National Repository of Grey Literature 99 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Blood pressure monitor
Kučera, Michal ; Háze, Jiří (referee) ; Šteffan, Pavel (advisor)
This thesis deals with the design and realization of a prototype of non-invasive blood pressure monitor based on the principle of Korotkoff sound detection. The design compares this method of measuring blood pressure with other methods. This design of an automated measuring system, which is controlled by a microprocessor, utilizes the scanning of Korotkoff sounds with an electret microphone placed in the cuff. The microphone signal is then amplified, filtered and adjusted for evaluation. The prototype uses processor-controlled inflation by the compressor and deflation of the cuff by a valve that is open without applied voltage.
Curvature correction of the BandGap reference output voltage
Žeravík, František ; Háze, Jiří (referee) ; Prokop, Roman (advisor)
This thesis deals with the design of a Brokaw BandGap reference, a BandGap reference in a simple CMOS process, as well as the respective compensation circuits for correcting the curvature of the output voltage. In the theoretical part, the emphasis is mainly on describing the temperature dependency of the UBE voltage of the bipolar transistor and understanding the principle of the elementary BandGap reference. Based on these findings, the function and design of both BandGap references for an output voltage of 1.5 V are described. In the second part, the thesis focuses on describing various methods for correcting the curvature of the output voltage. Based on these methods, the first-order BandGap references supplemented with compensation circuits are designed. In the conclusion, the resulting parameters of the designed BandGap references without correction and with a compensation circuit are summarized and compared.
Design of ultra-low current consumption precise voltage reference in 180 nm BiCMOS technology
Varhaník, Jiří ; Háze, Jiří (referee) ; Prokop, Roman (advisor)
The diploma thesis deals with the analysis of noise and accuracy of integrated circuits for temperature stable reference voltage sources. It also describes the individual noise sources. In the first part of the thesis, three variants for the implementation of the voltage reference were tested, with a summary of the achieved parameters. The second part of the diploma thesis deals with the design of the switching reference, including source and control signals. The results of the work are presenting simulated waveforms with a specified accuracy at low circuit consumption.
Design of the system for the carbon composite conductive layers of the L-39NG aircraft testing and the optimization of the conductive material
Pham, Ngoc Nam ; Hönig,, Martin (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
V posledních desetiletích je v leteckém průmyslu výrazně preferováno použití kompozitů. Nejnovější projekty českého leteckého průmyslu se zaměřují také na zvýšení využití kompozitů v nových letadlech. Tato práce se zaměřuje na výzkum elektrických vlastností kompozitu za účelem optimalizace výběru materiálu. Diplomová práce představuje návrh automatické měřicí stanice sloužící k měření a testování elektrických vlastností kompozitních vzorků vyráběných společností AERO Vodochody AEROSPACE as. K tomuto účelu je použito zařízení LCR bridge R&S HM8118 a řídicí program je navržen v prostředí MATLAB s použitím jazyka SCPI. Navržený systém je následně použit pro experimentální ověření elektrické vodivosti kompozitních vzorků. Výsledky měření budou základem pro vývoj kompozitů pro leteckou vodivost v nových letadlech. Tato práce také prezentuje výsledky testu úderu blesku na vybraných kompozitních vzorcích. Výsledky testu na úder blesku poskytují hlubší znalosti o schopnosti vzorků chránit před úderem blesku. V této práci je také představen vývoj nedestruktivního testovacího systému založeného na metodě elektrické impedance/odporové tomografie. Vývoj je v prvních fázích, ale očekává se, že systém bude využíván jako systém monitorování zdraví struktur.
Automated Control of Aquarium Operation
Kejzlar, Radim ; Háze, Jiří
This paper deals with the complete automation of freshwater aquarium operation with an intuitive user interface in form of matrix keyboard and LCD display. The paper describes the implementation of this device with respect to important aquarium quantities and their measurement, switched output elements and control unit with program implementation. The whole system of aquarium control is also ready for control via the web interface.
Accumulator three phase converter
Mikulka, Martin ; Háze, Jiří
The paper presents description of design of a voltage converter and a 3-phase inverter with smart LCD controller. The LCD control terminal communicates via proprietary CAN interface. The final converter can supply a 3-phase output voltage with a selectable waveform, but primarily a harmonic sinusoidal (user configurable via terminal). The inverter will have an adjustable voltage (sinusoidal amplitude) in a certain range which is configured by user via control terminal also. It provides the possibility of a small correction of the output frequency and phase shift so that it can generate, for example, a two-phase 120 V grid and others.
Three-phase accumulator inverter
Mikulka, Martin ; Boušek, Jaroslav (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
The topic of this work is the design of a voltage converter and a 3-phase inverter. The final converter will be able to supply a 3-phase output voltage with a selectable waveform, but primarily a harmonic sinusoidal. The inverter will have an adjustable voltage (sinusoidal amplitude) in a certain range, as well as the possibility of a small correction of the output frequency and phase shift so that it is possible to generate, for example, a two-phase 120 grid or other, test course.
Design and fabrication of the multimeter
Daněk, Martin ; Levek, Vladimír (referee) ; Háze, Jiří (advisor)
The goal of this thesis is to design and build a multimeter. Firstly, multimeters, their history and basic parameters are described, followed by an analysis of existing solutions with a similar topic. Next, theory of measurement of basic electrical quantities is described and the first prototype is proposed. Finally, the first prototype is evaluated, necessary adjustments applied, and the final prototype is proposed and evaluated.
Design of anti-aliasing filter for discrete-time delta-sigma modulators
Vogel, Vojtěch ; Háze, Jiří (referee) ; Kledrowetz, Vilém (advisor)
This work deals with the design of a second order anti-aliasing filter with a cutoff frequency in the order of hundreds of kHz using the switched capacitor technique. The use of this technique allows the design of accurate and tunable analog circuits without the use of resistors. In this work, the design of analog switches is described. Furthermore, the various circuits required for the design of the filter in the onsemi I3T80 technology are proposed.
Equipment for long-term test of BLDC controller
Řihák, Roman ; Háze, Jiří (referee) ; Šteffan, Pavel (advisor)
This diploma thesis deals with the design and realization of equipment for long-term testing of the controller of brushless DC motors. In the theoretical part are mentioned principles and explanation of the function of various types of electric motors. The diploma thesis also deals with brushless motors, how they are controlled, types, constructed, etc. At the end of the first chapter there is a mention of thermoelectric phenomena. The second chapter describes the appropriate design of equipment for long-term testing from the block diagram to the construction itself. The third chapter deals with the implementation and function of the entire test system.

National Repository of Grey Literature : 99 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.