National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The influence of sports activities in childhood on floorball performance in adulthood
Bašová, Veronika ; Běhanová, Michaela (advisor) ; Dragounová, Zuzana (referee)
Title: The influence of sports activities in childhood on floorball performance in adulthood. Objectives: The aim of the thesis is to find out what effect have previous sports activities run in childhood on floorball performance in adulthood. From what points of view could these sports activities (competitive and non-competitive) affect their performance in adulthood and their impact at the highest level. Methods: Quantitative research, in which I will use the sent electronic questionnaires to analyze the data obtained and explain their impact on the issue. Results: The results show that the sports which played the highest floorball competition players and floorball representation players are most often football, tennis and ice hockey. Players in non-competitive sports activities show a wider spectrum and a greater participation in multiple sports at once. Since the age of 12, most players have been specialized in floorball. The players of the highest floorball competition affected their game performance in adulthood by participating in various sports activities in childhood. The sports activities that the player's parents hardly match with the sports that the players did as children. On the contrary, a greater agreement was found between the non competitive sports activities run by parents and...
Methodological recommendations for prevention - the most common floorball injuries
Schuller, Ondřej ; Chlumský, Marek (advisor) ; Dragounová, Zuzana (referee)
Author's first name and surname: Ondřej Schuller Title of the bachelor thesis: Methodological recommendations for the preventive of the most common floorball injuries Department: Faculty of physical education and sport Supervisor: Mgr. Marek Chlumský The year of presentation: 2018 Objectives: In bachelor thesis I deal with methodical recommendations to prevent floorball injuries and muscle imbalances, especially in the youth. Using a battery of exercises from different sport sectors, coaches with compensatory exercises will help you in a simple and fun way. Keywords: floorball, compensation, injury prevention
Condition monitorining of elite floorball players'
Suchá, Karolína ; Gryc, Tomáš (advisor) ; Dragounová, Zuzana (referee)
Name: Condition monitorining of elite floorball players Goal: The aim of the work was to assess the fitness readiness of elite flooball players using tests focused on speed and agility. Partial aim of the work was to find out the differences in fitness readiness between female players in different game posts. Method: We used field tests (sprint to 5 m, 10 m, 20 m, 505L, 505P, K - test and BUMAZA) for Brower Timing photocells (Brower Timing® Systems, USA), which has an accuracy of 0.01 s. Tests focused on acceleration speed, locomotor speed, acceleration and motion deceleration capability, agility. The results were processed in Microsoft Excel, the results are expressed through tables. Result: Female floorball players were found to have achieved similar results in their chosen tests as footballers aged 16-17. From older pupils in the categories above, however, both footballers and floorball players had better results. When comparing the different posts in the field tests, we concluded that the players who play at center were the best performers. Key words: speed, endurance, testing, coordination, agility, floorball.
Mental concentration of florball players
Novotný, Tomáš ; Harsa, Pavel (advisor) ; Dragounová, Zuzana (referee)
- english Abstract The aim of this bachelor thesis is to highlight the importance of mental concentration of floorball players during training and before a match and to highlight the importance of concentration during sports preparation. In the theoretical part of the thesis, based on the available literature sources, the thesis first discusses the topic of the sport and describes floorball in general - e.g. its history, rules, or important players. It focuses in detail on the mental concentration of players, which is related to concentration, fatigue and depression, for example, and explains what influences all of them, why they are important in sport, and which factors can affect it negatively. The practical part is based on a questionnaire survey among selected respondents. The results of the survey will be used to evaluate the influence of the players' mental concentration on their performance. Keywords sport, floorball, concentration, mental concentration, psyche, mental states, mental states, attention, attention disorders, fatigue, conflict, stress, motivation short and long term memory, survey, factors
Analysis of distance and speed characteristics of performance of floorball players during competition and comparison of performance with other team sport players
Trávníček, Aleš ; Dragounová, Zuzana (advisor) ; Běhanová, Michaela (referee)
Title: Analysis of distance and speed characteristics of performance of floorball players during competition and comparison of performance with other team sport players Objectives: The aim of this thesis is to measure the distance and speed characteristics during the performance of floorball players playing a competitive match. The obtained data are compared with the results of studies measuring the same parameters in futsal and handball matches. Methods: GPS technology, Apex 10 Hz chips together with StatSport software for evaluation of measured data were used to obtain the necessary data. Results: The average distance covered by a floorball player during a match was 4745.40 m. The longest distance was covered by the middle strikers, while the shortest distance was covered by the wing strikers. The most represented running intensity was slow running (1-3 m/s) and the least represented was maximum intensity running (>7 m/s). On average, a player performed 13 sprints during a match, with sprint lengths ranging from 10.21 - 11.68 m and durations of said sprints ranging from 1.91 - 2.14 s. It was decided that futsal players achieve to run the longest distance, the second longest distance was managed by floorball players and the shortest distance was accomplished by handball players. Keywords:...
