National Repository of Grey Literature 288 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.17 seconds. 
Control of network operation generator from OPNET Modeler environment
Bartl, Milan ; Hošek, Jiří (referee) ; Molnár, Karol (advisor)
In this work an interface between network simulator OPNET Modeler and network operations generator IxChariot is described. The goal is to control the generator by data from an OPNET modeler simulation. More accurately the generator is supposed to produce a data flow with desired settings of DSCP field, which is used to support quality of service mechanism. The goal can be achieved by two possible approaches: using IxChariot TCL API or IxChariot C API. Both of these approaches are described and conclusions are made at the end.
Security risks of wireless access networks
Špidla, Milan ; Hošek, Jiří (referee) ; Polívka, Michal (advisor)
Master´s thesis „Security risks of wireless access networks“ deals with wireless access networks, which are the most widespread in this time. The main target is realization of attacks wireless access networks protected by various using methods. This thesis shows main securities gaps, which originate from project this networks. These securities gaps are used for realization attacts in practical part. In the next part I took attention of network´s monitoring possibilities.
Development of evaluation model of MANET in NS-3 environment
Gilík, Aleš ; Vajsar, Pavel (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
This bachelor thesis is focused on Manet networks and creation of web application for generate configuration file which is simplifying simulation of Manet networks. The theoretical part concerns with description of Manet networks, distribution of routing protocols and closer look on five of the protocols. In the next part is described simulator Ns-3 with his content for simulations. The practical part is describing creation of configuration file and his elements. For that was created web application in PHP language. All used technologies for creation of the application are described in this thesis. The web application is fully processed and operational.
Client-server search engine for optimal public transport routes
Brát, Daniel ; Hošek, Jiří (referee) ; Myška, Vojtěch (advisor)
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a client-server based program for finding the optimal path in public transport networks. Theoretical basics describe the Traveling salesman problem and mention some methods for finding its solution. This chapter is followed by a theoretical design of the application itself. Next chapter describes chosen technologies to be used. The last chapter describes the realization of the application itself. Reached goals are described in the conclusion.
Simulation of mobile ad hoc network in NS-3 environment
Kolaja, Lukáš ; Hrouza, Ondřej (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
The goal of this bacherlor thesis is theoretically analyze the principles of wireless mobile ad hoc networks. The thesis describes the types of routing protocols such as AODV, DSDV or OLSR. Further describes the types of mobility models which is typically used in MANET. The thesis also deals with issues like use, safety and development of mobile ad hoc networks. The goal of the practical part is create an application which can parse an XML document that generates simulation that is already created. The application is written in PHP language and output data from this application is inserted to the databse by using SQL commands. From the database is easy to read the data from the original XML document.
Modelling of mmWave Propagation Channel for Off-body Communication Scenarios
Zeman, Kryštof ; Vozňák, Miroslav (referee) ; Gaydamaka, Yulia (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
Předkládaná disertační práce je zaměřena na \uv{Modelování propagačního kanálu pro off-body komunikaci v oblasti milimetrových vln}. Navzdory pokrokům v rámci bezdrátových sítí v přímé blízkosti člověka stále systémy 5. generace postrádají dostatečnou šířku pásma a dostatečně nízkou odezvu. To je způsobeno neefektivním využíváním rádiového spektra. Tento nedostatek je potřeba co nejdříve odstranit a právě z tohoto důvodu je hlavním cílem této práce navrhnout vylepšený model rádiového kanálů pro off-body komunikaci. Úkolem tohoto modelu je umožnit uživatelům efektivněji a přesněji simulovat propagaci signálu v rámci daného prostředí. Navržený model je dále optimalizován a ověřen vůči nejnovějším měřením, získaným z literatury. Nakonec je tento model implementován do simulačního nástroje NS-3, pomocí kterého je následně využit k simulaci množství scénářů. Hlavním výstupem této práce je ověřený model přenosového kanálu pro off-body komunikaci v rámci milimetrových vln, společně s jeho implementací do simulačního nástroje NS-3, díky čemuž je dostupný pro širokou veřejnost.
