Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 162 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů
Šrámek, Jan ; Horáček, Radek (oponent) ; Sylvestrová, Marta (oponent) ; Pospiszyl, Tomáš (oponent) ; Stratil, Václav (vedoucí práce)
Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů se zabývá vlivem modernistické ilustrace 50. a 60. let na generaci současných tuzemských autorů zejména v oblasti knižní a časopisecké ilustrace. Společnými znaky pro vybrané současné české a slovenské ilustrátory jsou kromě práce s digitálními nástroji a tzv. vektorovou grafikou také používání vizuálních prvků odkazující do minulosti. Právě pro autory pracující s vektorovou grafikou a digitálními nástroji může československá vizuální kultura 50. a 60. let představovat ideální inspirační zdroj. Práce sleduje na pozadí politické a historické situace v Československu 50. let pozvolný vývoj vizuálního jazyka vycházejícího z moderního umění a jeho opatrné uplatňováni v rozličných oblastech ilustrační tvorby na konci dekády až po komplexní rozšíření modernistické ilustrace v knihách, časopisech a propagačních prostředcích v průběhu 60. let. Věnuje se také v exilu působícímu ilustrátorovi Miroslavu Šaškovi.
Prsteny
Cendelínová, Kateřina ; Záhora, Zdeněk (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Projekt s názvem „Prsteny“ je jednoduchá karetní hra, která je určena pro dva hráče. Námět a obsah hry se tematicky týká prstenů, kterým se dlouhodobě věnuji (také na materiální úrovni výroby šperků). Karetní hru si můžou zahrát hráči každého věku, avšak primárně jsem cílila na děti v předškolním a školním věku. Cílem mé bakalářské práce je seznámit děti zábavným způsobem s řemeslnou výrobou prstenů. Důležitým prvkem vizuální části hry je rozpoznávání obrazu (ilustrací na jednotlivých kartách) a jejich správná skladba. Dochází tak k aplikaci stylizované kresby, která ilustruje vybrané části procesu výroby prstenů.
Publikace Cholín
Krejčová, Kristýna ; Franta, Jiří (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Ve zkratce se snažím pomocí média komiksu představit unikátní místo spojené s mým dětstvím – Cholín – a nastínit jeho nezvyklou sociální strukturu. Tohoto cíle se pokouším dosáhnout jiným způsobem, než klasickým sběrem dat a jejich strukturováním. Namísto toho tvořím příběhy, založené na skutečnosti. Inspiraci získávám jak z ústního vyprávění, tak z literárních zdrojů, které byly vydány členy cholínské komunity. Paralelně s tím pracuji s tamní městskou legendou zvanou Kvakev, která se stává ústřední postavou. S její pomocí se z komiksu stává fiktivní dokumet, který balancuje mezi realitou a fantazií.
Dějiny hudby
Janeba, Jakub ; Čumlivski,, Jan (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
V knize Dějiny hudby se jednoduchým, uceleným způsobem čtenář dozví o hudbě skrz všechny epochy lidstva (od pravěku až po současnost). Kniha je ilustrovaná, aby bavila jak malé, tak i velké čtenáře, kteří ocení kvalitu zpracování. Text v knize je zpracovaný ve strukturovaných info-blocích, profilech hudebníků a krátkých básničkách, sloužící jako mnemotechnická pomůcka. V rámci bakalářské práce řeším grafický koncept, ilustrování, koncept vydávání knihy, přípravu prodejního eshopu.
Brnění brouka
Polášková, Lucie ; Ryška, Pavel (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou autorského leporela, přičemž zkoumá vztah textového a obrazového předávání informací. Narativ je tematicky zasazen do stylizované říše hmyzu, kde pracuje s metaforou vnější kostry brouka jako s přenositelným brněním, architekturou či obrysem. Fiktivní příběh zpracovává životní cyklus brouka. Klade si otázku, jak se brouci rodí a jakým způsobem odchází ze světa? Cílem mé bakalářské práce je realizace atypického prototypu leporela, které se nachází na pomezí stavebnice, hračky a knihy. Realizace prototypu využije tradiční techniky, včetně digitalizace a obrazové postprodukce.
