Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 383 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Žít s přírodou
Neuwirthová, Barbora ; Durdis,, Tomáš (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vztahem člověka k přírodě, přírody k člověku a vlivem architektonických intervencí na formování těchto vztahů. Záměrem celé práce je přehodnocení aktuálního konzumního využívání krajiny a přístupu člověka k ní za pomoci menších objektů, které neničí, neomezují a nedeformují své okolí, ale naopak povznášejí genia loci, jsou přívětivé na pohled i pro přírodní prostředí, a především posilují vztahy mezi prostředím a jejími uživateli. Práce je podložena a vychází z vlastních zážitků a zkušeností prožitých v přírodě. Proto považuji za nezbytné poukázat na krásu a jedinečnost diskomfortu horského prostředí, které mimo jiné vede k utužování našeho psychického i fyzického zdraví.
V lese
Pucharová Kramářová, Vendula ; Dub, Petr (oponent) ; Lahoda, Tomáš (vedoucí práce)
Mé práci předcházela tvorba fotografií v nočním lese, která pro mě byla moc důležitá kvůli pocitu tajemna a mystična. Krajinu nepřepisuji realisticky podle fotografií, stylizuji ji a schematizuji. Zajímám se o krajinu nekultivovanou, se spadenými větvemi a trouchnivými pařezy. Maluji olejem, některá místa promalovávám, jiná nechávám nahozená s patrnými malířskými gesty.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Hamdanieh, Livine ; Svojanovský, Viktor (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Tématem návrhu bylo vytvoření vstupního objektu do areálu Přírodovědecké fakulty, která se nachází na pomezí města a krajiny. Nově navržený vstupní objekt má možnost dát areálu novou identitu, jako místa nejen pro studenty, ale i veřejnost.
Fenomén Špičák
Dvořáková, Vendula ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se soustředí na aktivaci části jihozápadní části kraje Vysočina. Tato část není příliš navštěvována turisty. Ti touto částí pouze projíždějí, a to z krajského města Jihlavy, do Telče, historického města zařazeného na seznam UNESCO. Tyto dvě města patří mezi nejvíce navštěvovaná místa na Vysočině, přesto se v okolí turisté nezdrží delší dobu. Důvodem je nedostatek informací o možnostech v místě a zejména špatná vybavenost.
Dětská léčebna Ostrov u Macochy
Zemánek, Pavel ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Architektonická studie se zabývá návrhem Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Návrh pracuje s myšlenkou propojení s okolní přírodou, reaguje na svažitý terén a snaží se naplnit obsáhlý stavební program. Charakteristickým prvek je využití přírodního materiálu – dřeva v rámci obvodového pláště, který definuje architektonický výraz objektu. Je kladen důraz na obnovitelné zdroje energie.
SPANÍ VENKU
Bendák, Jan ; Tomalík, Michael (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Práce se zabývá vlivy, působícími na člověka při pobytu ve venkovním prostředí a jejich dopady na náš denní rytmus. Blíže se zaměřuje na rituál spaní venku. Snaží se o přirozené pochopení zákonitostí přírody skrze vystavení se vlivům, které na nás každodenně účinkují pod širým nebem. Roční období, počasí, světlo a další faktory jsou pro práci určujícími prvky, o které se opírá. Výsledkem pochopení a spojení těchto principů jsou venkovní struktury určené pro přespávání skupin či jednotlivců. Objekty by měly sloužit jako platforma pro vznik komunity, která bude tyto principy dále autonomně rozvíjet. Práce představuje pozitiva spaní venku, vymezit se vůči trendu neustále se zrychlující doby a poskytnout příklad, jak se pomocí vnímání přírody s touto tendencí vypořádat.
