National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Hydrogeological and hydrological data contained in records of contaminated sites in the SEKM database
Tylčer, Jiří ; Suchánek, Zdeněk
As of May 2022, approximately 10,200 contaminated and potentially contaminated sites are registered in the database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) updated by the National Inventory of Contaminated Sites project (NIKM, 2018-2021). Each structured record of such site contains a number of hydrogeological and hydrological characteristics, which serve primarily to assess the possibility of contamination migration. The most important synthetic parameter of the hydrogeological and hydrological conditions at the site is the "Possibility of migration of contamination". The basis for the assessment is the assignment of the site to one of the five groups of types of hydrogeological structures of contaminated sites. For the set of localities of the highest priority category A, we demonstrate statistical data on the occurrence of the monitored "hydro" parameters, broken down by five types of migration options, for each subcategory A1, A2 and A3. The summary map of the territory of the Czech Republic shows the location of 451 subject contaminated sites of priority category A.
Fulltext: Download fulltextPDF
PCB/PCT: Dílčí úkol 02 - Vzorkování látek s PCB ve skládkách, starých zátěžích a odpadech. Analýza rizikovosti PCB na lokalitách starých skládek
AQ-test Ostrava, spol. s r.o., Ostrava ; Pětvalský, Radim ; Smékal, Martin ; Tylčer, Jiří ; Cron, Marcel
Práce byly zaměřeny na ověření, zda existující informační zdroje umožňují získání celkového realistického obrazu o výskytu materiálů s obsahem PCB ve skládkách a o rozsahu a závažnosti kontaminace PCB na starých skládkách a dalších lokalitách starých zátěží v ČR.
Dancee: Complex protection of Ostrava Nová Ves groundwater source
AQ-test Ostrava, spol. s r.o., Ostrava ; Tylčer, Jiří
Projekt je zaměřený na návrh komplexní ochrany vodního zdroje Nová Ves. Cílem projektu je vypracování koncepčního návrhu ochranných opatření tohoto vodního zdroje tak, aby i do budoucna byla zachována vyhovující kvalita jímané vody. Návrh ochranných opatření vychází z hodnocení současného stavu znečištění podzemních vod na přístupech k jímacímu území a z prognózy jeho dalšího vývoje a důsledků.
Vývoj vybraných segmentů integrované databáze kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst a hodnocení priorit
AQD-envitest, s.r.o., Ostrava ; Tylčer, Jiří
Cílem projektu je řešení vybraných dílčích prvků metodické a nástrojové přípravy celostátní inventarizace a rozšíření možností a zvýšení komfortu využívání databáze kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst SEKM v praxi. Zpráva popisuje vývoj softwarových produktů určených pro výběrové operace z databáze Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) a podklady připravené pro inovaci katalogu kontaminantů databáze SEKM, které byly postoupeny týmu, který zabezpečuje vývoj nástrojů pro národní inventarizaci. Druhá část obsahuje Test výběrových operací nad databází SEKM. V přílohách jsou uvedeny výstupy z databáze SEKM.

See also: similar author names
1 Tylčer, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.