National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Forest condition monitoring in the Czech Republic: Annual report Forest Focus – Data 2004
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Fabiánek, P. ; Hejdová, J. ; Kapitola, P. ; Lachmanová, Z. ; Lomský, B. ; Neumann, L. ; Novotný, R.
In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (Level I and Level II).
Fulltext: Download fulltextPDF
Forest condition monitoring in the Czech Republic: Annual report Forest Focus/ICP Forests 2005
Boháčová, Ludmila ; Uhlířová, Hana ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Čapek, M. ; Fabiánek, P. ; Hejdová, J. ; Kapitola, P. ; Lachmanová, Z. ; Lomský, B. ; Maxa, M. ; Vortelová, L.
In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (Level I and Level II).
Fulltext: Download fulltextPDF
Forest condition monitoring in the Czech Republic: Annual report ICP Forests/Forest Focus 2006 and 2007
Boháčová, Ludmila ; Lomský, Bohumír ; Šrámek, Vít ; Čapek, M. ; Fabiánek, P. ; Fadrhonsová, V. ; Lachmanová, Z. ; Novotný, R. ; Uhlířová, H. ; Vortelová, L.
In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (Level I and Level II).
Fulltext: Download fulltextPDF
Forest condition monitoring in the Czech Republic: Annual report ICP Forests/FutMon Programme data 2008 and 2009
Boháčová, Ludmila ; Lomský, Bohumír ; Šrámek, Vít ; Buriánek, V. ; Čapek, M. ; Fabiánek, P. ; Fadrhonsová, V. ; Lachmanová, Z. ; Novotný, R. ; Uhlířová, H. ; Vortelová, L.
In the yearbook the methods of assessment and evaluation are presented, and the results in the systematic network of plots and intensive monitoring plots (level I and level II).
Fulltext: Download fulltextPDF
The Reflection and Construction of "Good Old Age" in the Rainbow Carehome
Šrámek, Vít ; Ezzeddine, Petra (advisor) ; Kolářová, Kateřina (referee)
Keywords: seniors, ageing studies, interaction, strategies of care Abstract: With the current demographic trend of population ageing, the issue of the post- productive stage of life (65+) becomes a topic of growing social relevance. Social cultural anthropology is no exception as ageing studies have been moving to the forefront of scientific discourse in recent years. One of the pioneers of ageing studies in Czech social and cultural anthropology is Hasmanová Marhánková with her longtime devotion to the issues of ageing , senior care and gender in old age (e.g. 2013: Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek, 2011: "Leisure in old age - disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing."). The question of how to ensure the appropriate quality of life for seniors is one of the most important ones. For a fair number of seniors, this means quality of life spent in senior homes, which represent one of the possibilities of senior care for families that cannot (due to physical or social limitations) or would not care for the seniors in their homes. It is also an alternative for seniors without family. The current project will focus on a specific senior home (called Delta Senior Home for the purpose of anonymity) and on the strategies of...
Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví
Český ekologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Chroust, Petr ; Šrámek, Vít ; Fabiánek, Petr ; Sáňka, Milan ; Čupr, Pavel ; Holoubek, Ivan ; Trumpešová, Zlata ; Kazmarová, Helena ; Fara, Milan ; Fottová, Dana ; Skořepová, Irena ; Zapletal, Miloš
Zhodnocení přístupů, metod a metodik (MŽP, EU, EHK OSN) včetně rešerše literatury, které budou použity pro řešení projektu v letech 2003 až 2005, a to zejména metod a metodik, které jsou zaměřeny na vyhodnocení účinků vybraných látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy, půdy, vody, materiály respektive lidské zdraví s využitím emisních limitů, imisních limitů, kritických zátěží a kritických prahů s vymezením oblastí s očekávaným nárůstem rizik v predikovaných časových horizontech. Popis a diskuse metod a metodik pro: hodnocení vývoje emisní situace sloučenin síry, dusíku a těžkých kovů, hodnocení imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší, odvození suché a mokré depozice sloučenin síry, dusíku, těžkých kovů s ohledem na kritické zátěže, výpočet kritických zátěží a modelování procesu acidifikace, hodnocení negativních vlivů imisí a atmosférické depozice rizikových prvků na půdu, vymezení parametrů ovlivňujících vývoj defoliace lesních porostů v síti ICP Forests na území České republiky, monitorování zdravotního stavu lesních porostů pomocí metod dálkového průzkumu Země, mapování zátěže vybraného materiálu, hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva a jeho ukazatelů, stanovení expozice populace a jejich skupin znečišťujícím látkám z ovzduší, zjišťování expozice, modelování dávky v hodnocení expozice a role expozičních scénářů v odhadu expozice, prostorového vymezení oblastí s očekávaným zlepšením stavu složek životního prostředí a s očekávaným nárůstem rizik, ekonomického bilancování a odhady nákladů na technická opatření ke snížení zátěží z ovzduší.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Šrámek, V.
7 Šrámek, Vladimír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.