National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The optimum supply of a wound-rotor synchronous machine with respect to maximum efficiency
Laštovička, Josef ; Cipín, Radoslav (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá literární rešerší elektromotorů, které je možné použít pro pohon elektrických vozidel, přičemž hlavní pozornost je věnována strojům s vinutým rotorem. Na začátek je proveden krátký popis konstrukce a principu činnosti každého vhodného typu elektrického stroje. Jsou zde shrnuty výhody a nevýhody použití stroje jako trakčního pohonu a případné použití v dnešním elektromobilu včetně základních specifikací. Dále je věnován detailnější pohled na stroj s vinutým rotorem a jeho použití pro pohon elektrických vozidel. Následná část práce se věnuje úpravám tohoto typu stroje pro použití v trakčních aplikacích. Je zde představen stroj, který je schopen provozu ve dvou módech, následně je diskutován bezkontaktní přenos proudu do rotorového vinutí a nakonec je představena možnost použití tvarovaného vinutí z vodičů obdélníkového průřezu. Předposlední část práce se zabývá matematickým popisem stroje včetně náhradních schémat v podélné a příčné ose a vysvětlením vektorového diagramu v motorickém režimu. V posledních dvou kapitolách práce je představen program v jazyce Python, který slouží k analýze provozních charakteristik stroje. V rámci práce na programu byla vytvořena metodika analýzy tohoto typu stroje na základě poskytnutého balíčku dat. Dále byly vyexportovány grafické závislosti momentu a účinnosti na různých kombinacích vstupních proudů. Součástí programu je také funkce pro hledání optimálního napájení stroje s ohledem na nejvyšší účinnost.
Design and electromagnetic calculation of small power wound field synchronous machine
Laštovička, Josef ; Vítek, Ondřej (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
The topic of this bachelor thesis is the issue of synchronous machines with a wound rotor and their design. The first part of the work summarizes the theory of synchronous machines with a wound rotor. A more detailed focus is given to salient pole machines. The second part summarizes specific steps in designing a machine with a wound rotor. The third part is to create a program for calculating a salient pole synchronous machine. The program is based on knowledge gained in the first and second parts using the Python programming language. The fourth part focuses on electromagnetic design, its optimalization, simulations and interpretation of their results. The last part contains technical production documentation and machine model.
Creation of a virtual museum for historical 3D model
Vítková, Ludmila ; Laštovička, Josef (advisor) ; Čábelka, Miroslav (referee)
The bachelor thesis focuses on the creation of a virtual museum for 3D modeling. The theoretical part of the work addresses the issues of 3D modeling and virtual museums. The thesis also compares available applications for creating virtual tours and applications for 3D models viewing. The practical part focuses on the revitalization of the existing model of the Ostrov Monastery and the creation of a custom virtual museum using 360ř panoramic images. The 3D modelling was carried out in SketchUp Make 8. The output of panoramic images was created using Lumion 11. The resulting virtual museum is created using the Pannellum application for panoramic images, and the 3D models in the museum are displayed through the ModelViewer application. The result is a virtual museum of the Ostrov Monastery in two historical phases - Romanesque and Gothic. Keywords: virtual museum, 3D model, Ostrov Monastery, Pannellum, ModelViewer
Design of an application for the visualization of geographic data documenting the development of defunct landscapes
Nekola, Lukáš ; Čábelka, Miroslav (advisor) ; Laštovička, Josef (referee)
This thesis deals with the design and subsequent creation of a 3D map application for visualization of geographic data documenting the development of the landscape in the cadastral area of Holešice. The added value is the creation of different variants of spatial SQL queries for the representation of changes in elevation and land use in the form of polygons. In the first part, the available technologies for the creation of the application are properly described together with the basic algorithms enabling the creation of polygons. The practical part starts with the preparation of a dataset of points created by data fusion representing the height division, which was stored with other data in a spatial database. This is followed by the creation of the application itself based on the proposed client-server architecture. The principle is to store the output of one of the queries in the form of a materialized view. Map service based on the query is created in GeoServer technology and displayed in the CesiumJS library. The specific choice of the output and the selection of the query variant depends on the submission of the form by the user. Key words: spatial database, 3D visualization, map application, defunct landscapes, Most region, web
Evaluation of forest vegetation based on time series of remote sensing data
Laštovička, Josef ; Štych, Přemysl (advisor) ; Brom, Jakub (referee) ; Bucha, Tomáš (referee)
Příloha k disertační práci: Abstrakt v AJ (Mgr. Josef Laštovička) Abstract This dissertation thesis deals with the study of forest ecosystems in the central Europe with the time series of multispectral optical satellite data. These forest ecosystems have been influenced by biotic and abiotic disturbances for the last decade. The time series of the satellite data with high spatial resolution allow the detection and analysis of forest disturbances. This thesis is mainly focused primally on free available Landsat and Sentinel-2 data, these two data types were compared. From methods, the difference time series analyses / algorithms were used. The whole thesis can be divided into two main parts. The first one analyses usability of classifiers for detection of forest ecosystems with per-pixel and sub-pixel methods. Specifically, the Neural Network, the Support Vector Machine and the Maximum Likelihood per-pixel classifiers were used and compared for different types of data (for data with high spatial resolution - Landsat or Sentinel-2; very high spatial resolution - WorldView-2) and for classification of protected forest areas. The Support Vector Machine were selected as the most suitable method for forest classifications (with most accurate outputs) from the list of selected per-pixel classifiers. Also, Spectral...
