Bachelor's theses

Latest additions:
2020-08-02
01:07
Návrh možného využití Laboratoře řízení podnikových procesů
Kolouch, Roman ; Luhan, Jan (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem možného využití nově budované laboratoře na fakultě podnikatelské Vysokého Učení Technického v Brně. Laboratoř je zaměřena na moderní procesy výroby. Za tímto účelem je práce rozdělena do tří částí. První část jsou teoretická východiska práce, která popisují postupy výroby a využití informačních systémů ve výrobě. Následuje analýza laboratoře, popis místností, jejich účelu a jejich vybavení. V poslední části jsou navrhnuty možná řešení.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Rozvoj elektronického obchodu s využitím datové analýzy
Župka, Petr ; Kaňovská, Lucie (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se primárně zaměřuje na využití poznatků z dat elektronického obchodu pro ověření marketingové intuice v rámci rozvoje elektronického obchodu, efektivnější nastavení reklamních kampaní a opatření, která povedou k pozitivnímu vnímání značky cílovou skupinou.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Návrh aplikace pro Android a její strategie monetizace
Doležel, Filip ; Horák, Jiří (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilní aplikace pro platformu Android. Posuzuje implementační nástroje určené pro tento vývoj, následně obsahuje návrh implementace a testování, což je nedílnou součástí tvorby aplikace. V další části se věnuje analýze možných způsobů monetizace Android aplikace a vybírá vhodnou strategii monetizace pro vyvíjenou aplikaci. Obsahuje také vytvořenou personu typického uživatele aplikace dle předchozí analýzy.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Project of communication network infrastructure for office building
Kajan, Tomáš ; Sedlák, Petr (oponent) ; Novotný, Vít (vedoucí práce)
The bachelor's thesis deals with the design of a communication infrastructure of a multi-story office building. The work deals with a design of a metallic horizontal wires, as well as optical vertical wires between the floors of the building. One of the main factors, which the proposal was based on, was the possibility of renting the building to several tenants. As a part of the project is also partially designed wireless network and the whole work is concluded by an economic evaluation, witch contains active elements, passive elements and approximate price of passive elements installation.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Posouzení stavu implementace ISMS
Černoušek, Robin ; Veselý Jindřich, Ing., MBA (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou systému řízení bezpečnosti informací a hodnocením současného stavu pomocí vytvořeného nástroje. Teoretická část obsahuje základní východiska a pojmy celé práce. V kapitole analýzy současného stavu je představena organizace a popsán současný stav jejího systému řízení bezpečnosti informací. Vlastním návrhem řešení je potom nástroj formou Excel tabulky, který umožní provést analýzu současného stavu úrovně implementace ISMS ve společnosti.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Návrh databáze pro malou společnost
Plašil, Lukáš ; Kříž, Jiří (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato práce popisuje návrh databázového systému pro firmu Darka Company. Jedná se o systém zásob zboží a materiálu. Práce se dělí na tři hlavní části. První část obsahuje teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky návrhu takového systému. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu ve firmě. V poslední části je samotný návrh systému realizovaný pomocí vybrané platformy. Součástí práce je také popis jednotlivých objektů (např. formulářů) a chování samotného systému. Vše je navrhnuto s ohledem na firemní požadavky po konzultaci s vedením firmy.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Database Design for Language School
Joppeková, Lenka ; Klusák, Aleš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
This Bachelor’s thesis contains a design of a database system for language school. The aim of the thesis is to create a database system, that would enable to process data more effective and faster. The content include theoretical resources of the thesis for understanding of the problematics, analysis of the current condition and the design of a database system.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Database Design for Specific Company
Kúdela, Lukáš ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the design of a database for effective functioning of the specific company operating in the field of tourism. Based on an analysis of the business environment as well as internally established processes and needs, it presents a data model for an operational reservation system. The proposal provides a database solution functionally covering daily activities associated with securing client reservations, but also the support of hotel management decisions.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Návrh databáze pro konkrétní firmu
Lébr, Adam ; Kříž, Jiří (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje návrh databáze pro společnost, která nabízí kompletní reklamní servis od vizualizace, přes výrobu až po finální realizaci. Hlavním cílem práce je vytvoření základní databáze pro vedení záznamů ohledně materiálu, objednávek a zákazníků. První část práce obsahuje teoretické zdroje pro potřebné pochopení problematiky. V části druhé je monitorován a analyzován současný stav ve společnosti. Část třetí se zabývá návrhem zpracovaného řešení, který vychází z analýzy současného stavu založeného na požadavcích společnosti.

Detailed record
2020-08-02
01:07
Návrh dílčí části informačního systému GubiSpa - Banketing
Pohořelský, Michal ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tématem práce je navrhnout dílčí část informačního systému využívaného hotely a lázeňskými komplexy pro informační systém GubiSpa. Nová část tohoto informačního systému přinese nové funkcionality pro usnadnění uskutečňování soukromých i veřejných akcí.

Detailed record