CENIA

CENIA 480 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The issue of access to land and buildings within field works of environmental projects implemented in the public interest
Suchánek, Zdeněk
Various field activities are also carried out in the public interest, which concerns a few natural science disciplines. In environmental fields, on-site observation or sampling is the basic tool for collecting information, which is usually processed into records of registration databases. In the case of the contaminated site inventory project, the right to visit sites and collect information on site is not specified by law in the Czech Republic. On the contrary, the field worker must respect the legal requirements regarding the protection of property, privacy, and the processing of personal data. In the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM) project, a field verification of conditions at known or suspected sites was one of the basic methods of updating and supplementing the registry database of contaminated sites. About 30,000 locations were included in the field verification. The project NIKM was completed by the end of 2021. Subsequently, in the presented case study, we evaluated the extent and types of problems that were associated with site visits and analyzed the reasons for not examining them "in situ". Since the entry of non-visiting and/or non-reconnaissance of the site cannot be completed in a separate section in the Contaminated Sites Registration System (SEKM) and sice there is no prescribed or required exact statement that could be used as a search / filtering parameter, a full-text search in tabular exports in EXCEL format was used for database analyses, according to various relevant statements, words, and parts of words. In the NIKM project, the share of 317 cases of non-visiting the location was only 1.1% of the total number of approved (evaluated and excluded) locations, and the share of 171 unvisited evaluated locations from the number of evaluated locations was 1.7%. At the same time, the number of 171 evaluated locations represents only 0.6% of all approved locations. These are values that can be considered acceptable from the point of view of the quality of the records of the entire SEKM3 database.
Fulltext: Download fulltextPDF
Hydrogeological and hydrological data contained in records of contaminated sites in the SEKM database
Tylčer, Jiří ; Suchánek, Zdeněk
As of May 2022, approximately 10,200 contaminated and potentially contaminated sites are registered in the database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) updated by the National Inventory of Contaminated Sites project (NIKM, 2018-2021). Each structured record of such site contains a number of hydrogeological and hydrological characteristics, which serve primarily to assess the possibility of contamination migration. The most important synthetic parameter of the hydrogeological and hydrological conditions at the site is the "Possibility of migration of contamination". The basis for the assessment is the assignment of the site to one of the five groups of types of hydrogeological structures of contaminated sites. For the set of localities of the highest priority category A, we demonstrate statistical data on the occurrence of the monitored "hydro" parameters, broken down by five types of migration options, for each subcategory A1, A2 and A3. The summary map of the territory of the Czech Republic shows the location of 451 subject contaminated sites of priority category A.
Fulltext: Download fulltextPDF
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF

CENIA : 480 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.