Mikrobiologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
15:36
Optimalizace a příprava výroby podpůrných přípravků pro ošetření slunečnice
Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Prell, Aleš ; Vavruška, Tomáš
Příprava výroby a optimalizace výroby zemědělských pomocných přípravků pro podporu pěstování slunečnice

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Scale-up and production of various recombinant oxidoreductases
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek
Development and optimization of pilot cultivations and DSP of recombinant intracellular oxidoreductases in microbial productions for a food industrial use

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Inaktivovaná bakteriální biomasa pro přípravu lyzátů
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Vavruška, Tomáš
Inaktivované bakteriální biomasy pro přípravu potravinových doplňků - optimalizace kultivací zdrojových kmenů.\n\n

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Development of a fed-batch technology of the yeast P. pastoris recombinant protein production in a small pilot scale. Optimization of the process and preparation of a scale-up
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek
Development of a fed-batch technology of the yeast P. pastoris recombinant protein production in a small pilot scale. Optimization of the process and preparation of a scale-up.

Úplný záznam
2017-06-12
14:36
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V. ; Doucha, Jiří ; Kuchařová, V. ; Doubek, J.
We studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05).

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
BIOGENIC AND SYNTHETIC AMORPHOUS SILICA - COMPARE AND INTERACTION WITH BACTERIAL SYSTEMS
Fijalkowski, M. ; Adach, K. ; Marešová, Helena ; Kroisová, D.
The aim of the work is to compare the biogenic silica nanoparticles, which have been isolated from rice husks with synthetically produced silica brand Cab-O-Sil LM-150. The comparison is based on an evaluation of the two systems from the point of view of chemical composition, particle size and structure, ability to form clusters of particles and interactions with selected bacterial systems. Methods used for comparison were: SEM, EDX, TEM, FTIR, ICPOES and bacteriological tests. Husks are standardly contaminated by accompanying ions that are important for plant growth, but undesirable for obtaining a quality product. Rice husk used for the silica isolation were purified by boiling in 10% HCl for 2 hours. Rice husks were then washed with distilled water until pH 7. The dried and purified husks were burned in an oven at 650 degrees C of ramping temperature 10 degrees C/min during 2 hours. The obtained product has a chemical composition analogous to the synthetic product. Biogenic particles reach a size of about 20 nm, about 10 nm synthetic. Both materials have an amorphous structure. Interaction with bacterial systems was performed with Gram-negative bacteria Escherichia coli W3110 strain and Gram-positive bacteria Bacillus cereus. In both cases analogous behaviour was observed depending on the concentration of nanoparticles and reducing the growth rate of cultures of 8% for E. coli and 5% for B. cereus resulted nanoparticles at the concentration of 150 mg/litter of medium.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
ANTIBACTERIAL EFFECT OF SELECTED NANOPARTICLES AS REVEALED BY DOUBLING TIME OF TREATED ANTHOMONAS CAMESTRIS PV. CAMPESTRIS CULTURES
Pečenka, J. ; Svobodová, Kateřina ; Eichmeier, A. ; Baránek, M.
Besides many possibilities of applications of nanoparticles in the field of medicine, diagnostics, molecular biology, bioorganic chemistry or remediation of environment, there is also a potential of employment of nanoparticles as a tool for elimination and control of bacteria invading plant tissue. In this experiment an antibacterial activity of selected nanoparticles based on silver, gold and bimetallic silver/copper was tested on bacteria Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) (strain 1279a). The strongest inhibitory effect represented by doubling time of treated cultures was measured in the presence of the smallest silver nanoparticles (9 nm) at the highest concentration (5 ppm).

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
Hodnocení vlivu odrůdy a termického ošetření osiva u vybraných druhů zeleniny v raných růstových fázích na citlivost k infekci významnými houbovými patogeny
Novotný, Čeněk ; Koudela, M. ; Svobodová, Kateřina ; Nedorost, L. ; Aust, R. ; Kocourek, F.
Předkládaná metodika zahrnuje výsledky laboratorních experimentů, v nichž byl sledován vliv vybraných faktorů na rozvoj závažných chorob, za prvé na skvrnitost brukvovitých působenou patogenem Alternaria brassicicola u hlávkového zelí, za druhé na skvrnitost listů mrkve působenou patogenním mikroorganismem Alternaria dauci a za třetí na dvě závažné choroby cibule, krčkovou hnilobu cibule vyvolávanou mikroorganismem Botrytis aclada a plíseň cibule působenou patogenem Peronospora destructor. V případě A. brassicicola, A. dauci a B. aclada byly rostliny v definovaném stavu vývoje infikovány kmeny fytopatogenních hub získaných z renomovaných mezinárodních sbírek mikroorganismů. V případě P. destructor byly rostliny infikovány houbovým organismem získaným z polní kultury výrazně zasažené infekcí tímto fytopatogenem. Byl hodnocen vliv odrůdy a termického ošetření osiva na rozvoj uvedených patogenů. U zahrnutých odrůd je třeba při interpretaci dosažených výsledků přihlédnout k jejich ranosti, která je důležitým faktorem odolnosti odrůdy k houbovým patogenům.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
Vliv vybraných faktorů na výnos a zdravotní stav zelí hlávkového, mrkve a cibule kuchyňské
Koudela, M. ; Novotný, Čeněk ; Nedorost, L. ; Kocourek, F. ; Svozilová, L. ; Brožová, L. ; Doležalová, J. ; Kubíček, M.
Předkládaná metodika sumarizuje výsledky polních experimentů, ve kterých byl hodnocen vliv vybraných faktorů na rozvoj důležitých chorob: 1. u zelí hlávkového v letech 2012 – 2013 alternariová skvrnitost brukvovitých (původce Alternaria brassicicola), 2. u mrkve v letech 2012 – 2013 alternariová skvrnitost listů mrkve (původce Alternaria dauci) a u cibule kuchyňské v letech 2013 – 2014 plíseň cibule (původce Peronospora destructor) a krčková hniloba cibule (původce Botrytis aclada). Hodnocenými faktory byly: odrůda, hustota porostu (u mrkve a cibule kuchyňské), ročník a stanoviště. U hodnocených odrůd je nutné přihlédnout k jejich ranosti, která je rovněž důležitým aspektem odolnosti odrůdy k patogenům. V příloze metodiky jsou grafy znázorňující průběh teploty a vlhkosti vzduchu a délky ovlhčení listů v jednotlivých letech na obou pokusných stanovištích (v Praze Troji a ve Svijanském Újezdě). Průběh těchto veličin (v interakci s ostatními faktory) v jednotlivých letech výrazně ovlivňuje rozvoj fytopatogenních hub na napadených rostlinách.

Úplný záznam
2017-02-15
15:49
Metodika školení zaměstnanců pracujících s geneticky modifikovanými organismy
Pátek, Miroslav ; Dostálová, Hana ; Rucká, Lenka
Metodika zahrnuje prezentaci poskytující veškeré důležité informace pro odborné poradce pro nakládání s GMO a pro příslušné pracovníky. Dále jsou zahrnuty instruktážní karty pro přímé využití na pracovištích, kde se nakládá s GMO. Metodika byla schválena Ministerstvem životního prostředí a publikována na webových stránkách MŽP jako metodika pro pracoviště, která nakládají s GMO (www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy).

Úplný záznam