Smart Home Control by Utilizing AllJoyn Platform
Resler, Tomáš ; Kováč, Dominik (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
This bachelor work concerns with system Alljoyn which tries to standardize the interface for communication in the frame of intelligent house. The basic principles and the structure of the framework Alljoyn including the recent proposal of the modules Lighting framework and Gateway Agent have been described in the theoretical oriented part of the work. The practical oriented part stars with the description of the getting the Alljoyn framework including the Lighting controller and the Gateway Agent to work on the hardware router provided with operating system OpenWRT. The following parts present own testing connector for the Alljoyn Gateway which have been written to allow the remote control of the lights via cloud service Twitter. The functionality of the router have been tested with software simulator of the Alljoyn lights Luminaire and an own ligths driving program developed utilizing the experimental Lighting SDK for mobile devices with operating system Android.
Quality of Service Assurance in UMTS Network
Nesveda, Marek ; Novotný, Vít (referee) ; Hošek, Jiří (advisor)
The bachelor´s thesis deals with the assurance of the quality of service (QoS) in UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) networks. It consists of theoretic and practical parts. The first, theoretic part first describes the quality of service assurance in general and then focuses on the area of the assurance of the quality of service (QoS) in UMTS network environment specifically. It describes the QoS concept in UMTS, typical UMTS network architecture, its components as well as various QoS classes defined in UMTS. It explains parameters that define the quality of service in UMTS network, and describes call set-up for the purposes of transmission between end users. The second, practical part of the bachelor´s thesis describes how to configure a complex UMTS network simulation model in OPNET Modeler, ver..14.5. It gives a detailed description of how to configure each network component and how to set its parameters, in two different scenarios: first including and then excluding QoS. In conclusion, the thesis summarises the results of the simulation in both scenarios, gives their explanations and compares them graphically.
Laboratory exercises in OPNET environmentfor Communication technolgies course
Kasper, Robin ; Hošek, Jiří (referee) ; Jeřábek, Jan (advisor)
This master’s thesis deals with the design of laboratory exercises for the Communication Technologies course that is included in the second year of bachelor’s degree in Teleinformatics. This course represents first introduction of students with network protocols and technologies, therefore, the thesis deals with just the basic physical technologies, routing protocols and transport layer protocols. The introductory part of the thesis is devoted to theoretical knowledge to particular tasks. For the design of laboratory exercises is used OPNET environment, concretely its unpaid version IT Guru Academic Edition 9.1. The first task is focused on the differences in two basic transport protocols Transmission Control Protocol (TCP) and User Datagram Protocol (UDP). The second task is orientated on the differences in the transmission network parameters using wireless networks and Ethernet technologies. In the third task the routing protocols Routing Information Protocol (RIP) a Open Shortest Path First (OSPF) are compared. These are protocols of a group Interior Gateway Protocol (IGP) that are characterized by the usage within a single autonomous system. The last exercise is aimed at Asynchronous Transfer Mode (ATM) and Frame Relay technologies, which are technologies used mainly in networks Wide Area Network (WAN). All devised exercises are accompanied by detailed instructions for students including supplementary questions and tasks leading to individual work and reflection. The thesis includes model solutions to these four exercises and CD where are inserted all programs source codes.
Advanced features of MPLS technology
Vlček, Martin ; Hošek, Jiří (referee) ; Molnár, Karol (advisor)
Tato práce se zabývá technologií Multiprotocol Label Switching a to zejména moderními metodami, které je možné použít v rámci této technolologie. Jako příklad lze uvést využití podpory kvality služeb při směrování. V práci jsou navrhnuty a simulovány různé topologie a scénáře, které ověřují možnosti využití MPLS v podpoře kvality služeb.

National Repository of Grey Literature : 288 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
26 Hosek, Jiri
4 Hošek, Jakub
96 Hošek, Jan
4 Hošek, Jaromír
2 Hošek, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.