National Repository of Grey Literature 196 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Design of a driver for electrochromic rear-view mirror in a car
Musilová, Nikola ; Háze, Jiří (referee) ; Kledrowetz, Vilém (advisor)
The aim of this work is to design a suitable topology of OTA amplifier using onkbcd65 technology applicable for input voltage of 1.5 V, supply voltage of 2.5 V +/- 10% and 12 V and to control electrochromic rear view mirror. The task is to provide the stability of the feedback loop. The required parameters are high gain, sufficient GBW, and phase margin, possibly using stabilizing components.
Design of a slope generator for LIN bus transceiver with controlled slopes
Šlechta, Adam ; Háze, Jiří (referee) ; Kledrowetz, Vilém (advisor)
This thesis deals with the introduction of the basic types of communication protocols in the automotive industry. It then looks in detail at the LIN communication protocol, which is characterized by its high EMC requirements. The thesis thus contains a description of the principles of electromagnetic radiation. Then the thesis describes the design of LIN driver in the old I4Te technology and proposes its modification for the new technology. Furthermore, the thesis deals with the design of several blocks of the LIN driver. Namely, a DA converter and an input follower.
Design and fabrication of a device controlling the important parameters of the aquarium based on the selected microcontroller
Cagáň, Adam ; Levek, Vladimír (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
This master’s thesis describes design of the system, which automatically regulates water temperature in aquarium and measures water hardness. There is performed thermal analysis of specific model of aquarium, which defines required heat power. Based on this power Peltier module and heat exchangers are selected, that are part of designed heat pump. Thesis describes design of control unit based on ESP32-S3 microcontroller and complementary power supply circuit for Peltier module and uninterruptible power supply for microcontroller. Subsequently, there is designed web user interface running on Raspberry Pi 4B, which allows user to change desired water temperature, lighting interval and display measured water parameters.
Design of the precise voltage reference using the dynamic element matching method
Chmelař, Martin ; Háze, Jiří (referee) ; Prokop, Roman (advisor)
This thesis examines three bandgap references for the possibility of using dynamic element matching methods to improve the accuracy of output voltage and on-chip size. The design is done in submicron technology using real components.
Design of a universal medium voltage circuit breaker simulator for configuration testing of protection relays
Maksimov, Dmitrii ; Boušek, Jaroslav (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
The thesis deals with the design of a universal simulator to replace the middle voltage circuit breaker for testing of protection relays. The simulator includes hardware and software parts. The thesis provides the requirements for universality. Based on these requirements, the software part is developed, and a wiring connection is created to communicate with the protection relay. The control is realized by a set of switches and software.
Curvature correction of the BandGap reference output voltage
Žeravík, František ; Háze, Jiří (referee) ; Prokop, Roman (advisor)
This thesis deals with the design of a Brokaw BandGap reference, a BandGap reference in a simple CMOS process, as well as the respective compensation circuits for correcting the curvature of the output voltage. In the theoretical part, the emphasis is mainly on describing the temperature dependency of the UBE voltage of the bipolar transistor and understanding the principle of the elementary BandGap reference. Based on these findings, the function and design of both BandGap references for an output voltage of 1.5 V are described. In the second part, the thesis focuses on describing various methods for correcting the curvature of the output voltage. Based on these methods, the first-order BandGap references supplemented with compensation circuits are designed. In the conclusion, the resulting parameters of the designed BandGap references without correction and with a compensation circuit are summarized and compared.
Design of the system for the carbon composite conductive layers of the L-39NG aircraft testing and the optimization of the conductive material
Pham, Ngoc Nam ; Hönig,, Martin (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
V posledních desetiletích je v leteckém průmyslu výrazně preferováno použití kompozitů. Nejnovější projekty českého leteckého průmyslu se zaměřují také na zvýšení využití kompozitů v nových letadlech. Tato práce se zaměřuje na výzkum elektrických vlastností kompozitu za účelem optimalizace výběru materiálu. Diplomová práce představuje návrh automatické měřicí stanice sloužící k měření a testování elektrických vlastností kompozitních vzorků vyráběných společností AERO Vodochody AEROSPACE as. K tomuto účelu je použito zařízení LCR bridge R&S HM8118 a řídicí program je navržen v prostředí MATLAB s použitím jazyka SCPI. Navržený systém je následně použit pro experimentální ověření elektrické vodivosti kompozitních vzorků. Výsledky měření budou základem pro vývoj kompozitů pro leteckou vodivost v nových letadlech. Tato práce také prezentuje výsledky testu úderu blesku na vybraných kompozitních vzorcích. Výsledky testu na úder blesku poskytují hlubší znalosti o schopnosti vzorků chránit před úderem blesku. V této práci je také představen vývoj nedestruktivního testovacího systému založeného na metodě elektrické impedance/odporové tomografie. Vývoj je v prvních fázích, ale očekává se, že systém bude využíván jako systém monitorování zdraví struktur.
Remote controlled meteostation
Holain, Martin ; Šteffan, Pavel (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
The wok deals with design and fabrication of remote controlled meteostation.
Automated control of aquarium operation
Kejzlar, Radim ; Šteffan, Pavel (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
This master´s thesis describes complete design and implementation of an automated system for the control of a common freshwater tropical aquarium with a keyboard and display. The thesis discusses the applicability of equipment in today's aquaristics of freshwater tropical aquariums with respect to the history and market offer. Thesis describes the complete design of the electrical, program and mechanical parts of the resulting system and electrically controllable automatic feeder, communicating with the system.
Design of the digital-to-analog converter with high resolution
Buček, Vladimír ; Kledrowetz, Vilém (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
This work deals with the digital to analog converter. Technology used for this proposal is ON SEMICONDUCTOR CMOS07 utilizing Cadence design software. The work presents different blocks of the converter, especially the compensation of the amplifier input voltage offset and a reference voltage source.

National Repository of Grey Literature : 196 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.