Methods

Latest additions:
2017-12-13
09:24
Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Kuťková, Tatiana ; Uher, Jiří
Cílem metodiky je vytvoření metodického postupu, na základě kterého je možné postupovat při studiu, identifikaci a výběru vhodného sortimentu rostlin, s důrazem na rostliny okrasné – dřeviny, keře a byliny, při navrhování, projektování a realizování obnov zahradně-architektonických objektů období první republiky na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče, s cílem podpořit a maximálně zachovat jejich autentičnost. Rovněž je cílem zprostředkovat přehled nejčastěji používaných rostlin v předmětném období.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-12-13
09:10
Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Šimek, Pavel ; Štefl, Lukáš
Cílem metodiky je vytvoření metodického nástroje pro realizaci optimální péče o díla zahradní a krajinářské tvorby především s důrazem na vegetační složku kompozice. Východiskem při tvorbě metodiky byla snaha autorů i celého realizačního týmu vytvořit funkční metodiku, která by odstranila informační bariéru v oblasti péče o vegetační prvky. Tomuto tématu, které je specifické právě pro období 1. Československé republiky, nebyla doposud v odborných kruzích věnována větší pozornost. Dílčím metodickým krokem proto byla relativně rozsáhlá analýza literárních zdrojů (především odborných periodik) a zpřístupnění dobových názorů tehdejších autorů na péči o objekty krajinářské architektury.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-11-22
14:58

Detailed record
2017-11-08
17:03
Metodika pro realizaci orálněhistorického výzkumu v prostředí výzkumných ústavů, vědeckých pracovišť a "intelektuálních elit"
Vaněk, Miroslav ; Krátká, Lenka ; Wohlmuth Markupová, Jana
Metodika přináší komplexní obraz realizace orálněhistorického projektu v prostředí „intelektuálních elit“, na příkladu specializovaných výzkumných, akademických či vysokoškolských ústavů a odborných/výzkumných pracovišť. Metodika se zaměřuje také na možné využití orálněhistorických výzkumů v uvedených oblastech pro poznání minulých i současných společenských jevů a zároveň upozorňuje na úskalí, která takový výzkum může přinést. Metodika postihuje celý výzkumný proces v dané oblasti, od okamžiku zadání až po finální výstupy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-11-06
16:19

Detailed record
2017-11-06
16:17

Detailed record
2017-11-06
15:56

Detailed record
2017-11-06
14:31

Detailed record
2017-11-06
14:27

Detailed record
2017-11-06
14:22

Detailed record