results were made conclusions on the matter.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.