Original title: Metodika pro katalogizaci tisků bibliofilské povahy
Authors: Glombová, Hana
Document type: Methods
Year: 2021
Language: cze
Publisher: Moravská zemská knihovna v Brně
Abstract: Metodika vznikla jako jeden z výstupů projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně, v jehož rámci probíhalo zpracování a zpřístupňování bibliofilského fondu čtenářům. Bibliofilie disponují oproti knihám běžného fondu řadou specifik, proto je třeba je popsat jinak, detailněji. Metodika přináší zaměstnancům institucí (knihoven a muzeí), které bibliofilie spravují, návod, jak katalogizovat tyto vzácné tisky podle pravidel RDA ve formátu MARC 21 tak, aby pro výsledné záznamy byla maximalizována využitelnost záznamů a přístupnost fondu čtenáři z řad laické i odborné veřejnosti.
Keywords: bibliophily; cataloguing; MARC 21; rare print; RDA; bibliofilie; katalogizace; MARC 21; RDA; vzácný tisk
Funding provider: Ministerstvo kultury ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Institution: Moravian Library (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-507670


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > Moravian Library
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2022-08-08, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share