National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Changes Of An Advertising Campaign In Dependency Of The Medium In Action (Signs, Sign Systeme and Semiotics)
Hellebrandová, Kateřina ; Šoltys, Otakar (advisor) ; Dvořák, Tomáš (referee)
The topic of this thesis is the variability of the second wave of the advertising campaign "CHODICILIDE.CZ" in dependency of the media in action. This campaign is a social advertising project by the Sirius Foundation. This project highlights the topic of relationships between disabled people and the rest of society in an unusual way. Therefore, the thesis introduces the theoretical base in order to define "social advertising" and all terms and definitions needed and connected. The following chapter discusses the methodology of this thesis. The campaign is subsequently introduced as well as the foundation and the creative team. The proceeding chapter is analytical. Firstly, there is the narrative analysis focusing on the story of the video. Secondly, there is the semiotic analysis that describes the picture, the sound and verbal and nonverbal aspects. TV spots, posters, internet sites, guerrilla and ambient marketing will be described as well as PR. The final chapter of the thesis is a survey on the topic from a quantitative perspective. Some questions of the survey are asking f. ex. about the acceptance of the topic in question, the remembrance, and opinion and highlights of the campaign and so on. The conclusion will compare the differences of each form of the campaign in context of the survey's...
The applicability of marketing trends and its exemplification on the phenomenon of twerk
Hellebrandová, Kateřina ; Riedlbauch, Václav (advisor) ; Janeček, Václav (referee)
The theoretical part of this thesis describes marketing in the field of culture, particularly dance, and it defines today's Internet world. It focuses on the tools and the most important aspects of current marketing practices. It also defines the dance 'twerk' examining its history, present and also the reasons why it became an international sensation. The practical part is then devoted to a detailed analysis of three subjects - dancer Aneta Antošová, STAGE Prague dance studio and Ballet of the National Theatre Brno. By a comparison of quantitative data of the 'before and after twerk marketing' period the thesis is trying to evaluate the applicability and success of this marketing decision. Qualitative expert interviews with big names of Czech dance and marketing fields are accompanying the analysis.
Chřadnutí lesních porostů na LS Jablunkov – určení komplexu příčin poškození a návrh opatření pro revitalizaci lesa
Výzkumný ústav lesního hospodářství, v.v.i., Strnady ; Vortelová, Lucie ; Vejpustková, Monika ; Vícha, Zdeněk ; Pešková, Vítězslava ; Oceánská, Zuzana ; Novotný, Radek ; Novák, Jiří ; Lachmanová, Zora ; Kacálek, Dušan ; Hellebrandová, Kateřina ; Dušek, David ; Balcar, Vratislav ; Slodičák, Marian ; Soukup, František ; Šrámek, Vít
Část lesní správy LČR s.p. Jablunkov je postižena žloutnutím smrkových porostů, které vede k postupnému usychání a odumírání jednotlivých stromů. Závěrečná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu v letech 2006 až 2008. Řešení se soustředilo na několik oblastí, které odpovídají kapitolám zprávy. Posouzení zdravotního stavu lesních porostů mělo za cíl posoudit rozsah poškození, jeho prostorové rozložení a jeho dynamiku. Posouzení výživy porostů se opíralo o chemické analýzy půd a asimilačních orgánů ve vybraných porostech různého stupně poškození. Znečištění ovzduší bylo hodnoceno měřením pasivními samplery GRADKO, byla měřena úroveň depozic na volné ploše a v lesním porostu buku a smrku. Do projektu bylo zahrnuto i hodnocení dlouhodobého vývoje meteorologických parametrů - teplot a srážek. na plochách byla sledována aktivita biotických škodlivých činitelů: hmyzu i dřevokazných hub a byla hodnocena úroveň mykorhiz. Závěrečná kapitola obsahuje návrh pěstebních opatření.
Biotopes evaluation and assessing using Natura 2000 mapping system
Cudlín, Pavel ; Kučera, Tomáš ; Prokopová, Marcela ; Francírková, Tereza ; Burešová, Renata ; Smrž, T. ; Boucníková, Eva ; Hellebrandová, K. ; Petříček, V. ; Dejmal, I. ; Seják, J.
For creating price maps, data from NATURA 2000 mapping system are useful and they give topographically more accurate data than CORINE Land Cover. Nevertheless the total price differed very slightly, probably because of the studied area was large enough. Individual evaluation changed the total value mainly in case of natural and close to nature biotopes. The total value of the whole area was changed by only approximately 2 or 5% (according to used procedure of data transfer). It means that individual evaluation could be ignored for price map formation, in the last resort.

See also: similar author names
5 HELLEBRANDOVÁ, Kateřina
5 Hellebrandová, Kateřina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.