Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 175 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Marketingová strategie vznikající florbalové akademie
Fiala, Marek ; Veselá, Jitka (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce sleduje problematiku marketingové strategie a její tvorby pro vznikající Florbalovou akademii. Základem pro tvorbu marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace zvolených metod primárního výzkumu a analýz mikroprostředí, makroprostředí a SWOT analýzy. Výstupem diplomové práce jsou, na základě zpracování a vyhodnocení zjištěných údajů, konkrétní návrhy dílčích prvků marketingové strategie, která je předpokladem úspěšného vstupu a působení Florbalové akademie na trhu.
Konstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modeling
Jelínek, Vít ; Dvořáček, Jan (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato práce představuje spojení technologie 3D tisku (Rapid Prototyping) se sportovním odvětvím. Pomocí zmíněné moderní technologie byl vyroben funkční model čepele florbalové hole, jejíž konstrukční návrh vznikl ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Práce nám přiblíží historii florbalu a jednotlivé metody stále oblíbenějšího a dostupnějšího 3D tisku, pomocí kterých mohla být čepel florbalové hole vymodelována. Závěr práce obsahuje technicko-ekonomické zhodnocení, kde budou odhaleny klady a zápory využití technologie Rapid Prototyping v tomto sportovním odvětví.
Webová aplikace sportovního klubu
Rochovanský, František ; Šimek, Václav (oponent) ; Lukáš, Roman (vedoucí práce)
Tato práce vznikla podle zadání florbalového klubu Slovácký FBK. Klade si za cíl vytvořit informační systém, který usnadní činnost sekretariátu většího sportovního klubu. Systém umožňuje vedení veškeré agendy spojené s chodem klubu a poskytuje podporu pro účast v soutěžích České florbalové unie. Informace veřejného charakteru jsou k dispozici na veřejné části webové prezentace, která je obohacena o několik funkcionalit určených k přitáhnutí zájmu veřejnosti, především o tipovací soutěž. Systém je postaven na technologiích PHP a MySQL, v omezené míře také JavaScriptu, avšak tak, aby byl systém kompatibilní s širokou škálou webových prohlížečů.
Letní tábor se zaměřením na florbal
Kejvalová, Pavlína ; Hodinková, Monika (oponent) ; Kysel, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektu letního tábora se zaměřením na florbal. Je zaměřena na analýzu podmínek pro uspořádání tábora. Výsledek analýzy je použit pro návrh realizace tábora a jeho programu. Hlavním úkolem je vytvořit nejvhodnější řešení pro letní tábor s florbalovou tématikou v podmínkách Centra sportovních aktivit a zpracovat jej do reálné podoby.
Analýza financování florbalových klubů
Plíva, Pavel ; Martincová, Romana (oponent) ; Kysel, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou financování dvou vybraných florbalových klubů, jejíž výsledky shrnují možné zdroje celkových výnosů potřebných pro pokrytí celkových nákladů souvisejících s činností klubů. Popisuje, co je to florbal, jeho historii, jak probíhá financování sportu obecně, jaké jsou typy neziskových organizací a jaké mohou být zdroje výnosů, kam patří například reklama či sponzoring. Součástí práce jsou také dva návrhy rozpočtů pro fiktivní klub při účasti v různých soutěžích.
Snímač pohybu sportovního náčiní ve sportovním tréninku
Hunkařová, Nikol ; Čmiel, Vratislav (oponent) ; Janoušek, Oto (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá snímáním akcelerometrických a gyroskopických dat při florbalové střele s využitím platformy Arduino a programového jazyka Matlab. V literární rešerši je zahrnuta teorie florbalové střely, vlastnosti hole a správný výběr hole. Dále jsou zde popsány komponenty pro měření, které jsou zasazeny do shaftu florbalové hole. Data z Arduina jsou pomocí Bluetooth modulu HC-05 přenesena do programovacího jazyka Matlab, ve které jsou zpracována a vykreslena. K senzoru je vytvořeno grafické uživatelské rozhraní, jenž slouží pro měření, zpracování a vykreslení dat. V práci jsou porovnány tři typy střel a srovnání střely hráče se střelou amatéra.
Návrh informačního systému pro sportovní klub
Procházka, Pavel ; Klusák, Marek (oponent) ; Klusák, Aleš (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je návrh informačního systému pro florbalový klub ASK Bystřice n. P.. Tato práce obsahuje samostatný návrh databáze systému a popis funkčnosti jeho hlavních částí. Tato práce bude sloužit v budoucnu jako hlavní dokument pro vytvoření informačního systému, který bude běžet na webových stránkách klubu.
Informační systém florbalového týmu
Zmek, Jakub ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem webových technoloií a následným vytvořením informačního systému pro florbalový tým FbC ReActive Aligators E kvůli přehledným statistikám a správě docházky na události. Informační systém je naprogramován formou webové aplikace s podporou frameworku Nette. Systém umožňuje přihlašování na události (tréninky, zápasy) a zobrazování dané docházky. Systém automaticky extrahuje data (zápasy, tabulku soutěže, statistiky hráčů) ze stránek Českého florbalu a ukládá je do databáze. Stažené statistiky jsou veřejně přístupné v informačním systému.
Informační systém florbalového klubu
Horký, Michal ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro podporu organizace akcí pořádaných florbalovým klubem. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na frameworku Flask. Systém umožňuje trenérům získat přehled o účasti hráčů na jednotlivých akcích. Dále jim nabízí možnost graficky si zobrazovat sestavu pro jednotlivé turnaje. Organizátorům umožní jednodušší vedení všech potřebných statistik, které nahradí stávající zapisování do textových souborů. Tyto statistiky budou okamžitě po ukončení turnaje dostupné všem příznivcům ligy.
Podnikatelský plán pro založení maloobchodní prodejny
Dvořáček, Tomáš ; Lysoněk, Ludvík (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení firmy zabývající se prodejem florbalového vybavení. Firma bude založena jako společnost s ručením omezeným a bude umístěna v Pardubicích. V práci jsou vyhodnoceny předpoklady úspěchu podnikání, včetně kalkulací předpokládaných prodejů a návrh postupných kroků pro realizaci firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 175 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.