Ink
Vomelová, Lenka ; Rydval, Michal (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
-ink- ink je malé nezávislé nakladatelství, které má v záměru vydávat studentskou (případně absolventskou) literaturu v úpravě mladých designérů a výtvarníků. Cílem nakladatelství je podpořit, realizovat a šířit projekty mladých, neetablovaných autorů a umělců a rozvíjet tak současnou mladou kulturní scénu. Dále pak podpořit komunitu umělců, která bude mít možnost setkávat se na akcích pořádaných nakladatelstvím - autorská čtení, křtest knih... Identita nakladatelství je ponechána otevřená, bude se utvářet postupně tím, co bude v nakladatelství vycházet. Značka je tedy často používaná jako podklad nebo razítko přes další materiály, dokumentární fotografie atd. K nakladatelství jsou zpracovány vizitky, záložky, razítko, balicí papíry, nálepky na balíčky a podoba plakátů k akcím nakladatelství. -Román Ďábel- Román Ďábel je první publikace vydaná nakladatelstvím ink. Autorem knihy je Jan Smutný, absolvent FaVU, grafickou úpravu a ilustrace ke knize jsem zpracovala já, jako součást své diplomové práce. Vizuální podoba knihy je inspirovaná gotickými knihami psanými texturou nebo bastardou a ilustrovanými dřevoryty. Cílem bylo vytvořit knihu zřetelně odkazující k této dobové vizualitě, ne ale knihu historizující. Proto jsou pro knihu vybrány nová, moderní písma Enigma a Lapture, která mají obě lomenou kresbu evokující gotická písma, a ilustrace jsou linkové, vektorové. Barevnost knihy je velmi strohá, kvůli tématu pracuji pouze s černou a podkladovou bílou barvou. Kniha byla vydána v nákladu 200 kusů. Distribuci organizujeme spolu s autorem sami pomocí spřátelených knihkupectví, osobního odběru v Brně a v Praze, možnosti poslání poštou.
MAPA
Merta, Johana ; Sterec, Pavel (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Prezentuji soubor výtvarných prací vzniklých v období Magisterského studia a jeho přerušení, tedy práci vzniklou v letech 2012-2017. Tématicky jsem zpracovávala kartografické přenosy prostoru do plochy s manipulací měřítek a vizuálních zkratek. Společně s mojí aktivitou představím i práci dalších 5ti výtvarníků, kterým jsem nabídla téma mapy paralelního vesmíru k jejich autorskému zpracování.
Theodor Phoenix, 49 cm/3000 g
Lysá, Monika ; Vlková, Veronika (oponent) ; Stratil, Václav (vedoucí práce)
Praktická část diplomové práce je intimním a niterným mateřským albem, které vzniklo ilustrací mluveného slova. Nahrazuje tak běžné fotoalbum, jež je dlouhá léta společenskou nutností každé mladé matky. Během rozhovorů s blízkou kamarádkou autorky vznikly kresby, které však zachycují fotaparátem často nezachytitelné. Expresivně zobrazují zcela nové prožitky, kterými si matka musí úplně poprvé projít – změny nálad, zvláštní chutě, porod, ale i početí. Práce nahrazuje zmíněné fotoalbum a byla tvořena jako rodinná památka. Proto nemalá pozornost byla věnována i vnějšímu zpracování alba.
Autorská kniha - Šamanské techniky a rituály
Bierská, Tereza ; Říčanová, Tereza (oponent) ; Kögler, Žaneta (vedoucí práce)
Výsledkem mé bakalářské práce je ilustrovaná autorská kniha o šamanismu a rituálech,která vychází z mých osobních prožitků jejich experimentálního vykonávání.
Zámek
Čech, David ; Motal, Tomáš (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce kombinuje autorský komiks a gamebook. Po vzoru klasických gamebooků je narativ členěn do očíslovaných segmentů, mezi kterými hráč volí. V rámci tematického zaměření se práce soustředí na architekturu, zejména na interiéry a jejich vzájemné propojení s vybranými předměty. Jednotlivé segmenty v tomto případě odpovídají konkrétním fyzickým prostorům ilustrované budovy. Práce obsahuje minimum textu a hlavní část informací se zde komunikuje skrze obraz. Výstupem bakalářské práce je papírová podoba autorského interaktivního komiksu, jehož základním obsahem je série navazujících ilustrací. Na základě číselné navigace se lze pohybovat mezi jednotlivými stránkami a poskládat tak obraz situace, kterou se příběhová část práce zabývá. Cílem práce je vytvoření autorského interaktivního komiksu, který nestojí na textu, ale nechává hráče interagovat přímo s vizuálem prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 162 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.