Mikrobiologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2018-11-15
12:39
Biologická degradace aromaticko-alifatických kopolyesterů
Šašek, Václav ; Prokopová, I. ; Vitásek, J. ; Náhlík, J.
Testování biologické rozložitelnosti nově připravených aromaticko-alifatických kopolyesterů bylo ověřováno dvěma postupy: kompostovacím testem a sledováním vlivu specifických extracelulárních enzymatických aktivit hub bílé hniloby. V obou případech byly zjištěny změny ve struktuře kopolyesterů

Úplný záznam
2018-11-15
12:39
Degradace polyesteramidů na bázi E-kaprolaktamu a E-kaprolaktonu
Chromcová, D. ; Brožek, J. ; Roda, J. ; Náhlík, J. ; Šašek, Václav
Aniontovou kopolymerizací E-kaprolaktamu a E-kaprolaktonu byla připravena řada polyesteramidů a u nich ověřeny základní fyzikální a chemické vlastnosti. Jejich biodegradovatelnost byla zjišťována pomocí rastrovací elektronové mikroskopie

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
UNICELLULAR ALGA CHLORELLA AS A FEED SUPPLEMENT, CURRENT EXPERIENCE AND FUTURE PERSPECTIVES
Kotrbáček, V. ; Doucha, Jiří ; Kuchařová, V. ; Doubek, J.
n experiments with farm animals we studied the effect of Chlorella biomass as a feed supplement. In laying hens we found that diet supplemented with 1 % (i.e. 10 g/kg) of dry disintegrated heterotrophically grown Chlorella biomass significantly increased content of carotenoids in egg yolks of 8 experimental animals already after the first week of supplementation (P<0,01). Compared to 8 control hens these differences remained significantly higher until the end of the eight-week experiment. The average carotenoid concentration was 17,3 mu g per g of yolk in control group and 25,3 mu g per g of yolk in experimental animals (P<0,01). Autotrophically grown Chlorella was supplemented to the 30 gilts one month prior the expected first heat in a dose of 1,5 g per animal per day. These sows entered heat earlier and the number of pregnancy was higher in comparison to the 30 control animals. Other studies observed digestibility of selenium organically bound in Se-enriched Chlorella. The level of selenium in blood, colostrum and also tissues of new born piglets was determined. Group of 8 sows was supplemented with Se-enriched alga during the pregnancy and 3 days after parturition at a dose of 0,3 mg of selenium per 1 kg of feed. The same amount of selenium in the form of sodium selenite was administrated to the control group of 8 individuals. Organic form of selenium significantly increased concentration of Se in blood of sows and colostrum (P<0,05). Piglets born to supplemented sows had also significantly higher level of Se in heart, muscles and liver (P<0.01). The use of fresh Chlorella biomass produced outdoors on a dairy farm was experimentally tested. Location near biogas station enables utilization of flue gas as a source of carbon for algal photosynthesis. The liquid fresh biomass applied to dairy cows during the pregnancy at a dose of 15 g dry mass per cow increased the dry matter content in colostrum from 17,5 g per 100 ml of colostrum in control group to 20,5 g per 100 ml of colostrum in supplemented cows (P<0,05). This pilot experiment demonstrated possibilities of cheaper Chlorella production and its use in ruminant nutrition.

Úplný záznam
2018-01-11
18:41
Development and optimization of the production of recombinant epimerases for pharmaceutical industry. Scale-up of a submerged cultivation technology and down-stream processing
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Vavruška, Tomáš
Development and optimization of the production of recombinant epimerases for pharmaceutical industry. Scale-up of a submerged cultivation technology and down-stream processing.

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Development of the cultivation of the pathogenic bacteria.
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Vavruška, Tomáš
Development of the cultivation of pathogenic bacteria with a specific lipopolysaccharide content in the cell structures. Optimization of media and yields.\n\n

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Optimalizace výtěžnosti kultivačního a izolačního procesu přípravy kvasinek
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Vavruška, Tomáš
Optimalizace růstových podmínek pro různé kmeny vinných kvasinek s ohledem na výtěžnost a vývoj DSP procesů s maximalizací vitality preparátů.\n\n\n\n

Úplný záznam
2017-12-20
13:37
Optimalizace kultivace hlenky Schizochytrium spp. v bioreaktoru.
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Vavruška, Tomáš
Optimalizace média pro kultivace hlenky produkující DHA. Vývoj procesu, hledání optimálních kultivačních podmínek.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Optimalizace a příprava výroby podpůrných přípravků pro ošetření slunečnice
Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Prell, Aleš ; Vavruška, Tomáš
Příprava výroby a optimalizace výroby zemědělských pomocných přípravků pro podporu pěstování slunečnice

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Scale-up and production of various recombinant oxidoreductases
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek
Development and optimization of pilot cultivations and DSP of recombinant intracellular oxidoreductases in microbial productions for a food industrial use

Úplný záznam
2017-08-02
12:52
Inaktivovaná bakteriální biomasa pro přípravu lyzátů
Prell, Aleš ; Kujan, Petr ; Sobotka, Miroslav ; Šafář, Hynek ; Vavruška, Tomáš
Inaktivované bakteriální biomasy pro přípravu potravinových doplňků - optimalizace kultivací zdrojových kmenů.\n\n

Úplný záznam