Život na samotě
Jankovichová, Ludmila ; Fabián, Ondřej (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Odpoveď na to čo je to Zaježová môže byť jednoduchá. Zaježová sú lazy. Vonkajším svetom-spoločnosťou-je Zaježová vnímaná predovšetkým ako alternatívna komunita ľudí , ktorí žijú v spolužití s prírodou a “Zaježová” sa takto “sama” prezentuje. Osobne si myslím, že Zaježovú definujú hlavne silné individuality ľudí, ktorí sú schopní o sebe povedať a prezentovať, že žijú v komunite. V neposlednom rade, Zaježová je miestom, kde som prežila veľkú časť svojho detstva, pretože moji rodičia patrili k týmto silným individualitám a rozhodli sa žiť život “na samote”. Moja práca sa snaží zachytiť to čím je Zaježová skrz rôzne médiá, vrátane architektúry. Výstupom je sada netypických turistických máp a návrh premeny bývalej hasičskej stanice na galériu.
Mateřská škola v Brně
Gladiš, Filip ; Sátora,, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údolní u Obilního trhu v městské části Brno-Střed. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro celé okolí stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt se zelenou střechou přístupnou z terénu. Navržený předprostor reaguje na stezku spojující veřejný park Obilní trh s hradem Špilberk. Školka má vlastní oplocenou zahradu pro venkovní aktivity dětí a zároveň přímo sousedí se vzdělávací institucí Otevřenou zahradou Nadace partnerství. Návrh se snaží pojmout primární výchovu dětí z enviromentálního hlediska a snaží se děti dostat do kontaktu s přírodou a přírodními materiály. Z tohoto důvodu jsou navržena pobytová okna vysunutá z přední fasády, různých velikostí a různých pozic, ve kterých mohou děti trávit čas. Ta zároveň vytváří určitý výraz budovy, který je hravý, a díky dřevěnému obkladu fasády působí také odlehčeně. Dřevěná fasáda vybíhá metr nad konstrukci střechy a tvoří tak zároveň zábradlí pochozí střechy. Objekt je navržen jako veřejná budova se vzdělávací funkcí pro děti předškolního věku. Jedná se o dvě oddělení o kapacitě 48 dětí, s lehárnami v hernách, jídelnou, šatnou, ředitelnou, přípravnou a nezbytným zázemím. Tvar budovy vytváří přirozenou bariéru mezi veřejným prostorem a soukromou zahradou mateřské školy.
Areál pro chov a výcvik koní
Pelikánová, Zuzana ; Kunc, Petr (oponent) ; Myslín, Jiří (vedoucí práce) ; Skála, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je založena na semestrálním projektu ateliérové práce z 3.ročníku studia. Téma projektu je Areál pro chov a výcvik koní v obci Lipůvka, která se nachází na sever od města Brna. Nevržená budova se nachází na parcele u lesa na konci vesnice. Celý objekt je rozdělen na 3 části podle funkcí. Část A zahrnuje jízdárnu, část B je určená pro veřejnost, která obsahuje penzion a restauraci, část C tvoří stáje pro koně s vedlejšími prostory. Části A a C jsou navrženy jako dřevostavba, části B je navržena z keramických tvárnic Porotherm a keramického stropu s kombinací dřevěných prvků na fasádě a dřevěnou střechou. Stavba je především funkční a svým vzhledem blíží k přírodě a nenabourává ráz okolí.
Malá balení
Drštičková, Hana ; Jamrichová, Kristína (oponent) ; Janů, Valentýna (vedoucí práce)
Diplomová práce se po formální stránce skládá z mozaiky výstupů napříč médii. Obsahuje soubor videí, soubor vyšívaných kusů oblečení a soubor ručně kreslených, subjektivních map, vše doplněné a provázané kresbami, akvarely, texty, objekty a audio doprovodem. Tematicky má práce dvě vrstvy. Za prvé se zabývá reflexí konkrétních (mých) koníčků, které se vztahují k specifickým představám o přírodě a krajině. Tyto koníčky jsou děleny do tří tématických oblastí pojmenovaných Emo mapy, Škála kovbojů, a Bio Topy. V druhé vrstvě je práce kritickým zamyšlením nad využíváním strategií koníčků v umělecké práci, jako jednou z posledních možností jak tvořit v čase permanentních krizí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 383 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.