National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Transfer of Power in a Family Business
Schmidt, Jakub ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na řízení předání moci v malém rodinném podniku Schmidt Reality. Nejdříve definuje a vysvětluje základní pojmy související s procesem předání moci a řízením rodinných podniků. Dále se podrobně zaměřuje na specifika a výzvy spojené s předáním vedení v malých rodinných podnicích, zejména v realitním sektoru. V práci jsou prováděny strategické analýzy zaměřené na optimální přístupy k předání moci, s cílem zajistit hladký přechod a udržet kontinuitu a stabilitu podniku v rámci realitního odvětví.
Principles for creating an exercise unit focusing on a deep stabilization system
Schmidt, Jakub ; Hráský, Pavel (advisor) ; Jebavý, Radim (referee)
Title: Principles for creating an exercise unit focusing on a deep stabilization system Student: Jakub Schmidt Supervisor: PhDr. Pavel Hráský, PhD. Objectives: Describe the principles on which it is working with the deep stabilization system built. Highlight the importance of the HSS from the as a precautionary measure the therapeutic point of view. To provide a sufficient volume of information from the anatomical and kinesiological sphere for the general public on the basis of the available literature. Point out the common mistakes when working with HSS individuals often commits. Assemble a training unit for 4 levels of complexity, from the simplest from the point of view of postural position, after the more challenging types. Each training unit to equip a reservoir and a description of the individual exercises for the subsequent implementation. The tasks of the work: Study the professional literature of the chosen topic, create a total of 4 exercise units divided according to performance. Determine the criteria by which it can be in the selection of units to manage. Key words: natural range, muscle dysbalance, stabilization, coordination, mobilization
Training of the stabilization system on the body
Schmidt, Jakub ; Hráský, Pavel (advisor) ; Jebavý, Radim (referee)
Title: Training of the stabilization system of the body Student: Jakub Schmidt Supervisor: PhDr. Pavel Hráský, PhD. Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to suggest options for improving sports performance through training of a deep stabilization system of the body. The thesis based on anatomical physiological knowledge which servers as basis for formation of this type of training. Methods: To determine the quality of a training of the deep stabilization system survey was created and aimed on coaches of fitness. Survey should find out how extensive is the trainers knowledge and experience with this type of training. Creation took place through an online program Survio, and the evaluation of the data was presented by means of MS Excel and MS Word. Key words: development, natural range, balance, stabilization, coordination, mobilization

See also: similar author names
5 Schmidt, Jan
1 Schmidt, Jindřich
4 Schmidt, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.