National Repository of Grey Literature 254 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Optimization of the production process of a precision machined part
Kolomý, Štěpán ; Sedlák, Josef (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
This master‘s thesis deals with optimization of cutting conditions when machining of precise parts in mass production. In experimental part of this thesis is a comparison of the roughing tool with indexable cutting inserts with the new implemented milling cutter. Tool wear of both roughing tools has been analysed. The surface roughness analysis after machining with the face milling cutter was performed. The output of this work is to obtain optimal cutting conditions to gain a minimum surface roughness.
Analysis of mechanical properties of plastic samples produced by 3D printing technology
Jiroušek, Jan ; Joska, Zdeněk (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The master's thesis deals with the determination of mechanical properties of materials used for 3D printing (PLA, PETG, ABS, ASA). The theoretical part contains characteristics of polymer materials and describes testing of mechanical properties and additive technologies. In the experimental part, the standardized samples produced by the technology Fused Filament Fabrication were analysed using mechanical tests (tensile test and hardness test). Some of the examples were exposed to the selected factors of degradation. Selected parameters from mechanical testing (tensile strength, modulus of elasticity in tension, elongation and Shore hardness) were statistically processed. The conclusion of the thesis evaluates the impact of the factors of degradation on particular materials and compares them subsequently.
Analysis of mechanical properties of composite materials printed by additive 3D printing technology
Mudrák, Michal ; Joska, Zdeněk (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
This thesis deals with the analysis of mechanical properties of composite materials used for 3D printing by Markforged company. The theoretical part is focused on the characterization of composite materials and analysis of mechanical tests. The experimental part deals with the production of test specimens for specific mechanical tests (tensile test, Shore D hardness test and bending test). The test sapples with Onyx base material are individually reinforced with carbon and high-temperature glass fibers (HSHT). There are statistically evaluated selected parameters for individual mechanical tests (tensile strength, elongation, modulus of elasticity, Shore D hardness, bending stress and bending deformation). The thesisis completed by comparing selected parameters of composite materials with overall recommendations for users.
Machining of the cobalt alloy UmCo50
Prno, Peter ; Sedlák, Josef (referee) ; Zemčík, Oskar (advisor)
The diploma thesis deals with the topic of machinability of materials. The theoretical part describes the aspects according to which machinability can be evaluated. The material side of the thesis is focused on various types of difficult-to-machine materials. The cobalt alloy UmCo50 belongs to the group of difficult-to-machine materials and it is the subject of the experimental part. UmCo50 is an alloy for high temperature use. The primary aim of the thesis was to monitor the wear of the selected cutting tool when turning this alloy. Other aspects of the selected machining process were also monitored, such as force effects or the quality of the machined surface. Despite the fact that machinability of tested materials cannot be expressed in terms of the absolute value of a quantity, it is necessary to compare the various aspects of the machining processes by reference materials. However, certain conditions of this comparison must be met. Based on this, a comparison of tested and reference material was performed.
Efficiency Improvement Proposal of Production of Engineering Component
Nonn, Vilém ; Sliwková, Petra (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
This thesis deals with the efficiency improvement proposal of production of engineering component for agricultural machine. Firstly, the current production proces is described including description of the component and determination of manufacture times. The next part contains efficiency improvement proposal of production including determination of manufacture times. The last chapter contains a comparison of both variants in terms of production costs. The final provision summarizes results which were achieved and overall benefits of the thesis.
Application of modern technologies for design and production of a ski helmet prototype
Vilímovský, Daniel ; Pokorný, Zdeněk (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The diploma thesis is focused on the application of modern technologies in ski helmets development. In the theoretical part is performed the research of the protective gear for skiers including the characteristics of production technologies used for its production. Part of the thesis is also the characteristics of Reverse Engineering and Rapid Prototyping. The practical part deals with the design of the ski helmet using modeling clay with the following conversion to a computer model and editing in available CAx program. Part of the practical part is also production on 3D printer. The thesis is concluded with a technical-economic evaluation of applicated modern technologies used for prototype helmet model production.
Evaluation of the influence of machining technologies on the analysis of the surface texture of technical plastics
Škeřík, Filip ; Dobrocký, David (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The diploma thesis deals with the influence of machining technologies (turning, milling, grinding and polishing) on the surface texture of functional surfaces of selected materials from technical plastics. In the first part of the thesis there is a theoretical analysis of the possibilities of machining plastic materials. Furthermore, an analysis of the most commonly used parameters for evaluating the roughness of the machined surface and their effect on functionality is performed. The experimental part of the thesis describes samples preparation, analysis of measured data and subsequent evaluation with benefits for machinery industry.
Preclinical evaluation of implant design and manufacture
Hamáček, Petr ; Sedlák, Josef (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
This diploma thesis deals with the technological process of production of a short reconstruction nail, which is used in fractures of the femoral neck. It is located between the hip joint and the femur. The work deals with the analysis of the problems from the point of view of medicine, developmental stages of the implant, materials used for the production of reconstruction nails and a description of individual technologies of nail production.
Advanced production technology for joint implants made by the EBM method
Bučková, Katrin ; Sedlák, Josef (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
Tato práce se zabývá pokročilou technologií výroby personalizovaných kloubních implantátů metodou EBM za použití titanové slitiny Ti6Al4V-ELI a navrhuje nový unikátní design kolenního implantátu společně s metodologií jeho inserce, přičemž tato řešení jsou součástí patentové přihlášky č. PV 2020-459. Toto neinvazivní řešení náhrady kolenního kloubu je šetrnější k pacientovi, maximálně chrání jeho zdravé tkáně a kosti, navíc se dá předpokládat vyšší životnost implantátu ve srovnání s tradičními dostupnými řešeními. Byla uskutečněna výroba vzorků z materiálu Ti6Al4V-ELI metodou EBM, proveden rozbor jejich materiálových, mechanických, technologických a únavových vlastností. Dále byly popsány pokročilé metody zobrazování, úpravy a tvorby kloubních ploch a použity k vyvinutí nového designu personalizovaného kloubního implantátu společně s inovační technologií jeho inserce a nástroji potřebnými k její úspěšné realizaci. Toto nové řešení bylo úspěšně ověřeno mnoha testy i výrobou Ti6Al4V-ELI a CoCrMo prototypů implantátů metodou EBM. Proveditelnost a použití v praxi bylo konzultováno a schváleno odborníky v této oblasti.
Application of Metal Additive Technology in Production of a Blisk for Turbine Engine of a Auxiliary Power Unit
Robl, Jan ; Ňuksa, Petr (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The thesis deals with the possible use of additive technology in the production of strong thermally exposed components of turbine engines. The first part of the thesis is dedicated to the issue of processing heat-resistant materials by SLM method, introduction of conventional production of selected part and outline of currently used progressive methods in precision casting technology. These theoretical findings are further applied in the practical part of the thesis, which deals with the analysis of mechanical properties of cast and printed material IN 939. Experimental part also includes production of the blisk of the first stage turbine of the auxiliary power unit S5L by SLM additive technology. The thesis also includes analysis of fracture surfaces and metallographic analysis of samples using light and scanning electron microscopy. The thesis ends with the evaluation of the achieved results.

National Repository of Grey Literature : 254 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
16 SEDLÁK, Jiří
2 Sedlák, J.
6 Sedlák, Jakub
6 Sedlák, Jan
6 Sedlák, Jaroslav
16 Sedlák, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.