National Repository of Grey Literature 138 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Digital libraries of Czech county libraries
Neradová, Kateřina ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
This diploma thesis is devoted to digital libraries of Czech regional libraries. Based on the available sources of literature and the questionnaire survey, the individual digital libraries that are built and administered by regional libraries are presented. In the first chapters of the thesis there is a terminological overview, the process of digitization itself and the digitization workflow. This is followed by a description of the distribution of personal representation of individual positions in digital libraries as well as the standards of digital libraries. An important part of the thesis is devoted to the results of the questionnaire survey among individual regional libraries and the presentation of the results of this survey. At the end of the thesis, the problem areas of regional digital libraries are outlined. Keywords digital library, regional library, workflow, digitization, staffing, standards
Cooperation public children libraries with kindergarten in Prague
Kratinová, Vanda ; Římanová, Radka (advisor) ; Nekolová, Kateřina (referee)
(in English): The purpose of this Bachelor thesis is to define the structure of cooperation between children library and the kindergarten. This proces was examined from different kind of views, but primarily the proces is shown on one concrete cooperation between Munincipal library in Prague - Prosek and its children branch and kindergarten Novoborská.This final paper includes a case study focused on the kindergarten requirements concerning the librarian services provided by the library. The study is being made by using the method of quality research. The outcome of the thesis is to provide a design of marketing campaign for the Prosek's Munincipal library in Prague. The campaign is being made out using the information based on the case study combinated with the key literature focused on methods and recommendations how to work with preschool children, which can be found in the state educational program paper and IFLA guide for Children's library services. Other data used for creating the campaign are based on detailed analysis of the children library at the Munincipal library in Prague - Prosek.
The tools for building the collection in the Municipal Library of Prague
Ulmanová, Magdalena ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
The goal of this bachelor thesis is to introduce tools, practices, and agendas used to build the library collection of the Municipal Library of Prague (further also MLP) and their relations. The thesis consists of six chapters and appendices. It includes the explanation of some internal terms used only in MLP. Later, the characterization and a brief history of the Municipal Library of Prague are exposed. The thesis also describes the processes taking place in the departments of acquisitions and library collections maintenance (purchase, resupply, displacement). More attention is given to the so-called attractive collection, its characterization, purchase, displacement, and lending, and selected sample of the attractive collection is used to show the function of the tools to build the collection. The thesis concludes with the possibilities of innovations in the field of building the collections in the Municipal Library of Prague.
Services of public libraries in the Czech Republic for visually disabbled
Topinková, Hana ; Římanová, Radka (advisor) ; Primusová, Ludmila (referee)
Bakalářská práce je věnována tématu zrakově postižených uživatelů knihoven v České republice. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky zrakově postižených obecně. Zabývá se klasifikací zrakového postižení, vývojem slepeckého písma, vzděláváním nevidomých a způsoby zprostředkovávání informací zrakově postiženým. Dále je zde uveden nástin problematiky specializovaných knihoven pro nevidomé a slabozraké, včetně jejich vývoje v České republice i vě světě. Podrobněji je popsána Knihovna a tiskárna K.E. Macana a knihovna spolu s digitálním archivem Braillnet Plus. V souvislosti s tématem jsou v práci představena některá univerzitní centra pomoci handicapovaným studentům, která se stala moderními a perspektivními institucemi, umožňujícími zrakově postiženým novodobý přístup k informacím. Součástí práce jsou dva rozhovory s osobami uživatelsky či profesně zainteresovanými v problematice zrakově postižených a srovnání služeb veřejných knihoven, které spolupracují s Knihovnou a tiskárnou K.E. Macana.
The practice of bachelor students of the librarianship
Lodrová, Iveta ; Římanová, Radka (advisor) ; Landová, Hana (referee)
The bachelor's thesis provides information about general high school library and information practice recommendation, that is based on document "European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education". The thesis brings information on the text of The Institute Curricula and gives the analysis of students internships that run over at three high schools in the Czech Republic (universities in Praha, Brno and Opava). The introduction describes a genesis of the Bologna Process initiatives and their development. In the next part, there is a brief introduction to the European Curriculum Reflections. The text itself is a conclusion of the EU project inspired by discussions around the Bologna Process. Subsequently, the chapter 11 titled "Practice and Theory: Placement as a part of the Curriculum" is introduced. The third chapter of the thesis focuses on students' internships that run over at the abovementioned high schools. The relevant information obtained from the Library and Information Science university teachers are presented, followed by results compilation and comparison. The final part presents the analysis of students' attitudes towards internship, that were gathered from questionnaires made through the web service easyresearch.biz. Final comparison and utilization rate of...
