National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Temporal and Data Characteristics Acquisition of Network Connections
Kramoliš, Petr ; Kaštovský, Petr (referee) ; Žádník, Martin (advisor)
This thesis deals with design and implementation of software tools for an acquisition of temporal and data characteristics of network connections. This thesis uses platform of flexible FlowMon and acceleration cards COMBOv2.
Dvoustupňová technologie anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Kramoliš, Petr ; Muňoz, JAIME O. ; Kozák, Jan ; Žídek, Michal ; Juchelková, Dagmar ; Slejška, Antonín ; Kára, Jaroslav ; Váňa, Jaroslav ; Usťak, Sergej
Cílem tohoto projektu je navržení ekonomicky, energeticky a ekologicky efektivní dvoustupňové bioplynové stanice s produkcí elektrického proudu, tepla a kompostu pro zpracování biomasy a komunálních bioodpadů, zhotovení odpovídajícího modelového poloprovozního zařízení a experimentální optimalizace a zefektivnění procesů hydrolýzy při zplyňování biomasy a bioodpadů mechanickým zpracováním, aerobní nebo semiaerobní mikrobiologickou přeměnou a způsobem získávání hydrolýzních produktů. Zpráva obsahuje literární rešerši k předmětu řešení, popis vhodných technologií biozplyňování a model dvoustupňové bioplynové stanice na biomasu a komunální odpady, modelový projektový návrh dvoustupňové bioplynové stanice a metodický popis řešení projektu pro období 2004-2005.
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě
Eurosolar CZ ; Inter-projekt ; ŽDB - závod Viadrus ; UniServis Hašek ; Aton centrum ; POWER SERVICE ; Solar-Dynamics ; Společnost pro techniku prostředí ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Česká společnost pro větrnou energii, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie ; Tomeš, Petr ; Čimbura, Vlastislav ; Dubový, Jan ; Škarpa, Miroslav ; Havlíček, Michal ; Kramoliš, Petr ; Karásek, Dalibor ; Němeček, Josef ; Smrž, Milan ; Mizik, Josef ; Šafařík, Miroslav ; Tywoniak, Jan ; Pešat, Jan ; Hašek, Ilja ; Slejška, Antonín ; Šíma, Antonín ; Petříková, Vlasta ; Kutil, Antonín ; Novotný, Václav ; Židlický, Jiří ; Kottnauer, Antonín ; Peterka, Jaroslav ; Matuška, Tomáš ; Kuřina, Jiří ; Hošek, Jiří ; Sladký, Karel ; Váňa, Jaroslav ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef ; Motlík, Jan
Rekapitulace řešení projektu v roce 2001 seznam autorů, kteří se na řešení projektu v roce 2001 podíleli. I. Část. Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě: Tepelně-technické vlastnosti obytných budov. Možnosti porovnání různých opatření k racionálnímu zacházení s energií v budově. Vývoj a trendy v bytové výstavbě. Popis projektu, cíle, plány a hlavní směry řešení úkolu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.