National Repository of Grey Literature 83 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Information behaviour of parents (children 11-13 years) Parental meditation in information security
Knížková, Markéta ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Jarolímková, Adéla (referee)
(in English) The thesis is concerned with a parental mediation with respect to the safe behaviour of children on the Internet. The theoretical part deals with the positive effects of the Internet on children in the field of education, personal development, communication and entertainment, the negative effects which children are exposed to are included as well. The thesis is focused on a digital parenting and information literacy. Last but not least, the attention is paid on parental strategies which endeavour to affect the activities of children on the Internet. The practical part is implemented by the qualitative research in form of an interview with the parents of the children 11 - 13 years old. The aim was to find out whether the parents of that children mediatively affect them and in which form they do that.
Visual Design Aspects of Advanced Digital Multimedia Learning Materials: Effects on Learning and Information Behavior in Case of Primary School Children
Javora, Ondřej ; Brom, Cyril (advisor) ; Slussareff, Michaela (referee) ; Betrancourt, Mireille (referee)
This thesis investigates the effects of selected visual design aspects of information representation in advanced digital multimedia learning materials (ADMLMs) on learning outcomes and information behavior of primary school children (8-11 years old). It consists of three experimental studies in laboratory conditions, each individually focusing on different issue, including effects of overall visual appearance (VA; N=53), visual dynamicity (VD; N=134), and visual customizability (VC; N=143). The general theoretical framework is based on the insights from science of learning, cognitive psychology, and information science. On one hand, the results show that the investigated visual design aspects do not have a detectable effect on the self-reported learning enjoyment and learning outcomes (i.e., comprehension tests, transfer tests). On the other hand, the results also confirm that children at this age are sensitive to these aspects, which are generally capable to impact children's evaluation of attractiveness (dVA=0.86; dVD=1.11), motivation towards further interaction with the learning materials (x2 VA [2] = 21.269, p < .001; x2 VD [1] = 87.04, p < .001) and related information behavior. The theoretical as well as practical implications are discussed. Although investigated visual design aspects of...
Teacher's Guide to "The Syrious : Escape from Syria" board game and its use at secondary schools and grammar schools
Ort Feyglová, Sandra ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Šisler, Vít (referee)
based learning, grammar schools, teacher's guide, migration, The master theses deals with the "Syrious Escape from Syria" board game and its known teacher's guides for this topics. The fundamental part of the theses outlines the "Syrious Escape from Syria" board game by describing it collected data the theses developes teacher's guide for using this board game and in research should guide the authors of the "Syrious Escape from Syria" board game
The effect of touch- screen applications on learning the second language of monolingual toddlers
Macholdová, Linda ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Zadražilová, Iva (referee)
The objective of this thesis is to investigate how effective it is to teach toddlers English with the use of educational applications. This thesis will investigate this topic by concentrating on the use of educational applications, the role of parents and other aspects of learning. It will also investigate how motivated parents are to give their children access to use English speaking applications and whether they think these educational applications will improve their children's English proficiency. The thesis is structured as follows:  Research of secondary sources of information (literature)  Critical analysis of used literature  Formulation of the research question or hypothesis  Primary investigation (to be used as a template for further research)  Conclusion  Discussion of results, comparison with literature, evaluation of limitations of results  Motifs for further investigation The scope of this thesis includes primary data collection of the aforementioned topics. Primary data collection serves as a verification of the research method and validity of the investigation. The age group of children studied in this thesis is 1-3 years old. Appropriate methods will be used to determine whether teaching English to toddlers through the use of educational applications is effective....
Seniors and the issue of digital divide
Zadražilová, Iva ; Landová, Hana (advisor) ; Steinerová, Jela (referee) ; Slussareff, Michaela (referee)
Tato disertační práce se zabývá tématem digitální propasti, která je řešena z hlediska seniorů a práce s internetem. V dnešní době rozmachu technologií a jejich penetrace do všech sfér života je nezbytné, aby starší lidé nebyli digitálně vyloučeni a mohli plnohodnotně využívat všech výhod a zjednodušení, které internet a technologie přináší. Prostředkem k získání digitálních kompetencí je vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, které může být poskytováno prostřednictvím sítě knihoven. Práce představuje celý teoretický rámec problematiky, nicméně hlavním přínosem je výzkumná a aplikační část. Výzkumy probíhaly v kvalitativní i kvantitativní rovině a přinesly odpovědi zejména na otázky, jakým způsobem dnes senioři internet využívají a o jaká témata jeví největší zájem z hlediska svého dalšího vzdělávání. Kvantitativního výzkumu se účastnilo více než 750 osob a na základě výsledků dotazníku bylo možné navrhnout metodickou příručku pro vzdělávací lekce. Příručka obsahuje návrh deseti lekcí s tématy, která jsou podložená získanými daty. Dvě z těchto lekcí byly otestovány v rámci evaluačního výzkumu. Příručka existuje ve formě e-knihy a je volně šířena mezi knihovny a další instituce.
