National Repository of Grey Literature 22 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Classification of flexible manufacturing systems & machining centers
Selucký, Jaroslav ; Kalivoda, Milan (referee) ; Kubík, Roman (advisor)
This bachelor´s thesis is focused on analysis of the flexible manufacturing systems and machining centers. In the first section the basic characteristics of the flexible manufacturing systems and their versions are described. There´s also a description of the manipulators, conveyors and possible layouts of systems which are often used in the flexible manufacturing systems. The next section is focused on the description and classification of the machining centers as the main parts of flexible manufacturing systems. The classification is firstly done according to the design and technical possibilities and in the last section the flexible manufacturing systems are classified according the user´s requirements.
Draft inventory and cataloging of stored samples Chlupáč's museum of Earth History
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (advisor) ; Ekrt, Boris (referee)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
Methodology of Research, Revision and Passporting of Historical Library Collections
Šípek, Richard ; Mašek, Petr ; Hájek, Pavel ; Paličková, Tereza
The aim of the methodology is to present a clear synthetic guide and tool for the care of the historical book collection, its analysis in terms of content, chronology and provenance and its synthesizing evaluation in the form of a study. In addition to a comprehensive secondary bibliography on the issue of the historical book collection in the broadest sense and an overview of current legislation, it also contains a clear guide to the global treatment of the historical book collection according to its specific type, as well as recommendations for its long-term management and care. The methodology also includes advice on the selection of books for conservation and restoration and on ensuring appropriate storage conditions for the historic book collection.
Fulltext: Download fulltextPDF
Guidelines for creating bibliographic records of broadside prints with Ignis 2 online tool
Bydžovská, Iva ; Měřička, Matěj ; Klacek, Michal
The guidelines for creating bibliographic records of broadside ballads or chapbook prints in the online tool Ignis 2 were created to enable enriched functionality of the internet library of broadside ballads Špalíček (www.spalicek.net). The guidelines are based on international XML format for the description of text documents Text Encoding Initiative (TEI P5) and describe the creation of bibliographic records of broadside ballads and chapbook prints. They replace older guidelines for already outdated program Ignis - XML Record Editor, clarifies and expands description of the prints in currently valid TEI P5, improves the compatibility of records with other library formats and enables name authority and geographical authority records to be linked with the records.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika pro katalogizaci tisků bibliofilské povahy
Glombová, Hana
Metodika vznikla jako jeden z výstupů projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně, v jehož rámci probíhalo zpracování a zpřístupňování bibliofilského fondu čtenářům. Bibliofilie disponují oproti knihám běžného fondu řadou specifik, proto je třeba je popsat jinak, detailněji. Metodika přináší zaměstnancům institucí (knihoven a muzeí), které bibliofilie spravují, návod, jak katalogizovat tyto vzácné tisky podle pravidel RDA ve formátu MARC 21 tak, aby pro výsledné záznamy byla maximalizována využitelnost záznamů a přístupnost fondu čtenáři z řad laické i odborné veřejnosti.
Fulltext: Download fulltextPDF
Optimization of processing of documents in library of Bohuslav Martinu Institute
Váchová, Veronika ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Kolínová, Pavlína (referee)
This thesis describes the library of the Bohuslav Martinu Institute. First, there is described history and a current activities of the Institute. The main topic of this work is to decompose the library system of the local library and the information center. There are described static elements (the library collection in detail, catalogues and the library equipment) and dynamic elements (aquisition, organisation and services). The practical part contains a description of current state of cataloguing of documents and a proposal for minor improvements. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
State castle Litomyšl library. The history of the library collection, the analysis and cataloguing of its greatest part
Večeře, Vít ; Sládek, Miloš (advisor) ; Beneš, Zdeněk (referee)
The subject of this diploma thesis is the library of the state castle Litomyšl that was created as a product of the state institutions in the second half of the 20th century. The thesis deals with the topic in two fundamental segments - theoretical and practical. The theoretical part provides comprehensive processing of the library history and analysis of the particular unit especially from the topical, chronological and geographical point of view. The paper also focuses on the language, provenance as well as physical condition of the books and especially the graphics of the prints. From a thematic point of view, particular emphasis is placed on the most interesting, though not very numerous, group of religious prints and manuscripts. The practical part of the thesis, which consists in the cataloguing of the fund, brings the greatest factual contribution, especially to Národní památkový ústav that will therefore obtain a complex overview on one of its collections, but also to specialized public, for whom the composition of the catalogue means the possibility of the research use.
The methodology of preservation and presentation of multimedia data
Získal, Bohuš ; Bohuš Získal ; Cubr, Ladislav ; Berka, Roman ; Svatoňová, Kateřina
This methodology was created within the implementation of the project "Laterna magika. History and Present, Documentation, Preservation and Accessibility ”DG16P02H005 funded by the Program to Support Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity for the years 2016 to 2022 (NAKI II). The methodology is based on the need to describe the procedures for the description, storage and presentation of digital information objects created during the processing of documentation of historical performances of Laterna magika and to define these procedures in such a way that they are applicable to other works of a similar nature. The methodology responds to a situation where at the national level, and for some specifics of the content or at the global level, there are no defined standards of care for this type of cultural heritage, which would cover all the necessary activities. The above-mentioned specifics include the form of a live performance using technologies and elements, which significantly contribute to the informational and aesthetic form of the work, and the combination of which as a whole is difficult to document. The methodology is intended for memory institutions, their partner organizations or suppliers who participate in the creation, processing, presentation and storage of data generated during the digitization, reconstruction and description of documentation of multimedia performances. Best practices and data structures take into account the situation where physical (data) objects related to works are in the collections of different institutions or individuals, and it is not possible or desirable to collect all physical objects under one common administration. The methodology was verified by the researchers of the project for the Národní filmový archiv, Prague, CESNET and the Institute of Intermedia at CTU FEE on selected data created for the presentation and preservation of historical performances of Laterna magika.
Fulltext: Download fulltextPDF
Optimization of processing of documents in library of Bohuslav Martinu Institute
Váchová, Veronika ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Kolínová, Pavlína (referee)
This thesis describes the library of the Bohuslav Martinu Institute. First, there is described history and a current activities of the Institute. The main topic of this work is to decompose the library system of the local library and the information center. There are described static elements (the library collection in detail, catalogues and the library equipment) and dynamic elements (aquisition, organisation and services). The practical part contains a description of current state of cataloguing of documents and a proposal for minor improvements. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Methods of processing book collection of Historical cabinet, Faculty of arts Charles University
Janovská, Veronika ; Římanová, Radka (advisor) ; Petruželková, Alena (referee)
Historical cabinet is one of the sub-libraries of the Faculty of arts of Charles University in Prague. It was founded in 1882 as a library for historical seminar. At present it is determined on the information needs of students and teachers of history. This thesis focuses on methods of processing book collections of the library, especially the acquisition, cataloging and organizing the library collection. The main contribution of this thesis lies in the characteristics of problem points that arise precisely in connection with the processing of the fund.

National Repository of Grey Literature : 22 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.