National Repository of Grey Literature 35 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF
Help for traumatized children in the Czech republic
Horáková, Kateřina ; Hanuš, Daniel (advisor) ; Havránková, Olga (referee)
(in English) This bachelor thesis deals with the way of helping traumatized children that they receive from organizations for vulnerable children or families throughout the Czech republic. The theoretical part pays attention to different types of therapies, methods and techniques of working with children with trauma. The practical part then points to the meaningful use of these methods in real life. It includes qualitative research in the form of semi-structured interviews with social workers from various organizations, social services and some psychologists/therapists who willingly answered all the prepared questions related to this topic.
Verbs in Czech textbooks for the Deaf
Horáková, Kateřina ; Hudáková, Andrea (advisor) ; Macurová, Alena (referee)
The textbooks for Czech deaf people and textbooks for hearing foreigners is the subject of this thesis. The thesis focuses on the interpretation of verbs in them. The whole issue is framed within the broader framework of methods and procedures used in the education of deaf students. The first part deals with the problems of teaching Czech deaf people from the Czech Republic, especially teaching Czech as a second / foreign language. Attention is paid to methods of teaching foreign languages. The thesis is devoted to verbs in Czech language and Czech sign language, their functional and structural differences. The second part is a compilation of available textbooks of Czech language for deaf students, and textbooks of Czech language for hearing foreigners. It is directed mainly to the interpretation of verbs. The third part offers interviews with teachers from primary schools for the hearing impaired. The interviews are focused on their approach to teaching Czech in general, used textbooks, and the difficulties associated with teaching verbs. The conclusion of the thesis provides a summary of the general features of textbooks of Czech language for the deaf and textbooks of Czech language for hearing foreigners, especially their conception of the interpretation of verbs. Excerpted material is expressly...
Intertextuality in works of Karel Čapek and Dan Wells
Horáková, Kateřina ; Češka, Jakub (advisor) ; Fulka, Josef (referee)
The thesis deals with intertextuality in Karel Čapek's drama R.U.R. and Dan Wells' trilogy Partials Sequence. The aim of the thesis is the interpretation and subsequent comparison of the above-mentioned works and finding mutual resemblances mostly in the main motives, but also in genre characteristics, environment, story sequence and other topics reflected in both works. Since the topic of the thesis already assumes the existence of intertextual relationship between the two works, therefore the aim of the work is not proving its existence but we are trying to determine how far these similarities goes and whether they are just random intertextual similarities or whether Dan Wells, although he does not admit it publicly, necessarily had to be inspired directly by Čapek's drama. Keywords: intertextuality, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot.
Activities Developing the Fluency of the Oral Production and the Point of View of Students and Teachers
Horáková, Kateřina ; Šormová, Kateřina (advisor) ; Prokšová, Hana (referee)
(in English): The productions of language of the students learning Czech or other foreign languages may be evaluated in light of three criteria - the accuracy, the fluency and the complexity. The improvement of the quality of each of these can be influenced by a variety of factors, inter alia, personality of the student, the topic, the possibility to prepare before the production and so on, but also by student's language competence or the didactical methods used to reach this level of competence. In this master thesis, the main focus will be placed on the fluency, more precisely on the methods, which are contributing to its development; Rather than focusing on their effectiveness, the scrutiny will analyze the attitude of students as well as the teachers towards each of those methods. Also, we compare, how the preferred aspect (accuracy or fluency) influence the evaluation of the methods and, in the end, if and how the evaluation of the activities is being influenced by the students' level of language. Within questioning we obtained data from teachers and students of Czech as a foreign language. With them, we verified the role of the factors above for the respondends evaluations. Apart from that, we compared, in which measure the evaluations of students and teachers differ and we occupied with a...
Reporting of Long-term Assets according to Czech Accountig Legislation and IFRS
Horáková, Kateřina ; Ing. Jiří Ficbauer CSc., MBA (referee) ; Křížová, Zuzana (advisor)
The theme of the diploma thesis is „Reporting of tangible fixed assets according to Czech accounting legislation and IFRS “. The goal is to characterize the tangible fixed assets, its amortization, valuation, acquisition from the point of view how it is characterized by Czech accounting legislation and International accounting standards. Part of the thesis is the comparison of individual systems and pointing to the most significant differences in reporting and application to the particular entity.
Christian topics in novels of Jaroslav Durych
HORÁKOVÁ, Kateřina
The work deals with Christian themes in the works Durych. Processing was done by theoretical research. Firstly, it deals with the life of the author, then historical and cultural context of that time. There are also included other representatives of Catholic literature after the first World War. Another part is devoted to analysis Durych´s works specifically Bloudění, Rekviem, Služebníci neužiteční, Masopust, Boží duha and Sedmikráska. It is also taken in to account to the artist's correspondence with Jakub Deml and theoretical works of Jaroslav Med and Martin C. Putna.
Marketing Mix of the Company
Bilík, Tomáš ; Horáková, Kateřina (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
The diploma thesis focuses on the design of marketing mix of restaurant Sherwood. The theoretical part defines the basic terms of marketing and marketing mix. The analytical part of the thesis includes an analysis of the external and internal environment and analysis of the current marketing mix of the company. Based on the results found the final part contains suggestions for improvement of the marketing mix.

National Repository of Grey Literature : 35 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 HORÁKOVÁ, Kamila
34 HORÁKOVÁ, Kateřina
13 HORÁKOVÁ, Kristýna
12 Horáková, Karolína
1 Horáková, Katarína
20 Horáková, Klára
13 Horáková, Kristýna
13 Hořáková, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.