National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of the temperature series of meteorological observatory Milešovka (1905 - 2010)
Lhotka, Ondřej ; Sládek, Ivan (advisor) ; Štekl, Josef (referee)
From the climatological aspect, the meteorological observatory Milešovka is one of the most important stations at Czech Republic. When this master's thesis was writen, the 106 years long set of the daily mean air temperature was available. This dataset is not influenced by the urban heat island. Beside the older studies, the trend of the mean annual air temperature increased on 1,02řC/100 years. The highest value is in the spring, the lowest one in the winter. The value of mean diurnal temperature range is increasing. The duration of the frost period is decreasing, on the contrary, the lenght of the growing season is prolonging. 36 % of the absolute extremes of maximal daily temperature were detected in the period 1996-2010. On the other hand, the absolute extremes of minimal daily temperature are rare in this period. The sub-seasonal anomalies are three or more days long significant deviations from the smoothed annual progress of the air temperature. This anomalies of the air temperature has highest mean value of deviations and longest mean duration in winter. The relations between the sub-seasonal anomalies and the meteorological singularities are weak.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Větrná energetika v České republice a zkušenosti z vývoje solárních zařízení a jejich využívání v ČR
Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef
Větrná energetika v České republice - současný stav a její možnosti (zpracoval J. Štekl, ÚFA AV ČR), přehled větrných elektráren nad 50 kW v ČR, stav k 1. listopadu 1995. Zkušenosti z vývoje solárních zařízení a jejich využívání v ČR (zpracoval L. Michalička, Československá společnost pro sluneční energii). Charakteristika slunečního záření na území ČR a SR. Ploché kapalinové kolektory a absorbéry. Hromadně vyráběné solární systémy. Srovnání české a dánské heliotechniky. Současný stav a výhled heliotechniky v ČR.
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě
Eurosolar CZ ; Inter-projekt ; ŽDB - závod Viadrus ; UniServis Hašek ; Aton centrum ; POWER SERVICE ; Solar-Dynamics ; Společnost pro techniku prostředí ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Česká společnost pro větrnou energii, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie ; Tomeš, Petr ; Čimbura, Vlastislav ; Dubový, Jan ; Škarpa, Miroslav ; Havlíček, Michal ; Kramoliš, Petr ; Karásek, Dalibor ; Němeček, Josef ; Smrž, Milan ; Mizik, Josef ; Šafařík, Miroslav ; Tywoniak, Jan ; Pešat, Jan ; Hašek, Ilja ; Slejška, Antonín ; Šíma, Antonín ; Petříková, Vlasta ; Kutil, Antonín ; Novotný, Václav ; Židlický, Jiří ; Kottnauer, Antonín ; Peterka, Jaroslav ; Matuška, Tomáš ; Kuřina, Jiří ; Hošek, Jiří ; Sladký, Karel ; Váňa, Jaroslav ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef ; Motlík, Jan
Rekapitulace řešení projektu v roce 2001 seznam autorů, kteří se na řešení projektu v roce 2001 podíleli. I. Část. Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě: Tepelně-technické vlastnosti obytných budov. Možnosti porovnání různých opatření k racionálnímu zacházení s energií v budově. Vývoj a trendy v bytové výstavbě. Popis projektu, cíle, plány a hlavní směry řešení úkolu.
Výzkum vhodnosti lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie a zpracování metodiky pro posuzování‚ schvalovací a aplikační řízení pro zavádění obnovitelných zdrojů energie‚ zejména větrných elektráren
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; RESEC, s.r.o., Jindřichovice pod Smrkem ; Čechura, Jiří ; Svoboda, Jaroslav ; Kerun, Jacek ; Hošek, Jiří ; Hanslian, David ; Štekl, Josef ; Pávek, Petr
Cílem výzkumné zprávy je na základě vlastního výzkumu a zahraničních zkušeností, převážně z Německa, zformulovat postupy, které umožní optimalizovat numerické modelování proudění, vymezí rámec jednotného přístupu k formulování předběžného posouzení větrných poměrů stanoviště na základě výpočtů meteorologických charakteristik matematickými modely a k formulování posouzení větrných poměrů stanoviště na základě stožárového měření složek větru, případně dalších parametrů. Součástí zprávy jsou dvě studie: 1. Studie větrného potenciálu. Optimalizace větrného parku. Větrný posudek a analýza výnosů větrného parku pro objekt Albrechtice u Frýdlantu; 2. Možnosti umístění větrných elektráren v Krušných horách z pohledu krajinného rázu. Další přílohy tvoří tabulky a mapy průměrných rychlostí větru, umístění meteorologických stanic a studie, 3-D pohledy, metodiky.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Štekl, Jakub
1 Štekl, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.