National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Tvář české krajiny v prostoru a čase: Mapování CORINE Land Cover 1990–2018 v socioekonomických souvislostech
Grešlová, Petra ; Horáková, Kateřina ; Dastychová, Vendula ; Hloušek, Luděk ; Seidlová, Jana ; Laštovička, Josef ; Havránek, Miroslav ; Koblížková, Edita ; Kochová, Tereza
Publikace pojednává na podkladu dat mapování krajinného pokryvu CORINE Land Cover o fenoménech v české krajině. Zabývá se změnami krajinného pokryvu a využití půdy v Česku během tří desetiletí po sametové revoluci a uvádí změny krajinného pokryvu do socioekonomických souvislostí. Hlavní trendy změn krajinného pokryvu jsou zaměřeny na změny v osídlení, zemědělství a lesních porostech, a jsou doplněny o několik případových studií zaměřených na suburbanizaci, zemědělskou extenzifikaci v pohraničí nebo lesní změny na Šumavě a v Jeseníkách. Interakce mezi ekonomickým systémem a přírodou jsou zkoumány pomocí konceptu sociálního metabolismu a metody Analýzy materiálových a energetických toků s cílem popsat, do jaké míry závisí vývoj změn krajinného pokryvu a následných materiálových a energetických ukazatelů na socioekonomických podmínkách, a zároveň identifikovat hlavní procesy, z nichž tyto změny vycházejí. Analýza navazuje na prioritní oblasti Strategického rámce ČR 2030, které obohacuje o prostorový rozměr. Cílem knihy je oslovit a informovat ty, kdo rozhodují, odbornou veřejnost, pedagogy a absolventy vysokých škol i odborné novináře, jelikož pochopení dopadů změn krajinného pokryvu je předpokladem udržitelného rozvoje území a je důležité pro zachování funkčnosti ekosystémových služeb, zejména pak v reakci na vhodné územní plánování.
Fulltext: Download fulltextPDF
Preprocessing of geographical data for 3D printing and vizualizations: Case study Ostrovský klášter
Dastychová, Vendula ; Laštovička, Josef (advisor) ; Brus, Jan (referee)
The thesis deals with contemporary methods of converting 3D geoinformation model into analog/printed form using various types of printers. The thesis documents an overview of current works and methods used. The benefit of the thesis is the overview of methods, software and available options for 3D printing. Based two types of printers the thesis demonstrates outputs quality. Also, the thesis introduces a general prescription for the process of processing the geoinformation data of a 3D model to print it. This process is applied in course of preparation cpecific model. In the empirical part, the thesis is applied on the concrete case study of the historical modeling of the Ostrov monastery. An integral part of the thesis is also a comparison of outputs of two selected printers - powder and string type. Keywords: 3D print, technologies, methods of 3D print, 3D model, GIS

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.