National Repository of Grey Literature 44 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Adaptive histogram equalization for digital images processing
Kvapil, Jiří ; Martišek, Karel (referee) ; Druckmüller, Miloslav (advisor)
The diploma thesis is focused on histogram equalization method and his extension by the adaptive boundary. This thesis contains explanations of basic notions on that histogram equalization method was created. Next part is described the human vision and priciples of his imitation. In practical part of this thesis was created software that makes it possible to use methods of adaptive histogram equalization on real images. At the end is showed some results that was reached.
Thermal Contact Resistance Under High Temperature
Kvapil, Jiří ; Návrat, Tomáš (referee) ; Brestovič, Tomáš (referee) ; Horský, Jaroslav (advisor)
Nowadays numerical simulations are used to optimize manufacturing process. These numerical simulations need a large amount of input parameters and some of these parameters have not been sufficiently described. One of this parameter is thermal contact resistance, which is not sufficiently described for high temperatures and high contact pressure. This work describes experimental measuring of thermal contact resistance and how to determine thermal contact conductance which can be used as a boundary condition for numerical simulations. An Experimental device was built in Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory, part of Brno University of Technology, and can be used for measuring thermal contact conductance in various conditions, such as contact pressure, initial temperatures of bodies in contact, type of material, surface roughness, presence of scales on the contact surface. Bodies in contact are marked as a sensor and a sample, both are embedded with thermocouples. The temperature history of bodies during an experiment is measured by thermocouples and then used to estimate time dependent values of thermal contact conductance by an inverse heat conduction calculation. Results are summarized and the dependence of thermal contact conductance in various conditions is described.
Využití pozemní senzorové sítě pro kalibraci družicových dat dálkového průzkumu
Doubrava, Pavel ; Batrlová, Iva ; Kvapil, Jiří ; Seidlová, Jana
Dálkový průzkum Země je disciplína založená na fyzikálních principech. Naměřená data jsou zpracovávána matematicko-fyzikálními a matematickými metodami. Základním fyzikálním jevem, na kterém je dálkový průzkum založen, je interakce elektromagnetického záření se zkoumaným objektem. Informace o tom, jak probíhá tato interakce, nám udává energie, kterou zaznamenává detektor v přesně vymezených intervalech vlnových délek v daném prostorovém úhlu. Takto definovaná interakce je výchozí pro určování hledaných vlastností daných objektů. Každý objekt na zemském povrchu má vliv na naměřené hodnoty energie, a to jak v čase, tak v prostoru. Proto je nutné, aby tato energie byla měřena prostřednictvím kvantitativních fyzikálních veličin.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 44 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
10 Kvapil, Jakub
10 Kvapil, Jan
1 Kvapil, Jaroslav
5 Kvapil, Jindřich
4 Kvapil, Josef
4 Kvapil, Juraj
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.