National Repository of Grey Literature 255 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Gender specifics of social support
Radovnická, Kateřina ; Štětovská, Iva (advisor) ; Horáková Hoskovcová, Simona (referee)
Bachelor thesis summarizes the gender aspects of social support. It deals with the differences in the quantity and quality of provided and received social support for men and women. The thesis especially focuses on the situation of men in receiving and providing of social support and mentions a possible connection with the upbringing in the Czech Republic. The main part of the work, the theoretical part, first characterizes two main pillars of the thesis: gender and social support. Then it focuses on the comparison of men's and women's social support. The following part deals with the development of the research proposal that focuses on social support of men. It deals with the question if men in searching of social support have recourse more often to women or men.
Compliance techniques as type of conformity
Jarošová, Kateřina ; Horáková Hoskovcová, Simona (advisor) ; Štětovská, Iva (referee)
This thesis deals with conformity and compliance, respectively compliance techniques. Thesis is composed as a theoretical paper and is divided into four chapters. In the first chapter I explain what is conformity, how it arises and what affects it. In the second chapter I deal with researches which relate to the conformity. I mention so-called classic study of conformity. I focused especially on new areas of researches of conformity. In the third part I deal with various compliance techniques. We distinguish four compliance technique in social psychology - foot-in-the-door technique, face-in-the-door technique, low-ball technique and that's-not-all technique. The final part consists of a research proposal that I focused on two of these techniques - foot-in-the-door and face-in-the-door technique.
Development of psychosocial dynamics of teams in isolation
Davidová, Lucie ; Štětovská, Iva (advisor) ; Fonville, Alexandra (referee)
The thesis focuses on psychosocial dynamics of teams in isolation and its development over time. Literature review summarises various psychosocial and psychological aspects of human coexistence in extreme environments. It includes the risks and psychological countermeasures, description of stressors and other challenges, the intragroup issues and their development over time. It puts emphasis on defining the most challenging parts of missions and tries to identify patterns. Additionally, the relationship between the crew and MCC is addressed. The literature review is followed by a study focused on the development of intragroup relations and the crew-MCC relations in two analogue missions, Lunar Expedition-0 and Lunar Expedition-1. The research design consisted of a questionnaire, an interview with the whole crew, and the individual interviews with all respective astronauts. Additionally, a new visualization method, Dotty Overview of Team Interactions (DOTI), has been created as a part of this research. DOTI was described and used to visualize the data relating mutual interactions among the crewmembers. All of the results are presented, described and discussed. Keywords: team dynamics, crew, analogue space missions, interactions, relationship between crew and mission control
Attributional styles and their research on persons suffering from psychosomatic disorder
Nováková, Martina ; Slaměník, Ivan (advisor) ; Štětovská, Iva (referee)
The thesis deals with attributional styles and their research in patients with psychosomatic disorder. The text is divided into a theoretical part and an empirical part. The term psychosomatic disorder is defined in the theoretical part. The essential links between psychosomatic disorder, stress and cognitive processes are mentioned. Selected attribution theory and the concepts of attributional styles, then make up the majority theory. In the empirical part, there are hypotheses defined using three psychodiagnostic methods tested on a set of people with psychosomatic disorder and compared with the healthy population. Key words: attribution attribution theory attributional style psychosomatic disorder/psychosomatic illness somatoform disorders
The influence in the sect in the Czech Republic
Šejharová, Michaela ; Štětovská, Iva (advisor) ; Galvas, Zbyněk (referee)
This work deals with sectarian organizations and their influence on life of an individual. It aims to demonstrate the definition of a sect from various viewpoints, and to summarize major characteristics of such a community. The reasons for young people to enter sects as well as the enticements sects use to attract the young are addressed. The life in a sect is also described. A part of the work focuses on the aspects of leaving such a group and on possible ways to help people leave a sect. Prospective consequences of having been a member of a sectarian organization and means of subsequent care are briefly discussed as well. Empirical part of the work looks at the ways people perceive sectarian groups and compares the views of the public with the theory. The questionnaire that investigates these views covers individual chapters of the theoretical part and therefore provides an opportunity to confront the theory with the replies of respondents. The theory is also complemented by casuistries at the end of the empirical part which give a reader the chance to follow the theoretical link in real people's lives. The purpose of this work was to bring the problem to general public attention and thereby to help everyone become acquainted with the field, and make competent decisions. It is also intended to arouse...
The impact of premarital cohabitation on marital stability
Weissmannová, Lada ; Šulová, Lenka (advisor) ; Štětovská, Iva (referee)
Th i s s t u d y e x ami n e s t h e r e l a t i o n s h i p b e twe e n p r ema r i t a l c o h a b i t a t i o n a n d t h e s t a b i l i t y o f s u b s e q u e n t ma r r i a g e . Th e c o n c e p t o f s t a b i l i t y h a s b e e n d r awn f r om a n a n a l y s i s o f d i v e r s e l i t e r a r y s o u r c e s , wh i l e t h e d e f i n i t i o n o f ma r i t a l s t a b i l i t y i s t a k e n f r om Ca r y l Ru s b u l t ' s I n v e s tme n t Mo d e l . He r I n v e s tme n t Mo d e l S c a l e h a s b e e n u s e d f o r me a s u r i n g d e g r e e o f ma r i t a l s t a b i l i t y. Th i s q u a n t i t a t i v e s t u d y i s b a s e d o n d a t a f r om a s amp l e o f 8 1 r e s p o n d e n t s . S t a t i s t i c a l a n a l ys e s h a v e n o t s h own a n y s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p b e twe e n p r ema r i t a l c o h a b i t a t i o n a n d s u b s e q u e n t ma r i t a l s t a b i l i t y . An i n d i c a t i o n d i d a p p e a r , h owe v e r , t h a t n o n c o h a b i t o r s h a v e s l i g h t l y h i g h e r v a l u e s o f ma r i t a l s t a b i l i t y t h a n c o h a b i t o r s . T h e d i f f e r e n c e i n v a l u e s o b s e r v e d b e twe e n t h e two g r o u p s wa s s l i g h t l y u n d e r t h e b o r d e r l i n e o f s t a t i s t i c a l...
