National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Artificial Intelligence
Ragas, Luděk ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní.
A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector
Sobina, Anastasiia ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ženách čelících takzvanému „skleněnému stropu“, který brání ženám a menšinám získat pozice na vyšší úrovni založené na stereotypech a předsudcích. Teoretická část této práce se skládá z následujících témat: role žen v historickém vývoji počítačů, seznam některých nejvýznamnějších žen v oboru informatiky, důvody pro nedostatečné zastoupení specialistů ženského pohlaví v ICT, koncepce „skleněného stropu“ a popisu současné situace v Evropě, konkrétně v České republice, kde tato data doplňují statistické informace organizace Czechitas. Informace byly shromážděny studiem literatury a analýzou studií souvisejících s daným tématem. V empirické části této práce byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů.
SYSTEMS OF AUTOMATION IN SMART BUILDINGS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A RELAY MODULE
Bendová, Petra ; Walek, Agata (referee) ; Žouželková Bartošová, Marie (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na inteligentní budovy a na jejich automatizaci. Je rozdělena na dvě části – rešeršní a praktickou. Teoretická část práce se zabývá rozdělěním řídících a automatizačních systémů, úsporami a slaboproudými systémy následované inteligentními budovami budoucnosti. Praktická část práce se zabývá návrhem reléového modulu pro desku plošného spoje a jeho testováním na nepájivém poli.
Social Media and their Influence on Democratic Elections
Khyzhniak, Veronika ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Technologický pokrok výrazně zlepšil způsob, jakým mohou lidé na celém světě komunikovat. Sociální sítě velmi usnadňují živou komunikaci nejen pro obyčejné lidi, ale také pro zástupce legislativní moci. Prostřednictvím sociálních médií mohou politici propagovat svou politickou kampaň a svou stranu a díky tomu rychle a ekonomicky získat podporu. Americká prezidentská volba v roce 2016 zdůraznila důležitost komunikace sociálních médií v demokratických volbách po celém světě. Cílem bakalářské práce je prozkoumat různé formy sociálních médií a vyzdvihnout jejich vliv na demokratické volby. Projekt se zabývá vlivem Twitteru a Facebooku na volby v USA v roce 2016 a popisuje způsob, jakým je kandidáti používali během prezidentského klání. Klíčová
TECHNOLOGIES FOR PORTABLE STORAGE OF ELECTRICAL ENERGY
Helma, Radim ; Smutný, Milan (referee) ; Žouželková Bartošová, Marie (advisor)
Cílem této semestrální práce je vypracovat rešerši na téma různých metod uskladnění elektrické energie. V práci jsem zkombinoval mnoho datových zdrojů a pro každou technologii jsem vytvořil stručný popis historie, současných problémů a možností do budoucna. Má práce čtenáři poskytne přehled faktografických informací na téma akumulátorů, palivových článků, superkondenzátorů a průtokových baterií. Příslušné technologie jsou uspořádány jako strukturovaný, kategorizovaný seznam.
The implementation of Search Engine Optimization methods and keyword analysis in articles with scientific and technical content
Chudáčik, Ondrej ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Semestrálna práca je zameraná na implementáciu metódy Search engine optimization na vybranú webovú stránku. V práci autor zhŕňa konkretné body, na ktoré sa je potrebné pri implementovaní zamerať, aby sa webstránka zobrazila na prvej stránke výsledkov vyhľadávania Google. V prostredí súčasných internových vyhľadávačov, v ktorých algoritmy sa neustále vyvíjajú, je pre poskytovateľov webových stránok veľmi dôležité byť pre užívateľov ľahko prístupný a zároveň ostať aktuálny. Autor sa v práci jednotlivo venuje On-page a Off-page prvkom, ktoré v prípade správnej implementácie zaručia úspešnosť. Práca rozoberá základné funkcie, technické vlastnosti webových stránok a taktiež popisuje možnosť finančných príjmov z internetovej reklamy. Dôraz je kladený najmä na zodpovednosť pri dodržiavaní pravidiel optimalizácie.
The influence of computer games on English language knowledge
Prát, Patrik ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Navzdory skutečnosti, že počítačové hry stále nabývají na popularitě, postoj většiny vůči počítačovým hrám je stále převážně negativní. Cílem této bakalářské práce je demonstrovat fakt, že hraní počítačových her může být prospěšné při osvojování cizího jazyka. Tato bakalářská práce se skládá ze tří kapitol, ve kterých je probírán aktuální postoj k anglickému jazyku v dnešním světě, osvojení cizího jazyka a vliv počítačových her na znalost anglického jazyka. Empirická část této bakalářské práce se zaměřuje na analýzu průzkumu, který byl tvořen formou dotazníku.
The influence of computer games on English language knowledge
Prát, Patrik ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Navzdory skutečnosti, že počítačové hry stále nabývají na popularitě, postoj většiny vůči počítačovým hrám je stále převážně negativní. Cílem této bakalářské práce je demonstrovat fakt, že hraní počítačových her může být prospěšné při osvojování cizího jazyka. Tato bakalářská práce se skládá ze tří kapitol, ve kterých je probírán aktuální postoj k anglickému jazyku v dnešním světě, osvojení cizího jazyka a vliv počítačových her na znalost anglického jazyka. Empirická část této bakalářské práce se zaměřuje na analýzu průzkumu, který byl tvořen formou dotazníku.
A Perpetual Glass Ceiling? The Position of Women in the ICT Sector
Sobina, Anastasiia ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ženách čelících takzvanému „skleněnému stropu“, který brání ženám a menšinám získat pozice na vyšší úrovni založené na stereotypech a předsudcích. Teoretická část této práce se skládá z následujících témat: role žen v historickém vývoji počítačů, seznam některých nejvýznamnějších žen v oboru informatiky, důvody pro nedostatečné zastoupení specialistů ženského pohlaví v ICT, koncepce „skleněného stropu“ a popisu současné situace v Evropě, konkrétně v České republice, kde tato data doplňují statistické informace organizace Czechitas. Informace byly shromážděny studiem literatury a analýzou studií souvisejících s daným tématem. V empirické části této práce byl proveden kvalitativní a kvantitativní výzkum. Data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů.
Social Media and their Influence on Democratic Elections
Khyzhniak, Veronika ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Technologický pokrok výrazně zlepšil způsob, jakým mohou lidé na celém světě komunikovat. Sociální sítě velmi usnadňují živou komunikaci nejen pro obyčejné lidi, ale také pro zástupce legislativní moci. Prostřednictvím sociálních médií mohou politici propagovat svou politickou kampaň a svou stranu a díky tomu rychle a ekonomicky získat podporu. Americká prezidentská volba v roce 2016 zdůraznila důležitost komunikace sociálních médií v demokratických volbách po celém světě. Cílem bakalářské práce je prozkoumat různé formy sociálních médií a vyzdvihnout jejich vliv na demokratické volby. Projekt se zabývá vlivem Twitteru a Facebooku na volby v USA v roce 2016 a popisuje způsob, jakým je kandidáti používali během prezidentského klání. Klíčová

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.