The development of "Resource Description and Access" cataloguing rules
Kárászová, Lenka ; Drobíková, Barbora (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Cílem této diplomové práce je zmapovat vývoj vznikajících katalogizačních pravidel "Ressource Description and Access". První část je věnována současným mezinárodním standardům a úmluvám, které výrazně ovlivnily podobu i obsah RDA. Je zde představena historie a vývoj katalogizačních pravidel AACR2 a stručně popsána česká katalogizační politika. Dále jsou zmíněny studie FRBR a FRAD a vysvětleny jejich modely, popsány jsou také Ustanovení mezinárodních zásad katalogizace. Jádrem práce je představení způsobu tvorby pravidel RDA, stručný popis jednotlivých kapitol návrhu pravidel a porovnání s pravidly AACR2, přičemž jsou zmíněny především výrazné změny v konkrétních instrukcích. V praktické části jsou uvedeny příklady zpracování různých typů informačních zdrojů a různých bibliografických entit podle pravidel RDA. Závěrem je nastíněn přínos RDA pro mezinárodní i českou katalogizační praxi.
Current trends in the field of competitive intelligence
Tauchenová, Nikola ; Jarolímková, Adéla (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
The diploma thesis deals with the issue of Competitive Intelligence, its development, typology, process and used information resources. The thesis focuses especially on the analysis of current trends and tools for competition research. The last part of the thesis deals with the use of Competitive Intelligence within the selected company.
Retrospective cataloging at Archive and depository center at Charles University in Lešetice
Cvačka, Jan ; Římanová, Radka (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
Retrospektivní katalogizace v Archivním a depozitním středisku Univerzity Karlovy v Lešeticích Jan Cvačka Abstrakt (anglicky) The topic deals with the retrospective cataloguing resources of the depository of Charles University in Lešetice. Depositary Center administrates the book collection of the former Institute of Marxism-Leninism of the Central Committee of the Communist Party. Books are retrospectively cataloguing by using the tools of the Uniform Information Gateway. Practicality of use is verified by the sample. This thesis also outlines the major variants of retrospective processing (recataloguing, retro-conversion) and the steps leading to today's possibilities of shared cataloguing between libraries. The emphasis is placed on the use of the Uniform Information Gateway for copying records. Uniform Information Gateway is specifically characterized (service provided, MetaLib, SFX, Z39.50).
Content management system with a focus on utilization in the library environment
Pappová, Michaela ; Pokorný, Jan (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Systémy pro správu obsahu s důrazem na využitelnost v knihovnickém prostředí Michaela Pappová Abstract (in English): The work is focused on open source web content management systems (WCMS), the conception and contextualisation. The advantages and negative factors associated with the use of these systems are discussed based on SWOT analysis. The next section presents selected WCMS - Wordpress, Drupal, Joomla! and Plone. These systems are compared in terms of potential utilization / deployment on the web, especially for small and medium-sized libraries by analyzing a sample of library web sites and specialized extensions, functions and other options offered by the system.
The analysis of digital archive Ask the Library
Křížová, Jana ; Bratková, Eva (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
This bachelor's thesis seeks to analyze records of answered queries, saved in their online digital archive of the Czech national digital reference service called Ask your library. Two first chapters are based on studying sources, found within a bibliographical exploration of the subject. The first chapter briefly presents the service (development, current state, function, organization and administration, receiving and answering processes, etc.). The second chapter describes in detail the creation of online archive with answered queries and researching information from it. In the third chapter is detailed analysis of answered queries. The presentation of the results forms a major part of the work. The analysis includes the presentation and interpretation of basic statistics published on the Web site (eg. the proportion of questions within years, the share of stakeholders on answering queries, etc..), and analysis of the content of the answered queries within selected thematic categories (content and nature of the response, used and others recommended resources). Finally, the author evaluates the results of the analysis of the online archive of the answered queries and perspectives of next development of this service. Keywords: virtual reference services, Asky your library, reference query, analysis,...

National Repository of Grey Literature : 138 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.