National Repository of Grey Literature 42 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement
Horáková, Kateřina ; Sobotková, Anna (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
This bachelor‘s thesis deals with the evaluation of the financial situation of co-operative society Jednota, Moravský Krumlov for the period 2010 - 2014. The thesis is divided into the four parts. The first part is an introduction of goals and methodology. At the theoretical part will be defined indicators of the financial analysis, which will be applied at the analytical part of this thesis. At the end it will be suggested measure to improve financial situation of the co-operative society.
Marketing Mix of the Company
Bilík, Tomáš ; Horáková, Kateřina (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
The diploma thesis focuses on the design of marketing mix of restaurant Sherwood. The theoretical part defines the basic terms of marketing and marketing mix. The analytical part of the thesis includes an analysis of the external and internal environment and analysis of the current marketing mix of the company. Based on the results found the final part contains suggestions for improvement of the marketing mix.
The Evaluation of the Financial Situation of the Selected Company
Horáková, Kateřina ; Dudková,, Olga (referee) ; Zemánková, Lenka (advisor)
The Diploma thesis are focused on evaluation of financial situation of company by methods of financial analyse. There will be analysed by system of ratios. The areas, where the system of ratios will presume problems, there will be focused analyse based on absolute, ratio and diference indexes. Along developed reality will be made scheme of solution.
Subcontract Management in a Construction Company
Horáková, Kateřina ; Pražáková, Jana (referee) ; Waldhans, Miloš (advisor)
This thesis describes a subcontract management in a construction company. The theoretical section explains the terms of project management and project organization. This is followed by a practical section explaining how a construction company and its system of processing selects a subcontractors. This part of the thesis describes the filling of a particular construction order. The last part is the evaluation of the construction company’s current system and the system’s eventual improvement.
Construction Order Preparation and Management
Horáková, Kateřina ; Jeřábek, Petr (referee) ; Waldhans, Miloš (advisor)
This thesis explains a theme of construction order preparation and management. The theoretical section describes common definition the term of project and then this section explains process of the project management. This is followed by a practical section where a construction company is introduced, this construction company provided a particular contruction order. This construction order is valued, then its processed an organizational structure, costs plan, time schedule and site accommodation for this construction order. The last part is the evaluation of the results and comparing with the results of construction company.
Reporting of Long-term Assets according to Czech Accountig Legislation and IFRS
Horáková, Kateřina ; Ing. Jiří Ficbauer CSc., MBA (referee) ; Křížová, Zuzana (advisor)
The theme of the diploma thesis is „Reporting of tangible fixed assets according to Czech accounting legislation and IFRS “. The goal is to characterize the tangible fixed assets, its amortization, valuation, acquisition from the point of view how it is characterized by Czech accounting legislation and International accounting standards. Part of the thesis is the comparison of individual systems and pointing to the most significant differences in reporting and application to the particular entity.
Possibilities of flat tax implementation in the Czech republic
Horáková, Kateřina ; Indra, Milan (referee) ; Kopřiva, Jan (advisor)
Target of my bachelor’s thesis is analyse possibilities of flat tax implementation in the Czech republic and its effects to the state budget. At the basement of borders experience i try to predict tje effect on the state budget. After comparison with income of state budget I choose one optimal rate of tax, which should be enough for state costs and at the same way the least charge for taxpayers.
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF
Help for traumatized children in the Czech republic
Horáková, Kateřina ; Hanuš, Daniel (advisor) ; Havránková, Olga (referee)
(in English) This bachelor thesis deals with the way of helping traumatized children that they receive from organizations for vulnerable children or families throughout the Czech republic. The theoretical part pays attention to different types of therapies, methods and techniques of working with children with trauma. The practical part then points to the meaningful use of these methods in real life. It includes qualitative research in the form of semi-structured interviews with social workers from various organizations, social services and some psychologists/therapists who willingly answered all the prepared questions related to this topic.

National Repository of Grey Literature : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 HORÁKOVÁ, Kamila
40 HORÁKOVÁ, Kateřina
15 HORÁKOVÁ, Kristýna
14 Horáková, Karolína
1 Horáková, Katarína
22 Horáková, Klára
15 Horáková, Kristýna
15 Hořáková, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.