Causes of performance differences between the Czech Republic and Sweden
Geisler, Filip ; Dragounová, Zuzana (advisor) ; Běhanová, Michaela (referee)
Thema works: Causes of performance differences between Czech and Swedish floorball Student: Filip Geisler Supervisor: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph.D. Aims: The aim of my work is to try to find out the causes of performance differences between the national teams of the Czech Republic and Sweden in floorball. I will look for differences in physical condition, technique, tactics of individual teams and mental readiness. I will try to find out if the differences have something to do with the history of sport in individual countries. Through interviews with respondents I will find out how training takes place in Sweden and the Czech Republic and at the same time try to clarify the mental preparedness of athletes in both countries. Methodology: A quantitative method of observation was used for the research. I watched five floorball matches. I looked for performance differences according to the monitored statistics. The second method was the qualitative method of interview. I conducted three interviews with the coaches and three interviews with the players with experience with Swedish floorball. Results: The matches showed better physical condition of the players from Sweden, tactical level and technical level and game thinking. Thanks to interviews with respondents, I found a different mental readiness of...
Preparation of floorball referees for the floorball match
Benačan, Ondřej ; Dragounová, Zuzana (advisor) ; Běhanová, Michaela (referee)
Název: Příprava florbalových rozhodčích na utkání Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření odborného návodu a doporučení pro rozhodčí, který se zabývá přípravou florbalových rozhodčích na utkání. Dalším cílem je kontrola úrovně přípravy rozhodčích v praxi na základě vyhodnocení dotazníku. Metody: Tato práce se skládá z rešerše odborných knih, literatury určené pro rozhodčí florbalu a článků ověřených internetových zdrojů. Velká část informací je čerpána z vlastních zkušeností, a především z dotazníkového šetření, kterého se účastnili rozhodčí působící na nejvyšší úrovni. Soubor rozhodčích pro vyplnění dotazníku byl značně omezen, jelikož požadavkem bylo jejich umístění na celostátní nebo mezinárodní listině. Dotazník vyplnilo celkem 45 rozhodčích. Výsledky: V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že většina rozhodčích se připravuje na každý zápas. Převážná část - 69% volí spojení fyzické i psychologické přípravy. 22% se zaměřuje jen na psychologickou přípravu. Jen u minima - 4% převažuje pouze příprava fyzická. Bylo zjištěno, že 90% dotazovaných rozhodčích v rámci přípravy na zápas sleduje i statistiky družstev. Z dotazníkového šetření také vyplývá, že 80% rozhodčích tuto činnost dělá převážně z důvodu sebenaplnění, lásky ke sportu a vidiny růstu kariéry. Finanční odměna je pro ně méně...
Influence of modified games on the quantity of game combinations of primary school age floorball players
Míka, Ondřej ; Dragounová, Zuzana (advisor) ; Běhanová, Michaela (referee)
Title: Influence of modified games on the quantity of game combinations of primary school age floorball players Objectives: The aim of this work was to find out the effect of prepared training programme on quantity of passing, team cooperation and quantity of shots. The research was aimed on passing accuracy (passing quality) after ball carrying, quantity of passes in training match on smaller pitch. The number of the players was 3 on 3 there. It was also aimed on quantity of passes in league match on standard pitch. There were 5 players against 5. At the end of the training programme, we made revisory tests to assess a positive effect of the programme. Methods: We used a method of an experiment. At first, there were preliminary tests before an adjusted training program so that we got input data. Then we applied adjusted training programme and then there were another control tests to get output data. The programme included both modified games and game-like drills. During the tests, we used participant observation. Results: The results showed an increase of quantity in all tests. But only in passing accuracy after ball carrying test and in quantity of passes in league match the results were statistically significant. The other test showed no statistical significance. Keywords: game, modification,...
Proposal for an intervention program on recovery of floorball players after training load
Schuller, Ondřej ; Dragounová, Zuzana (advisor) ; Běhanová, Michaela (referee)
Author's first name and surname: Ondřej Schuller Title of the bachelor thesis: Proposal of an intervention program for the recovery of floorball players after a training load Department: Faculty of physical education and sport Supervisor: Mgr. Zuzana Dragounová, Ph. D. The year of presentation: 2020 Objectives: The aim of the work was primarily to create a design program for the recovery of floorball players after a training load. Furthermore, in my diploma thesis I deal with recommendations on how to best include various regenerative procedures in the training process of floorball players. The list of recommendations is directly related to the training process and could be beneficial for all coaches, not just floorball. Keywords: floorball, regeneration, injury prevention

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.