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of standards and tools for displaying 3D models on the web
Pekařová, Kateřina ; Čábelka, Miroslav (advisor) ; Laštovička, Josef (referee)
Analysis of standards and tools for displaying 3D models on the web Abstract The main goal of this diploma thesis is to analyze selected current standards and tools for displaying 3D objects on the web. In the first part, selected technologies are described in detail. The practical part is divided into two phases of testing, in which the testing conditions are determined, followed by the design of the variables to be tested, and the implementation in the actual test web pages. The tools prepared in this way are then tested using developer tools in the web browsers themselves. The results of this testing are graphically processed and evaluated. Keywords: 3D, web, analysis, WebGL, Three.js
The optimum supply of a wound-rotor synchronous machine with respect to maximum efficiency
Laštovička, Josef ; Cipín, Radoslav (referee) ; Bárta, Jan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá literární rešerší elektromotorů, které je možné použít pro pohon elektrických vozidel, přičemž hlavní pozornost je věnována strojům s vinutým rotorem. Na začátek je proveden krátký popis konstrukce a principu činnosti každého vhodného typu elektrického stroje. Jsou zde shrnuty výhody a nevýhody použití stroje jako trakčního pohonu a případné použití v dnešním elektromobilu včetně základních specifikací. Dále je věnován detailnější pohled na stroj s vinutým rotorem a jeho použití pro pohon elektrických vozidel. Následná část práce se věnuje úpravám tohoto typu stroje pro použití v trakčních aplikacích. Je zde představen stroj, který je schopen provozu ve dvou módech, následně je diskutován bezkontaktní přenos proudu do rotorového vinutí a nakonec je představena možnost použití tvarovaného vinutí z vodičů obdélníkového průřezu. Předposlední část práce se zabývá matematickým popisem stroje včetně náhradních schémat v podélné a příčné ose a vysvětlením vektorového diagramu v motorickém režimu. V posledních dvou kapitolách práce je představen program v jazyce Python, který slouží k analýze provozních charakteristik stroje. V rámci práce na programu byla vytvořena metodika analýzy tohoto typu stroje na základě poskytnutého balíčku dat. Dále byly vyexportovány grafické závislosti momentu a účinnosti na různých kombinacích vstupních proudů. Součástí programu je také funkce pro hledání optimálního napájení stroje s ohledem na nejvyšší účinnost.
3D data representation and visualization of complex features of traffic infrastructure
Hřebec, Tomáš ; Brůha, Lukáš (advisor) ; Laštovička, Josef (referee)
7 Abstract This bachelor thesis designs and implements the process of creating and visualizing of 3D models of complex elements of road infrastructure with focus on level crossing. The theoretical part outlines the principles of modeling, methods of collecting spatial data using the Structure from Motion method and aerial images. This thesis also introduces the basics of Blender software, which the model is created in, and how ArcGIS Pro software, in which the final models are visualized, works with 3D data. Model of a bridge is created by an add-on for Blender. This work describes how the add-on was created, how it works and how to control it. In the end, there is described how to visualize the models. Keywords: Spatial data structures, 3D GIS, 3D visualization, traffic infrastructure

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
11 Laštovička, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.