Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Software jako pomocník učitele hudebně vzdělávacích disciplín
Kyjovský, Jan ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Prchal, Jan (oponent)
Ve své práci autor představuje několik počítačových programů použitelných při výuce hudebně vzdělávacích disciplín a navrhuje některé ze způsobů jejich využití. V první části se zaměřuje na dosavadní vývoj digitálních technologií a jmenuje současné trendy ve vzdělávání, jako jsou Bring Your Own Device, Massive Open Online Courses a online vzdělávání obecně. Zvláštní pozornost je věnována blízké budoucnosti vzdělávání podle poslední studie Horizon Report. S tím souvisí i náhled na technologie pro virtuální realitu, které právě vstupují do hlavního proudu spotřební elektroniky. Práce se též okrajově věnuje začínající éře kognitivních výpočetních systémů, které budou mít zásadní podíl na utváření vzdělávání v budoucnosti. V druhé části práce se autor zabývá dostupnou programovou výbavou pro Windows, která jsou stále nejrozšířenějším operačním systémem desktopových počítačů a notebooků. Výběr programů podléhá kritériu využitelnosti ve školním prostředí s cílem aplikovat tento software na hudební vzdělávání. Stejně tak práce mapuje aplikace mobilní platformy Android, především kvůli dominantnímu postavení tohoto systému na trhu se smartphony. V loňském roce uvedla společnost Google, že její operační systém již používají 1,4 miliardy uživatelů. Toto číslo rostlo rychlostí 1,5 milionů aktivací za jediný...
Batymetrie VD Němčice
Prchal, Jan ; Máca, Petr (vedoucí práce) ; Bašta, Petr (oponent)
Batymetrická měření jsou významná pro mapování reliéfu současných vodních nádrží a toků. Z důvodu nedostatku podobných měření na území České republiky je předložená diplomová práce zaměřena na realizaci prvního batymetrického průzkumu na vodní nádrži Němčice ležící na povodí Sedlického potoka. V rámci práce byl proveden sběr batymetrických dat přístrojem River Surveyor M9, zpracování dat interpolačními postupy a vyhodnocení se vzájemným porovnáním výsledků odhadů. Dále byl posuzován vliv rozlišení na retenční objem nádrže a také její režim sedimentů. Na základě vyhodnocení všech měření vychází jako průměrně nejméně chybová metoda Universal Kriging. Zpracována byla data měřená během roku 2015. Výsledek práce může sloužit i jako určitý návod pro následná měření a odhady batymetrických dat na podobných malých vodních nádržích v povodích České republiky.

Viz též: podobná jména autorů
1 Prchal, Jakub
6 Prchal, Jaroslav
5 Prchal, Jiří
1 Prchal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.