National Repository of Grey Literature 218 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Proposal of Strategic Development of Small Business Dealing with Automation and Robotics for Industrial Applications
Zdražil, Vratislav ; Milichovský, František (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
The diploma thesis deals with the design of strategic development of a company that operates in the field of development and construction of single-purpose devices, integration of robots, and automated lines. The theoretical part of the thesis contains a literature search focusing on the development and growth of companies in terms of strategic management and related issues of order management and selected analyzes in the field. The analytical part contains a partial and overall evaluation of the current situation of the company for subsequent decision-making and selection of suitable actions. The design part elaborates the subsequently proposed solutions in the form of possible development of the company, including implementation.
Business Plan Proposal for a Company
Holický, Frederik ; Milichovský, František (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Předmětem této práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti zaměřené na recyklaci pneumatik a jejich zpracování na drť, ze které se tvoří materiály pro stavbu nových silnic a další produkty. Teoretická část obsahuje literární rešerši k problematice strategického plánování a jeho vztahu k výrobní strategii podniku, dále specifika řízení malých rodinných podniků a B2B tržní orientace. V analytické části jsou použity vybrané analyticko-výzkumné metody s cílem identifikace klíčových faktorů v kontextu firemního prostředí, posouzení současného stavu a identifikace interních a externích faktorů. S využitím marketingového mixu, PESTLE, Porter's Five Forces Framework, SWOT bylo stanoveno, jakým směrem by se měla společnost ubírat. Poslední část obsahuje výstupy této práce, je vytvořen podnikatelský plán a některé budoucí kroky jsou lépe vidět.
The Order Processing in Selected Company
Krkošková, Vladislava ; Kuba,, Karel (referee) ; Milichovský, František (advisor)
The bachelor's thesis deals with order processing in the selected manufacturing company Medi-Globe s.r.o. Based on acquired information the bachelor's thesis analyses the current situation, from the initial order acceptance, through the whole manufacturing process, to the final expedition of the finished product. The aim of the bachelor's thesis is to suggest corrective measures that will lead to an improvement of order processing in the company.
Customer Behavior in a Particular Sphere
Kudrnová, Marcela ; Milichovský, František (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
The thesis focuses on consumer behavior at cat cafés. The theoretical part explains basic concepts and factors which can influence consumer attitude and behavior in response to communication mix. The analytical part deals with interpretation of results from the survey and point of sale analysis which are mainly used for customer segmentation and subsequent adjustment of marketing communication according to each segment, persona and empathy map. The last part contains suggestions based on the results of the analysis.
Reverse logistics of packaging in company
Marková, Tereza ; Kuba,, Karel (referee) ; Milichovský, František (advisor)
The bachelor thesis is focused on the reverse logistics in company Tierra Verde. It specifies process of collection and the following loading of packaging. The thesis provides an analysis of how manufacture company focused on ecology deal with issues regarding trade with packaging. The aim of this thesis is to analyze the process of reverse logistics in company and to introduce improvements and suggestions for such process.
The Study of Order Processing in the Business Company
Tomková, Veronika ; Baštýřová, Hana (referee) ; Milichovský, František (advisor)
The bachelor's thesis deals with the study of order processing in the business company BMKco. s.r.o., which sells fasteners as a wholesaler. This work is divided into three parts, where the first part of the work is focused on a theoretical basis. The second part is analytical, where I analyze the current state of the contract, which is based on the materials provided, interviews with specific employees, and research of individual processes of the company with the help of research methods. The last part is the proposals, which contain suggestions for eliminating risks in the company.
Marketing Mix of a Company
Doseděl, Dominik ; Milichovský, František (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
The bachelor thesis is focused on the marketing mix of the company Vranovská pláž s.r.o. The theoretical part gives definitions of basic concepts of both the marketing mix and other analyzes that can be used to improve the company's success. The analytical part contains an analysis of the current state of the company and its marketing mix. The last part proposes changes that will improve the current situation of the company and its marketing mix.
Marketing Mix of a Company
Honolka, Petr ; Milichovský, František (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
This bachelor´s thesis focuses on marketing mix of company OREN s.r.o. The aim of the thesis is to create my own suggestions to improve the marketing mix of the compeny. Basis on current marketing mix analysis, internal business environment analysis, Porter´s five forces analysis and SWOT analysis.
Marketing Mix
Chu Huu, Dominik ; Milichovský, František (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
This diploma thesis is focused on the marketing mix of internet e-shop Movle.clothing producing fitness clothes. The company is using online marketing as a main chanel for communication to their customers. The proposals for marketing mix targeted at foreign markets adjusted to Slovakia market. The thesis contain three main parts. Theoretical, analytical and proposal part. The goal of the thesis is to come up with the effective marketing communication so the company will be in foreign country known and gain new foreign customer.
Marketing Mix of Company
Indra, Jan ; Milichovský, František (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
This master‘s thesis focuses on the marketing mix of the company MEDDI hub a.s. for the Slovak market. The theoretical part describes important marketing concepts and analyzes, important for understanding the issues addressed in the work. The analytical part presents the company MEDDI hub a.s. and an analysis of the external and internal environment. The design part contains the compilation of the company's marketing mix for the selected market, which is based on previous analyzes.

National Repository of Grey Literature : 218 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.