National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Economic vs. regulatory capital of financial institutions
Matuška, Tomáš ; Teplý, Petr (advisor) ; Kocourek, David (referee)
Economic vs. regulatory capital of financial institutions This thesis is focused on Assets and Liability Management connected with economic and regulatory capital. The main aim is to analyze development of these capitals and their influence on bank's output. In the first, theoretical, part of thesis we follow up the division of risk categories, we define an economic capital and its management and quantification methods. Then we focused on development of international bank regulation and its current and future state. The regulatory capital is defined as well as its management. The last chapter of theoretical part is dedicated to ratings. Then the most important, analytical, part follows. We analyze data of top 50 world banks from year 2007 to 2011. We use especially quantitative methods and OLS regression. We investigate development of economic and regulatory capital during and after the crisis and changes in division of risks they cover. We looking for a relationship between these capitals as well as its impact on bank's rating. At the end of the analysis we focused on relationship between capital adequacy and bank's profitability and we consider reasons of bank's lack of transparency about economic capital. Finally we conclude the results of the analysis. The most important discovery is undermining of...
Comparison of the injury prevention level in volleyball among Czech extraleague teams and men teams abroad
Matuška, Tomáš ; Vorálek, Rostislav (advisor) ; Buchtel, Jaroslav (referee)
COMPARISON OF THE INJURY PREVENTION LEVEL IN VOLLEYBALL AMONG CZECH EXTRALEAGUE TEAMS AND MEN TEAMS ABROAD Objectives: The main objective of this work is to compare the level of injury prevention in volleyball among Czech Kooperativa extraleague teams and selected leading men teams abroad. In the first case there will be a comparison from the players "point of view", it means what sort of prevention and in which level it is accomplished by the players, further on there will be a comparison from the team "point of view", it means what sort of prevention and in which level they are paid by the clubs. Methods: For the research was used a method of expert assortment by means of nonstandardised questionaires with closed and semiclosed questions. The purpose of the research was to find out and compare what sort of injury prevention the top volleyball players in Czech and abroad do and the level of reimbursement by the clubs. We also wanted to specify if any items in daily prevention and weekly one are positively corelated. Results: We have found out that clubs abroad reimburse much more and in higher level nearly all means of active injury prevention and the most applied activity of injury prevention among top volleyball players is strenghtening. It was also found out that each of the probands taking...
The possibility of using land consolidation as a tool for good game management
MATUŠKA, Tomáš
The thesis describes the concepts related to land consolidation and hunting management, from history to the present. The work includes the possibility of using land consolidation as a tool for good game management. Furthermore, the work deals with subsidies relating to this issue, Bio-belts, and other measures for the creation and protection of the environment.
Historical treatment of land in Jihočeském kraji
MATUŠKA, Tomáš
The work describes the historical treatment of land in the South Region for the period: Rosenberg; Buquoys, Eggenberg and Schwarzenberg; after World War I.; after World War II.; after 1989. This work describes the changing of landscape in different seasons and informs about the most important adjustments, particularly in the fields of: fishing, forestry, water management and agriculture. There are elaborated landscaping history records from the beginning of the registration to the present. The work contains a treatise on colonization reforms, land consolidation, modern and contemporary land consolidation in the area of interest.
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě
Eurosolar CZ ; Inter-projekt ; ŽDB - závod Viadrus ; UniServis Hašek ; Aton centrum ; POWER SERVICE ; Solar-Dynamics ; Společnost pro techniku prostředí ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Česká společnost pro větrnou energii, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie ; Tomeš, Petr ; Čimbura, Vlastislav ; Dubový, Jan ; Škarpa, Miroslav ; Havlíček, Michal ; Kramoliš, Petr ; Karásek, Dalibor ; Němeček, Josef ; Smrž, Milan ; Mizik, Josef ; Šafařík, Miroslav ; Tywoniak, Jan ; Pešat, Jan ; Hašek, Ilja ; Slejška, Antonín ; Šíma, Antonín ; Petříková, Vlasta ; Kutil, Antonín ; Novotný, Václav ; Židlický, Jiří ; Kottnauer, Antonín ; Peterka, Jaroslav ; Matuška, Tomáš ; Kuřina, Jiří ; Hošek, Jiří ; Sladký, Karel ; Váňa, Jaroslav ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef ; Motlík, Jan
Rekapitulace řešení projektu v roce 2001 seznam autorů, kteří se na řešení projektu v roce 2001 podíleli. I. Část. Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě: Tepelně-technické vlastnosti obytných budov. Možnosti porovnání různých opatření k racionálnímu zacházení s energií v budově. Vývoj a trendy v bytové výstavbě. Popis projektu, cíle, plány a hlavní směry řešení úkolu.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Cábová, Renáta ; Šourek, Bořivoj ; Ševčík, Radek ; Matuška, Tomáš ; Bravenec, Petr ; Chmielová, Lucie ; Hofman, Tomáš ; Můčková, Milena ; Bařinka, Radim ; Řehák, Jaromír ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
V rámci řešení projektu byly výzkumné práce soustředěny na tři dílčí úkoly projektu. V prvním dílčím úkolu byly práce zaměřeny na hodnocení současné technické legislativy v rámci zemí EU a v ČR související s legislativními barierami a možnostmi navrhování a provádění instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách, které zpravidla zahrnují nové prvky a technologie, které nebyly dosud běžně využívány. Součástí tohoto dílčího úkolu bylo dále hodnotit potenciál technických možností využití OZE v budovách v podmínkách ČR. Ve druhém dílčím úkolu byly práce zaměřeny na případové studie a standardizaci prvků a soustav v jednotlivých OZE. Práce byly více soustředěny na solární systémy a na využití energie prostředí budov, které lze bezprostředně integrovat při komplexním řešení energetického konceptu budovy a urbanisticko-architektonickém řešení stavebního díla v dané lokalitě. Druhá etapa projektu představuje rozsáhlý komplex technických řešení a možností, které lze provést postupně v rámci omezeného počtu spolupracovníků. Práce byly proto soustředěny na řešení prioritních úkolů v rámci tohoto dílčího úkolu projektu. Ve třetím dílčím úkolu a etapě řešení projektu byl proveden návrh pilotních projektů, které mohou podstatnou měrou přispět k vzorovým řešením a realizaci navrhovaných variantních řešení v oblasti solárních systémů v kombinaci s dalšími obnovitelnými a alternativním zdroji energie. Předmětem řešení je využití solárních systémů v sídlištní zástavbě zejména na panelových objektech v současnosti pro ohřev teplé vody a dotápění bytových domů. Další možností se jeví uplatnění solárních systémů pro centrální ohřev vody v rámci sídlištních celků a veřejných na příklad sportovních a jiných zařízení. V rámci pilotního projektu pro vysoké školy provedeného pro budovu MFF UK v Praze se jedná o soubor mimořádných velmi efektivních energetických opatření navrhujícího energeticky a ekonomicky úsporný projekt rekonstrukce budovy s využitím všech dostupných možností v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.

See also: similar author names
6 MATUŠKA, Tomáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.