Ústav teorie informace a automatizace

Nejnovější přírůstky:
2018-11-26
14:31
DCTOOL-A5
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A5 presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. This report presents a new method for the decentralized event-triggered control design for large-scale uncertain systems. The results are formulated and proved in terms of linear matrix inequalities. Two design problems are solved: For interconnected systems without any quantization and for interconnected systems with local logarithmic quantizers. Results are illustrated by an example.

Úplný záznam
2018-11-26
14:31
DCTOOL-A4
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A4 report presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. The report provides a novel systematic approach to the analysis of asymptotic stability for output event-triggered uncertain centralized control systems. A class of nonlinear but nominally linear systems possessing unknown time-varying bounded uncertainties with known bounds is considered. Uncertainties are allowed in all system matrices. Original LMI-based suffi cient conditions are derived to guarantee asymptotic stability of closed-loop systems with both static output and observer-based feedback loop under even-triggered control. Both these output feedback strategies are extended to model-based uncertain control systems with\nquantized measurements. A logarithmic quantizer is considered. The Lyapunov-based approach and convex optimization serve as the main methods to derive the asymptotic LMI-based stability conditions. Bounds on the inter-event times to avoid the Zeno-effect are proved for all the cases considered. Finally, feasibility and effi ciency of the proposed strategies is demonstrated by providing numerical examples.

Úplný záznam
2018-11-26
14:31
Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr ; Pechová, E.
Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější dlouhodobé radionuklidy. V zásadě se jednalo o výběr štěpných a aktivačních produktů a dále o transurany ze skupiny aktinidů. Jsou konstatovány velké neurčitosti v odhadech zdrojových členů úniku pro případy vyhořelého paliva. Je provedeno vzájemné srovnání pro obálkové scénáře s výsledky evropského environmentálního kódu COSYMA pro rozšířenou grupu transuranů..

Úplný záznam
2018-11-26
14:31
Simulace možného výskytu horkých míst při únicích radioaktivity při neobvyklých\npovětrnostních epizodách
Pecha, Petr ; Tichý, Ondřej
Analyzovány mimořádné úniky škodlivin při nízkých rychlostech větru až bezvětří (calmy) u lokalit vytypovanými v ČR jako potenciální hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kontinuální únik a současně i jeho časová dynamika jsou aproximovány sekvencí diskrétních 3-D Gaussovských obláčků. Scénář pokračuje po několika hodinách nástupem konvektivního proudění, kdy nehybná oblast s relativně vysokou kumulovanou radioaktivitou je rozfoukávána větrem. V simulačním běhu zavedeme spekulativní předpoklad, že ve 3. hodině navazující konvektivní fáze prší. Objeví výrazné horké místo deponovaného Cs137 na zemském povrchu až ve vzdálenosti desítky kilometrů od původního zdroje úniku.

Úplný záznam
2018-11-26
14:31
Internet věcí v praxi
Zajíček, Milan
Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů používaných v aplikacích pro internet věcí. Jednou z vývojových platforem, která se o ESP8266 opírá, je modulární systém Wemos D1 mini, který umožňuje přímou komunikaci s PC prostřednictvím USB portu a disponuje dostatkem vstupních a výstupních periférií pro stavbu jednoduchých IoT zařízení. Pro programování je použito vývojové prostředí ArduinoIde. Tento tutorial provede úplného začátečníka od instalace software až k sestavení termostatu pro spínání silové zátěže.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Balancing Exploitation and Exploration via Fully Probabilistic Design of Decision Policies
Kárný, Miroslav ; Hůla, František
Adaptive decision making learns an environment model serving a design of a decision policy. The policy-generated actions influence both the acquired reward and the future knowledge. The optimal policy properly balances exploitation with exploration. The inherent dimensionality\ncurse of decision making under incomplete knowledge prevents the realisation of the optimal design.

Úplný záznam
2018-11-15
12:43
Solution of Emission Management Problem
Šmíd, Martin ; Kozmík, Václav
Optimal covering of emissions stemming from random production is a multistage stochastic programming problem. Solving it in a usual way - by means of deterministic equivalent - is possible only given an unrealistic approximation of random parameters. There exists an efficient way of solving multistage problems - stochastic dual dynamic programming (SDDP); however, it requires the inter-stage independence of random parameters, which is not the case which our problem. In the paper, we discuss a modified version of SDDP, allowing for some form of interstage dependence.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Multi-Objective Optimization Problems with Random Elements - Survey of Approaches
Kaňková, Vlasta
Many economic and financial situations depend simultaneously on a random element and a decision parameter. Mostly, it is possible to influence the above mentioned situation only by an optimization model depending on a probability measure. This optimization problem can be static (one-stage), dynamic with finite or infinite horizon, single-objective or multi-objective. We focus on one-stage multi-objective problems corresponding to applications those are suitable to evaluate simultaneously by a few objectives. The aim of the contribution is to give a survey of different approaches (as they are known from the literature) of the above mentioned applications. To this end we start with well-known mean-risk model and continue with other known approaches. Moreover, we try to complete every model by a suitable application. Except an analysis of a choice of the objective functions type we try to discuss suitable constraints set with respect to the problem base, possible investigation and relaxation. At the end we mention properties of the problem in the case when the theoretical "underlying" probability measure is replaced by its "deterministic" or "stochastic" estimate.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Risk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains
Sladký, Karel
In this note we consider continuous-time Markov decision processes with finite state and actions spaces where the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function with a given risk sensitivitycoefficient (so-called risk-sensitive models). If the risk sensitivity coefficient equals zero (risk-neutral case) we arrive at a standard Markov decision process. Then we can easily obtain necessary and sufficient mean reward optimality conditions and the variability can be evaluated by the mean variance of total expected rewards. For the risk-sensitive case, i.e. if the risk-sensitivity coefficient is non-zero, for a given value of the risk-sensitivity coefficient we establish necessary and sufficient optimality conditions for maximal (or minimal) growth rate of expectation of the exponential utility function, along with mean value of the corresponding certainty equivalent. Recall that in this case along with the total reward also its higher moments are taken into account.

Úplný záznam
2018-10-02
14:38
Problem of competing risks with covariates: Application to an unemployment study
Volf, Petr
The study deals with the methods of statistical analysis in the situation of competing risks in the presence of regression. First, the problem of identification of marginal and joint distributions of competing random variables is recalled. The main objective is then to demonstrate that the parameters and, in particular, the correlation of competing variables, may depend on covariates. The approach is applied to solution of a real example with unemployment data. The model uses the Gauss copula and Cox’s regression model.

Úplný záznam