National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřeby povodňové ochrany: Vývoj metod pro analýzu důsledků předpovídaných povodní
DHI Hydroinform, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Tachecí, Pavel ; Maťa, Marek ; Meteásko, Filip ; Svobodová, Marcela ; Hrnčíř, Viktor ; Špatka, Jan
Svazek obsahuje souhrn řešení 1999-2002 a dílčí zprávy za roky 1999 až 2001 a oponentní posudky. Použitý software. Navržená metodika řešení analýzy důsledků předpovídaných povodni. Pilotní úsek toku Bečvy: Teplice nad Bečvou - Dluhonice. Zájmové území a základní cíle. Matematické modely. Tvorba a úpravy čar rozlivu. Tvorba map s čarami rozlivu. Popis rozhraní pro aplikaci v prostředí WWW. Návrh postupu v případě úseku s významným přítokem.
Palynologie vzorků z vrtu Střeleč (V-800)
Svobodová, Marcela
Borehole V-800 Střeleč was drilled in the area of sand-dominated delta sequences of the UNESCO Geopark “Bohemian Paradise” across the Coniacian/Turonian boundary and reached the lithostratigraphic boundary of the Teplice and Jizera Formations.(Čech, 2009). A relatively well preserved and diversified palynomorph assemblage was ascertained in grey claystones. Marine elements prevailed in all 23 studied samples. The composition of dinoflagellate cysts of Late Turonian age was partly comparable to that found in deposits of the Úpohlavy quarry (Svobodová et al., 2002, Uličný et al., 1996). The preservation of dinocysts and pollen grains in the upper part of the borehole (Coniacian age) was better than the preservation of palynomorphs from the lower part of the borehole (Turonian age). Chitinous linings of microforaminifers were abundant as well as amorphous organic matter. Biostratigraphically important angiosperm pollen of the Normapolles group were more common in sediments of the Coniacian age – Emscheripollis sp., Trudopollis sp., Plicapollis sp., Minorpollis sp.. Oculopollis sp. a.o. Tricolpate reticulate pollen appear rarely in lower part of the borehole.
Fulltext: Download fulltextPDF
Microbiostratgraphical research of the Upper Cretaceous sediments of the Gosau Formation in the Northern Calcareous Alps, Austria
Hradecká, L. ; Svobodová, Marcela ; Švábenická, L.
Isolated outcrops of the sediments of the Lower (middle Turonian-Campanian)and Upper Gosau Subgroup were biostratigraphically evaluated on the base of the presence of foraminifers, calcareous nannoplankton and palynomorphs. The oldiest sediments corresponds to Middle Turonian (Eisenbach, Weissenbachalm), upper Coniacian was found in the Finstergraben, Weissenbachalm, upper Coniacian to Santonian in the Finstergraben, Hofergraben, Schattau, Nussensee, Weisenbachalm, Campanian age in the Hühnerkogel, Mooshuben aj., Maastrichtian in the Krampen, Grünbach-Neue Welt and the youngest sedeiments of the Paleocene age in Mooshuben and Grünbach-Zweiersdorf.
Hloubětín - "Bažantnice" quarry
Bubík, M. ; Kvaček, J. ; Sviták, C. ; Svobodová, Marcela
The Cretaceous sections in the Hloubětín locality demonstrats stepwise transgressive succession of facies from fluvial to estuarive and marine. The age of deposits is most probably middle Cenomanian.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
8 SVOBODOVÁ, Magdalena
8 SVOBODOVÁ, Magdaléna
43 SVOBODOVÁ, Markéta
46 SVOBODOVÁ, Martina
28 SVOBODOVÁ, Michaela
4 SVOBODOVÁ, Michala
1 Svobodová, M.
2 Svobodová, Magda
8 Svobodová, Magdaléna
2 Svobodová, Mahulena
1 Svobodová, Mariana
13 Svobodová, Marie
1 Svobodová, Marika
43 Svobodová, Markéta
2 Svobodová, Marta
46 Svobodová, Martina
1 Svobodová, Martina Bc.
28 Svobodová, Michaela
4 Svobodová, Michala
1 Svobodová, Milada
2 Svobodová, Milena
2 Svobodová, Miriam
2 Svobodová, Miroslava
10 Svobodová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.