National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.06 seconds. 
Draft inventory and cataloging of stored samples Chlupáč's museum of Earth History
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (advisor) ; Ekrt, Boris (referee)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...
The age structure of fish (Osteichthyes) from the locality Kučlín near Bílina
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (advisor) ; Štamberg, Stanislav (referee)
From the Kučlín sites near Bílina are known and described four species of Osteichthyes - Cyclurus macrocephalus REUSS, 1844, Thaumaturus furcatus REUSS, 1844, Properca prisca (Agassiz, 1834) and Morone sp. This paper is study about the age structure of morphological characters on the scales. Describes changes on scales that occur during the growth of the animal. For determination of the age structure is used a basic ichthyologic principles and methods of the recent forms. Therefore are some species described and compared with recent species. The work occupy enviromental conditions that affect the growth of fish fauna. In the study materials were used from a private collection Zdeněk Dvořák, from the collections of the National Museum in Prague, the Regional Museum in Most, the Regional Museum in Teplice and the Faculty of Science, Charles University (a collection of T. Přikryl). The results of the study sites Kučlín dated to the Late Eocene are compared with the location in Messel (Germany) from the Middle Eocene, where a similar study was also carried out previously. Keywords: Kučlín, Eocene, Cyclurus macrocephalus, Thaumaturus furcatus, Properca prisca, Morone sp., Osteichthyes, age structure, scale.
Draft inventory and cataloging of stored samples Chlupáč's museum of Earth History
Drahný, Stanislav ; Mazuch, Martin (advisor) ; Ekrt, Boris (referee)
Pro Chlupáčovo muzeum historie Země je připraveno v nejbližší budoucnosti mnoho změn. Nejvíce by jich mělo být spojeno s depozitní částí. Tato práce byla psána jako příručka, na kterou by mohl být brán ohled při těchto obměnách. Měla by sloužit jako plně funkční návod k novému označování sbírkových předmětů, novému systému uložení těchto předmětů a k jejich snadné dohledatelnosti v úložných prostorech. Došlo i k porovnání institucí zabývajících se podobnou problematikou a popsání jejich organizační práce v depozitních odděleních. Zjištěné informace, ať už od kurátorů, z literatury nebo ze zkušenosti autora byly sepsány, abych plnohodnotně navrhl novou katalogizaci a inventarizaci pro CHMHZ. Klíčová slova: muzeum, inventarizace, katalogizace, depozitář, sbírkové předměty. Abstract For Chlupáčovo muzeum historie Země (Chlupač's museum of Earth History) is prepared many changes in the near future. Most of them should be combined with parts of the deosit.This work was written as a guide, which could be taken into account for these variations. It should sere as a fully functional guide to the new tagged artefacts, a new systém of storage of these items and their ease of traceability of storage space. There are also compared to similar institutions dealing with these issues and describe their...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.