Active imagination. Options and risks
Kundrátová, Iva ; Štětovská, Iva (advisor) ; Junková, Vendula (referee)
Imaginace provázejí lidstvo po staletí. Je to oblast velmi fascinující. Na jednu stranu lidé využívali představ při objevování zákonitostí světa kolem sebe a konstruování nových vynálezů. Na straně druhé je imaginace vedla hluboko do nitra při meditacích a duchovním cvičení. To bylo inspirací i C.G. Jungovi při koncipování, v té době zcela nové, psychoterapeutické metody - aktivní imaginace. Uvedení imaginace, jako člověku přirozeně blízkého způsobu uchopení a zobrazení skutečnosti, do terapie se ukázalo jako velmi prospěšné. Aktivní imaginace zde našla své místo. V současnosti je jednou z běžně používaných terapeutických metod a proto i my, v rámci naší práce, vstupujeme do oblasti psychoterapie a dotýkáme se některých jejích principů a pravidel (například etického kodexu a některých obecných zásad práce terapeuta). Teoretickým východiskem a základem naší práce Je analytická psychologie. V jejích intencích se budeme pohybovat a také budeme užívat její terminologii, kterou nejprve vymezíme. Inspirací k napsání rigorózní práce na toto téma, byla autorčina diplomová práce. Ta shrnula dostupné informace o aktivní imaginaci a mapovala, zda a jak je používána mezi českými psychoterapeuty. Další vzdělávání a nové profesní zkušenosti poskytly autorce mnoho podnětů k vypracování obdobně tématicky zaměřené rigorózní...
A teacher's vocational load in variant cultures
Svobodová, Michaela ; Štětovská, Iva (advisor) ; Čáp, David (referee)
This thesis is dealing with workload that teachers face in their profession, and focuses on secondary school teachers in the Czech Republic and New Zealand. The theoretical part presents topics of secondary school, culture, load and teacher workload based on available scientific Czech and foreign sources. This part discusses both theoretical principles and research done in these fields. The empirical part proposes a research project on appreciation of secondary school teachers in the Czech Republic and New Zealand. This project focuses on appreciation by students' parents and therefore seeks to explore one of the factors responsible for teacher workload. The aim of this thesis is to present the issue of teacher vocational load (or workload) and to offer an intercultural perspective that could be useful in this field. Keywords: Workload, teacher, secondary school, culture, New Zealand
The School Climate and its Relationship to the professional Satisfaction and Health of the Pedagogical Staff
Tomková, Blanka ; Štětovská, Iva (advisor) ; Gillernová, Ilona (referee)
This diploma thesis deals with the topic of school climate and its relationship to the professional satisfaction and health of teachers. In the broader context, this paper deals with the relationship between the work environment represented by school climate and the two dimensions of subjective quality of life and personal well-being - happiness and satisfaction in the profession and job, and health-related quality of life. The theoretical part presents the definition of and theoretical bases for school climate, it also deals with methodological issues associated with its research. Professional satisfaction is presented from the viewpoint of positive psychology and operationalized as happiness. The chapter concerning health summarizes different concepts of health and disease, and presents the aspects of health which are relevant to the teaching profession. The project "Škola podporující zdraví" (Health promoting school) is presented at the end of the chapter. The last chapter focuses on the teaching profession and research findings related to school climate, satisfaction and health. The empirical part of the diploma thesis consists of two parts. The first part describes the findings of quantitative research of the relationship between school climate and satisfaction and between school climate and...
Systemic psychotherapy in theory and practice on becoming a psychotherapist
Novotná, Nora ; Štětovská, Iva (advisor) ; Junková, Vendula (referee)
The thesis investigates the process of becoming a psychotherapist in the context of systemic therapy. It outlines philosophical and psychotherapeutic roots of the systemic approach, emphasizing postmodern thinking, in particular poststructuralism, radical and social constructivism and modern biological gnoseology. The work discusses theoretical foundations as well as practical applications of the teaching of the Prague Institute for Systemic Therapy (IST). It covers five main lines of thoughts in systemic thinking - the Milan school of family therapy, strategic therapy by Milton Erickson, brief solution-focused therapy (BSFT), Hamburg school and the narrative approach. The work focuses on defining and delineating the role of the therapist and the client, and their cooperation in the therapeutic dialogue. It emphasizes therapist's self-reflection during the therapeutic process as the primary way of influencing the client, and it discusses models which make the self-reflection more efficient. The art of dialogue is presented as the fundamental skill of a systemic therapist. Last but not least, the work covers an important area of systemic ethics and supervision. The empirical part of the work investigates, using the qualitative based interview, the process of becoming a therapist on a sample of 19...

National Repository of Grey Literature : 255 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Štětovská, Iva,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.