National Repository of Grey Literature 259 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Students Start-ups: Establishment and Development
Halamka, Dominik ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, seznamování a vztahů. Hlavní zjištění této práce zahrnuje, že typický klient je mladý muž s velmi analytickou myslí. Tento klient si vyžaduje logické řešení, které bude vysvětleno v jednotlivých krocích. Také poukazuje na to, že tento podnikatelský model může být velice ziskový, pokud se podnikatel vyhne zbytečným chybám a zvládne rizika.
Establishing of the Small Company
Plundráková, Michaela ; Veselý, Josef (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The diploma thesis is focused on establishing a business plan for a family bistro, which will be located in the town of Bojkovice. The theoretical part of the work defines general terms from the field of business and presents strategic analyses. The analytical part of the thesis identifies the current state of the market, conducts a SLEPTE analysis, Porter's five forces analysis and marketing research. The draft part of the thesis consists a business plan including a marketing plan, business model, an organizational plan, risk assessment and financial plan.
Factors influencing Employee Satisfaction in the selected Company
Kunc, Lukáš ; Koráb, Vojtěch (referee) ; Putnová, Anna (advisor)
The thesis focuses on the factors influencing employee satisfaction in the company. The theoretical part presents basic theoretical concepts for understanding the issue. In the analytical part first the company itself is introduced and later the empirical research is evaluated. In the last part based on the results of the research suggestions for improving the motivation system in the company are given.
Development of a Small Family Business
Minda, Patrik ; Bočková, Nina (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This bachelor’s thesis deals with suggestions of development of the small family business mind.ing s.r.o. The strategy of development and the proposal of possible areas of improvement are based on analysis of the current condition of inner and outer surroundings of the company and are in compliance with goals and vision of the entrepreneur.
Development of a Small Family Business
Nymburská, Barbora ; Bočková, Nina (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This bachelor thesis focuses on the development of a small family winery in Strachotín under the Pálava Protected Landscape Area. The intention of this work is to analyze the current state of the company and its surroundings, and on this basis to propose specific forms of development, especially concerning marketing activities and expansion of services.
Students Start-ups: Establishment and Development
Tučka, David ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Tato bakalářská práce na téma "Studentské start-upy: Vznik a rozvoj" se bude zabývat analýzou, návrhem založení a rozvoje podnikatelského záměru dodávat CBD konopí do obchodů po České republice.
The Proposal for the Development of E-commerce Business Strategy in Distribution Company
Babela, Viliam Igor ; Koráb, Vojtěch (referee) ; Bumberová, Veronika (advisor)
Bakalárska práca sa zameriava na zpracovanie návrhu rozvoja e-commerce stratégie v spoločnosti distribujúcej hygienické a zdravotnické potreby posobiacej na slovenskom trhu. Teoretická časť sa zaoberá definovaním kľučových oblastí stratégického marketingu so zameraním na problematiku online distribúcie formou e-shopu. Analytická časť predstavuje praktickú aplikáciu vybraných relevantných metód za účelom identifikácie a zhodnotenia kľučových faktorov a následným výberom vhodných akcií pre zmenu v stávajúcej sratégii. Návrhová časť obsahuje nastavenie a zmeny e-commerce stratégie vrátane nástrojov s cieľom zvýšenia predajov v oblasti B2C trhu a zefektivnenia nákupov B2B zákazníkov prostredníctvom vhodných digitálných kanálov.
The Business Plan of a Company for the Production of Kids Balance Bikes
Tovaryš, Filip ; Koráb, Vojtěch (referee) ; Veselý, Josef (advisor)
The topic of my final work is the business plan of a company producing children's balance bikes. The first part of the work is processed in the form of a search of professional literature, followed by an analysis of the current situation. Finally, the creative part of the design is based on the facts and findings of the previous sections.
Business Plan - Establishment of an Organic CBD Growing Industry.
Košárek, Martin ; Koráb, Vojtěch (referee) ; Veselý, Josef (advisor)
The bachelor's thesis focuses on the creation of a business plan, the establishment of an organic CBD growing company. The work consists of three parts, while the first part describes the theoretical background, which are crucial for the analytical part where the current state of the market is analyzed in detail. In the analytical part, a questionnaire was used for the preferences of potential customers, and the methodologies of Porter's model of five competitive forces, PEST analysis and SWOT analysis were used. In the part of the own solutions, a business plan, a complete production process and subsequently a financial plan with subsequent risk analysis were prepared. In the end, the whole bachelor thesis is evaluated.
The Business Plan
Brveník, Andrej ; Putnová, Anna (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
This Master’s theses presents a draft business plan for the establishment of a cheese store. The theoretical part of the theses deals with the explanation of basic concepts such as enterprise, business and entrepreneur. In the practical part, the work was transformed from a theoretical level into a practical to a full-fledged business plan for the company.

National Repository of Grey Literature : 259 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.