National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Methodology for creating SIP packages with a focus on digitalization of printed documents (version 2.0)
Cubr, Ladislav, ; Fremrová, Květa ; Jiroušek, Václav ; Kočišová, Pavlína ; Kopský, Vojtěch ; Miláček, Ivo ; Ostráková, Natalie ; Pavčík, Filip
Metodika předkládá postup pro vytváření balíčků SIP pro digitalizáty tištěných dokumentů, popisuje procedurální postup pro užití Standardu NDK pro metadata, formáty a obrazová data užívaná při digitalizaci tištěných dokumentů v českých knihovnách. Metodika pro balíčky SIP obsahuje i některá obecnější doporučení, která lze vztahovat i na jiné typy dokumentů než digitalizáty tištěných dokumentů (monografií a periodik), primárně se však zaměřuje na tento typ dokumentů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Directive on audiovisual works minimum-level description
Cubr, Ladislav ; Lopour, Jaroslav ; Získal, Bohuš
The directive sets out the requirements for the minimal-level description of audiovisual works including the original publication context. The directive focuses on the core metadata required for supplying filmographic records to metadata aggregation systems.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodology for creating SIP packages with focus on digitization of printed documents
Cubr, Ladislav, ; Ostráková, Natalie ; Kočišová, Pavlína
Metodika pro vytváření balíčku SIP pro digitalizáty tištěných dokumentů je dokument, který popisuje procedurální postup pro užití standardů NDK pro metadata, formáty a obrazová data užívaná při digitalizaci tištěných dokumentů v českých knihovnách. Standardy NDK jsou závazné pro Národní knihovnu ČR a Moravskou zemskou knihovnu pro digitalizaci v rámci projektu Vytvoření Národní digitální knihovny, a dále pro knihovny digitalizující na základě podpory získané z podprogramu VISK7, případně pro další organizace, které budou odevzdávat svoje digitalizáty do LTP úložiště NK ČR k dlouhodobému uchovávání. Metodika pro balíčky SIP obsahuje i některá obecnější doporučení, která lze vztahovat i na jiné typy dokumentů než digitalizáty tištěných dokumentů (monografií a periodik), primárně se však zaměřuje na tento typ dokumentu.
Fulltext: Download fulltextPDF
The methodology of preservation and presentation of multimedia data
Získal, Bohuš ; Cubr, Ladislav ; Berka, Roman ; Svatoňová, Kateřina
This methodology was created within the implementation of the project "Laterna magika. History and Present, Documentation, Preservation and Accessibility ”DG16P02H005 funded by the Program to Support Applied Research and Experimental Development of National and Cultural Identity for the years 2016 to 2022 (NAKI II). The methodology is based on the need to describe the procedures for the description, storage and presentation of digital information objects created during the processing of documentation of historical performances of Laterna magika and to define these procedures in such a way that they are applicable to other works of a similar nature. The methodology responds to a situation where at the national level, and for some specifics of the content or at the global level, there are no defined standards of care for this type of cultural heritage, which would cover all the necessary activities. The above-mentioned specifics include the form of a live performance using technologies and elements, which significantly contribute to the informational and aesthetic form of the work, and the combination of which as a whole is difficult to document. The methodology is intended for memory institutions, their partner organizations or suppliers who participate in the creation, processing, presentation and storage of data generated during the digitization, reconstruction and description of documentation of multimedia performances. Best practices and data structures take into account the situation where physical (data) objects related to works are in the collections of different institutions or individuals, and it is not possible or desirable to collect all physical objects under one common administration. The methodology was verified by the researchers of the project for the Národní filmový archiv, Prague, CESNET and the Institute of Intermedia at CTU FEE on selected data created for the presentation and preservation of historical performances of Laterna magika.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodology for assignment and administration of the life cycle of unique persistent identifiers of digital documents based on the URN:NBN standard
Vašek, Zdeněk ; Řehánek, Martin ; Cubr, Ladislav,
Cílem metodiky je poskytnout návod producentům a správcům digitalizovaných dokumentů, jak správně získávat perzistentní identifikátory v systému ČIDLO a jak nakládat s identifikovanými dokumenty tak, aby byla dodržena pravidla standardu URN:NBN na národní i mezinárodní úrovni a zároveň bylo vyhověno požadavkům na autenticitu, dlouhodobé uložení, správu a také zpřístupnění digitálního dokumentu
Fulltext: Download fulltextPDF
Authenticity and Digital Information
Cubr, Ladislav ; Ivánek, Jiří (advisor) ; Sklenák, Vilém (referee) ; Hutař, Jan (referee)
The dissertation focuses on the authenticity of digitized books in the context of their life cycle (production, preservation, access). First the OIAS high-level conceptual framework for lifecycle management of digital documents maintained by organizations is introduced. Then the current situation of digitized books lifecycle management is described. This part is followed by an introducing to relevant conceptualizations of the authenticity of digital documents and these conceptualizations are analyzed and reviewed. Then framework for analysis of authenticity is established based on previous findings. This framework is then used to identify authenticity requirements for digitized books and to develop a domain-specific conceptualization of the authenticity of digitized books. This conceptualization deploys detailed analysis of risks threatening authenticity during lifecycle management of digitized books. The selected topics of this conceptualization are then the source for the next step, which is to develop a recommended practice for maintaining authenticity of digitized books. This practice is further specified for one partial solution to the problem of maintaining the authenticity of digital documents throughout their life cycle, which is a persistent identification system.
