National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Meaning of Numbers between Plato and Aristotle
Šíma, Antonín ; Špinka, Štěpán (advisor) ; Karfík, Filip (referee) ; Hladký, Vojtěch (referee)
1 Abstract Meaning of numbers between Plato and Aristotle Antonín Šíma The dissertation titled "The Transformation of the Concept of Number between Plato and the Early Academy" deals with the problem of numbers in early Platonism between Aristotle and Plato. In Plato's dialogues, within professional mathematical disciplines of knowledge, numbers fulfil a function of propaedeutic procedure to the method of thinking − dialectic. Dialectic engages in the most general structures of thinking whose centre is the problem of being and good, which is only mentioned marginally in our thesis. The philosophy of dialogues is based on the ontological and epistemological dignity of unchanging and eternally existing ideas. In Metaphysics A Aristotle describes Plato's and the Platonic doctrines of the early Academy in whose centre there are principles expressed by numbers: one and indefinite two, which are assessed according to Aristotelian principles doctrine as form and matter. Aristotle mentions Platonic dialectical method which focuses on researching the general in speech. This method distinguishes Platonic thought from Pythagorean philosophy in Aristotle's precursors' philosophy overview. In the criticized doctrine, numbers have the same meaning as ideas or ideal numbers standing on the scale of ontological dignity...
The principles doctrine by Philolaus of Croton and pythagoreanism in 5. cent. B.C.
Šíma, Antonín ; Špinka, Štěpán (referee) ; Karfík, Filip (advisor)
This work devotes itself to the principles doctrine by Philolaus of Croton and to the doctrine by Pythagoreans who are mentioned in Aristotle's treatises. The object of this work is to examine the principles doctrine by Philolaus of Croton and to point out what kind of principles he described and the status they had in the context of cosmological doctrines of other presocratic philosophers. The objective of this research refferies to Pythagorean principles doctrine. The fragments Philolaus of Croton constitute essential opposites to limiters and unlimiteds principles, these opposites constitute order of nature. The element of their unification is a principle of the cosmic harmony. Numbers in this principles doctrine represent particular part of cosmological investigation with their help the knowledge determinates things in the world and the cosmos as whole. The distinction of partial points of Pythagorean principles doctrine in Aristotle's reports establishes a number as an essential cosmological principle. His relationship to the principle of number to the whole cosmos and to everything in it is determined by the help of Pythagorean number combinatory, which is established on the basis of likeness between qualities of phenomenal things and a number figures. With pair elements of numbers even and odd by...
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě
Eurosolar CZ ; Inter-projekt ; ŽDB - závod Viadrus ; UniServis Hašek ; Aton centrum ; POWER SERVICE ; Solar-Dynamics ; Společnost pro techniku prostředí ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Česká společnost pro větrnou energii, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie ; Tomeš, Petr ; Čimbura, Vlastislav ; Dubový, Jan ; Škarpa, Miroslav ; Havlíček, Michal ; Kramoliš, Petr ; Karásek, Dalibor ; Němeček, Josef ; Smrž, Milan ; Mizik, Josef ; Šafařík, Miroslav ; Tywoniak, Jan ; Pešat, Jan ; Hašek, Ilja ; Slejška, Antonín ; Šíma, Antonín ; Petříková, Vlasta ; Kutil, Antonín ; Novotný, Václav ; Židlický, Jiří ; Kottnauer, Antonín ; Peterka, Jaroslav ; Matuška, Tomáš ; Kuřina, Jiří ; Hošek, Jiří ; Sladký, Karel ; Váňa, Jaroslav ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef ; Motlík, Jan
Rekapitulace řešení projektu v roce 2001 seznam autorů, kteří se na řešení projektu v roce 2001 podíleli. I. Část. Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě: Tepelně-technické vlastnosti obytných budov. Možnosti porovnání různých opatření k racionálnímu zacházení s energií v budově. Vývoj a trendy v bytové výstavbě. Popis projektu, cíle, plány a hlavní směry řešení úkolu.

See also: similar author names
2 Šima, Aleš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.