National Repository of Grey Literature 37 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of low-voltage operational amplifier
Plot, Vítězslav ; Musil, Vladislav (referee) ; Khateb, Fabian (advisor)
The work deals with design of low-voltage operational amplifier. First part presents theoretical knowledge of CMOS technology and MOSFET transistor. The next part describes low-voltage techniques used in low-voltage circuits. Transconductance operational amplifier based on bulk-driven technique is designed. This circuit is then enhanced into DDA, that demonstrates application as instrumentation amplifier.
Digital camera noise analysis
Weszter, Juraj ; Druckmüller, Miloslav (referee) ; Štarha, Pavel (advisor)
In pictures taken with digital cameras, undesirable noise in the form of pixel-to-pixel image intensity variance is present. This thesis, after an introduction to digital image processing, describes the main sources of such noise and subsequently analyses image data recovered from selected camera devices via stochastic methods. Ultimately, a C# software implementing the portrayed methods is briefly presented.
Integrated Temperature Sensor Bipolar Core
Fránek, Jakub
Analog front-end of a bipolar transistor based smart temperature sensor was designed in 110 nm CMOS processing technology TSMC 110 and verified using simulation taking PVT variation into account. The analog front-end of the sensor achieves 3s inaccuracy of +-3.5 °C untrimmed or +-0.7 °C after single point trim over the military temperature range (-55 °C to 125 °C), requiring supply voltage of 2.7-3.63 V, consuming as little as 1μW at 1 S/s and taking up less than 0:012mm2.
Integrated temperature sensor bipolar core
Fránek, Jakub ; Prokop, Roman (referee) ; Kledrowetz, Vilém (advisor)
Cílem této práce je popsat možné způsoby realizace teplotního senzoru na křemíkovém čipu v běžných CMOS výrobních technologiích a představit konkrétní implementaci analogového jádra teplotního senzoru využívajícího bipolární tranzistory ve výrobní technologii TSMC 110. Techniky jako chopping, dynamic element matching nebo trimování byly použity k navržení obvodů, jejichž simulovaná 3 přesnost měření je ±3.5 °C bez trimování nebo ±0.6 °C s po jedné trimovací operaci napříč vojenským teplotním rozsahem. Navržené obvody zabírají pouze 0.012 mm čtverečních plochy čipu a jejich celkové parametry jsou srovnatelné s výsledky současných publikovaných prací.
Digital filters for image processing
Všetička, Václav ; Říha, Kamil (referee) ; Číka, Petr (advisor)
This work is dedicated to methods for editing the digital image. When you need an suitable algorithm to highlight the desired information from the image, or conversely, suppress disturbing elements in the picture. This work describes a few most basic image editing filters to use common in technical and medical practice. The result of this work are implementing some filters into Java.
Electronic Circuits Simulation
Žabka, Michal ; Kocina, Filip (referee) ; Šátek, Václav (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to introduce the most popular numerical methods for solving differential equation. Following part describe a electronic circuits and simulation programs. First part of this thesis is focused on the Taylor series method computation and its parallel solution. In another chapters, it will be describe the methods for solution of electronic circuits, the process of designing a model of CMOS inverter, CMOS NAND and CMOS NOR. The final part of this thesis is focused on simulation in various simulation programs and evaluation of the effectiveness of individual methods.
Determining Head Rotation in Video from Security Camera
Blucha, Ondřej ; Drahanský, Martin (referee) ; Goldmann, Tomáš (advisor)
This thesis attempts to create an application to determine head rotation angle in video recorded from a security camera. The application consists of three parts: face detection, facial landmarks detection and determination of person's head rotation. The face detection has been implemented using Viola-Jones and HOG algorithms. Facial landmarks detection has been done using algorithm based on active shape model. Two methods to calculate the head rotation angles have been used: the first method works with anthropometric head features. The second method uses Perspective-n-Point algorithm to find the right rotation angles. Finally, all algorithms implemented have been tested and the proper parameters have been determined.
Development of high resolution RGB camera
Madeja, Jiří ; Kováč, Michal (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
Tato práce se zabývá výběrem vhodného obrazového snímače pro použití v kameře snímající rostliny ve vysokém rozlišení a návrhem vhodného obvodu pro propojení vybraného snímače (SONY IMX253) s vývojovou deskou Avnet MicroZed. Tato práce pojednává o jednotlivých parametrech obrazových snímačů podle kterých je vybírán vhodný obrazový snímač. Je vysvětlen proces výběru vhodného obrazového snímače a podrobněji popsány parametry vybraného snímače. Je naznačena problematika návrhu elektroniky a plošných spojů z hlediska požadavků vysokorychlostních obvodů a citlivých a specifických součástek jako je obrazový snímač. Je nastíněna konfigurace a programování obvodu Xilinx Zynq a nakonec je provedeno zjednodušené teoretické ověření funkčnosti navrženého modulu.
Design of DA converter with fully differential output in CMOS technology
Mácha, Petr ; Prokop, Roman (referee) ; Kledrowetz, Vilém (advisor)
This diploma thesis deals with the design of eight-bit digital to analog coverter with fully differential outputs in technology I3T25 of ON Semiconductor company. The work contains the description of basic structures and characteristics of digital to analog converters. The main focus of the work is to design a converter and auxiliary circuits at the transistor level. The functionality of designed circuits is verified by simulation environment Cadence.
Denoising of Images from Electron Microscope
Holub, Zbyněk ; Kolář, Radim (referee) ; Odstrčilík, Jan (advisor)
Tato Diplomová práce je zaměřena na odstranění šumu ze snímků získaných pomocí Transmisního elektronového mikroskopu. V práci jsou popsány principy digitalizace výsledných snímků a popis jednotlivých šumových složek, které vznikají při digitalizaci snímků. Tyto nechtěné složky ovlivňují kvalitu výsledného snímku. Proto byly vybrány filtrační metody založené na minimalizaci totální variace, jejichž principy jsou v této práci popsány. Jako referenční filtrační metoda byla vybrána filtrace pomocí Non-local means filtru. Tento filtr byl vybrán, jelikož v dnešní dobře patří mezi nejvíce využívané metody, které mají vysokou účinnost. Pro objektivní hodnocení kvality filtrací byly použity tyto hodnotící kritéria – SNR, PSNR a SSIM. V závěru této práce, jsou všechny získané výsledky zobrazeny a jsou diskutovány účinnosti jednotlivých filtrační metod.

National Repository of Grey Literature : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.