The Phenomenon of Narrative Fiction
Cubr, Ladislav ; Češka, Jakub (advisor) ; Kubíček, Tomáš (referee)
The thesis explores the phenomenon of narrative fiction in contemporary society. The thesis focuses particularly on grasping this phenomenon by three important narratologists (Tomaševskij, Schmid, Doležel). The aim of this thesis is the analysis and comparison of their models, the evaluation of their approaches and the identification of their benefits to understanding the narrative fiction. I focus on the more general features of narrative fiction, which can be applied to any type of media. The subtopics of the thesis are presentation of theoretical concepts on which these models are being drawn, and the significance of narrative fiction in our everyday lives. The paper will also try to point out some shortcomings in the overall approach of this narratologists and to emphasize the need to apply also other approaches in order to understand the phenomenon of narrative fiction.
Digital preservation strategies
Cubr, Ladislav ; Hutař, Jan (advisor) ; Bratková, Eva (referee)
Cílem práce je konceptualizace a analýza strategií dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů se zaměřením na oblast digitálního dědictví. Dlouhodobá ochrana digitálního dědictví čelí řadě rizik a problémů, např. zastarávání technologií, rizikům spojeným s digitálními formáty, problémům s vypořádáváním práv duševního vlastnictví, zajišťováním integrity a autenticity digitálních dokumentů atd. Součástí práce je také popis vývoje oboru dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, přehledné shrnutí jeho základních východisek a cílů a uvedení speciální terminologie oboru do českého prostředí. Analyzována je norma OAIS a koncept digitálního repozitáře. Jádro práce tvoří analýza strategií vyvíjených oborem dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, jako jsou migrace, emulace, charakterizace, digitální metadata aj. Strategie ochrany digitálních dokumentů jsou vztaženy ke kontextu kulturních institucí. Užití strategií v těchto institucích dokumentují příklady evropské a anglosaské praxe. V závěru je naznačen jak další vývoj dlouhodobé ochrany digitálního dědictví, tak směřování současných relevantních výzkumných aktivit.
Sustainability of digital heritage
Cubr, Ladislav ; Bratková, Eva (advisor) ; Voit, Petr (referee)
Cílem práce je analýza a konceptualizace trvalé udržitelnosti digitálního dědictví. Tato nová forma kulturního dědictví je velmi zranitelná a čelí řadě problémů, jako jsou například zastarávání informačních technologií, komplexita digitálních formátů nebo trvalá integrita a autenticita digitálních dokumentů. Pro konceptualizaci těchto problémů a hledání jejich praktických řešení vznikl nový obor, digitální archivace (digital preservation), též dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. Tato rigorózní práce se zabývá jak analýzou všech rizik spjatých s trvalou udržitelností digitálního dědictví, tak oborem digitální archivace a jeho praktickými výstupy (ochranná opatření). Součástí práce je přehledné shrnutí základních východisek a cílů digitální archivace, uvedení speciální terminologie oboru do českého prostředí, jakožto i konceptualizace digitálního dokumentu a dalších klíčových entit. Analyzována je norma OAIS a koncept digitálního repozitáře. Nejrozsáhlejší část práce je věnována praktickým výstupům výzkumu oboru digitální archivace - ochranným opatřením vyvinutým pro zajištění trvalé udržitelnosti digitálního dědictví. Mezi ně patří migrace, emulace, infrastruktura trvalé identifikace, systém metadat, autentifikace a řada dalších. Ochranná opatření digitální archivace jsou vztažena ke kontextu...

See also: similar author names
6 Cubr, Ladislav
4 Cubr, Ladislav,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.