Children's Behaviour on YouTube (10 - 12 years old)
Hryzbylová, Eva ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Sedláček, Jakub (referee)
The thesis presents findings regarding children activity in the online space, as well as contributes by its own research findings. The attention is focused on Czech children in the age group of 10-12 years. To be specific, the thesis focuses primarily on the type of content that children consume online, the way they consume it and the interference of advertising, while being online. The attention is paid also to parents' knowledge of activities that their children do online, as well as the extent of regulation parents apply on such activities. In the first part, the current knowledge of children's behaviour online and on YouTube is described. Also, relevant research outputs are presented. Special chapters are devoted to YouTube, including the YouTubers phenomenon, as well as to the protection of children in cyberspace. The research combines qualitative and quantitative techniques of observation and questionnaires. The thesis contributes to a better understanding of children's behaviour in the online space and it also presents new findings about the way Czech children use YouTube and for what purposes they use it, as well as about parents' engagement in their activities.
New Media in Music Education
Kolárová, Marta ; Šisler, Vít (advisor) ; Slussareff, Michaela (referee)
The theme of this master thesis is new media in music education. The theoretical part focuses on the description of the current situation - how and in what quantities are modern technology used in music education and what is their potential. In the introduction are defined the basic terms relating to those themes (new media, music 3.0, e-learning etc.) and a review of the literature regarding changes in music education in recent years. This introductory part is based on researches and papers on the subject of changes in today's music world and new possibilities that pupils and students have in the time of ubiquitous internet and freely available new media (application, online courses, educational games, specialized social networks). The theoretical part includes a brief overview of complimentary and free available technologies, which could be implemented into czech music education, including the proposal of integration to the classrooms. The main part of this master thesis consists of qualitative research with music teachers working in czech music schools (at all levels - from elementary art schools to music universities). The aim of the research is mapping current usage and potential interest in technologies in music school education and simultaneously the capabilities and willingness of educators...
Current information technology for teaching mathematics at primary school
Feyglová, Sandra ; Slussareff, Michaela (advisor) ; Drobíková, Barbora (referee)
Keywords 1st grade of elementary education (6-12 years old children), didactics of mathematics, history of didactics of mathematics, information technology, inclusive education, mathematics and its applications, mobile apps, framework education programme, teaching, education, primary school Abstract The bachelor theses deals with the topic of current usage of information technology in Math classes at elementary schools using the broad theoretical context of historical and contemporary Math education from the view of didactics of mathematics, legislation and practice. In the first half of the text, the theses characterizes historical evolution from the very beginning to the present. In this part it deals with the legislative framework determining the actual practice of Math education at the Czech elementary schools: curricular documents emitted by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, preparation, qualification and further education of pedagogical workers - Math teachers; briefly it explains the inclusive education in today Czech Republic. The theses also shortly describes the most common approaches to Math teaching. The second half is the fundamental part of the theses. It outlines convenient information technology for education and especially presents the case study of using...
Reading literacy of primary school children : educational programmes influence
Fousková, Kristýna ; Landová, Hana (advisor) ; Slussareff, Michaela (referee)
The thesis on the theme "Reading literacy of primary school children: educational programmes influence" is focused on reading literacy, its development and influence of the educational programmes. First chapter is devoted to theoretical analysis of reading literacy. Next chapter discusses about resources and options of reading literacy development and also about the role of parents, libraries and schools in this process. Third chapter deals with the topic of alternative education and methods of teaching reading. Fourth chapter describes the research of the educational programmes influence on reading literacy. Final chapter is focused on cooperation of library and schools in the town of Kladno, analyzes the shortcomings and brings in the possibilities of development.
Cognitive offloading: About the impact of new media on human cognitivity
Mikšovská, Markéta ; Šlerka, Josef (advisor) ; Slussareff, Michaela (referee)
(in English) The subject of this master thesis is a cognitive offloading, sometimes also called cognitive outsourcing, meaning the impact of new media on human cognitive abilities. This work describes the evolution of the theoretical concept of cognitive offloading, types of cognitive offloading and it's functioning in today's society. Following Daniel Wegner's work, it describes basic concepts such as group mind and transactive memory and it focuses on a specific area of cognitive offloading - the impact of mobile photography on human memory. The thesis summarizes results of existing studies in this field and presents the results of a replicated pilot study conducted with the students of Czech high school. The aim of this study was to find out if - and to what extent - does smartphones impact one's memory and cognitive abilities in daily life. The conclusion analyzes the limits of this work and outlines further research possibilities in this field.

National Repository of Grey Literature : 83 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.