National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace prostoru na vrchu Říp
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dostálek, Jiří ; Buriánek, Václav ; Weber, Martin ; Jech, David ; Hendrych, Jan ; Bujárek, Josef ; Borský, Jan
Svazek obsahuje 8 příloh k závěrečné zprávě. Příloha 1: Vybraná právní ustanovení a současný právní statut. Příloha 2: Historická ikonografie. Příloha 3: Historická mapová díla. Příloha 4: Letecké snímky - historické a současné. Příloha 5: Současné mapové podklady. Příloha 6: Odborné články z periodik. Příloha 7: Fotodokumentace současného stavu. Příloha 8: 1. stupeň rehabilitace.
Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace prostoru na vrchu Říp
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dostálek, Jiří ; Buriánek, Václav ; Weber, Martin ; Jech, David ; Hendrych, Jan ; Bujárek, Josef ; Borský, Jan
Tradičně volné a otevřené prostranství v okolí rotundy Sv. Jiří na Řípu je spolu s průhledy a výhledy do krajiny zanesené náletovými porosty. Ty zabraňují tradičním výhledům z Řípu do krajiny a naopak z krajiny na rotundu. Lokalita byla zahrnuta do evropského systému Natura 2000. Obnovy pohledových vazeb by bylo dosaženo obnovou stepní vegetace na místech k tomu vhodných a nízkou křovinnou a bylinnou vegetací tam, kde to současné synantropní podmínky neumožují.

See also: similar author names
6 Buriánek, V.
1 Buriánek, Vlastimil
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.