Geologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2017-03-27
15:27
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P. ; Rohovec, Jan ; Baier, J. ; Vašíček, R.
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39

Úplný záznam
2017-01-04
16:16

Úplný záznam
2016-11-08
13:47

Úplný záznam
2016-10-23
13:05

Úplný záznam
2016-10-23
13:05

Úplný záznam
2016-10-23
13:05

Úplný záznam
2016-10-23
13:05

Úplný záznam
2016-10-23
13:05

Úplný záznam
2016-10-15
13:05
Korelační vyhodnocení geochemických a petrograficko-mineralogických vlastností dochovaných vzorků ložiska Címovec-jih s typovým profilem vrtu CS-1
Breiter, Karel
Zpráva popisuje petrografický, mineralogický a geochemický charakter archivních vzorků greisenů z oblasti ložiska Cínovec-jih. Bylo stanoveno chemické složení celkových horninových vzorků a detailně byly studovány všechny zastižené rudní minerály. Charakter rudních minerálů byl porovnán s daty z centrální části ložiska a z vrtu CS-1.

Úplný záznam