Ústav teorie informace a automatizace

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
17:58
Parametric Optimization and Related Topics XI
Červinka, Michal ; Kratochvíl, Václav
Parametric Optimization and Related Topics XI was a conference dedicate to Jiří Outrata on the occasion of his seventieth birthday. The programme for 86 participants from 21 countries was composed of five invited and 77 contributed talks, held in 22 sessions.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Analysis of truncated data with application to the operational risk estimation
Volf, Petr
Analysis of operational risk often faces problems arising from the structure of available data, namely of left truncation and occurrence of heavy-tailed loss values. We deal with model given by lognormal dostribution contaminated by the Pareto one and to use of the Cramér-von Mises, Anderson-Darling, and Kolmogorov-Smirnov minimum distance estimators. Analysis is based on MC studies. The main objective is to propose a method of statistical analysis and modeling for the distribution of sum of\nlosses over a given period, particularly of its right quantiles.

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Flexible Moment Invariant Bases for 2D Scalar and Vector Fields
Bujack, R. ; Flusser, Jan
Complex moments have been successfully applied to pattern detection tasks in two-dimensional real, complex, and vector valued functions. In this paper, we review the different bases of rotational moment invariants based on the generator approach with complex monomials. We analyze their properties with respect to independence, completeness, and existence and\npresent superior bases that are optimal with respect to all three criteria for both scalar and vector fields.

Úplný záznam
2017-06-19
16:18
Dynamické označování polohy pro geografické databáze
Plíhal, Jiří
Příspěvek se zabývá problematikou dynamického označování poloh v inteligentních dopravních systémech. Tato metoda umožňuje reprezentovat stejné geoprvky v různých mapách, v různých aplikacích a na odlišných SW/HW platformách. Dynamicky označená poloha je vytvořena jako soubor informačních prvků, které obsahují body a jim příslušející atributy. Ke každému bodu přitom může být připojen jeden nebo i více atributů. Standardizací dynamického označování poloh se zabývá norma ISO 17572-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označení poloh pro geografické databáze – část 3: Dynamické označování poloh (dynamický profil). Příspěvek rozvádí a aktualizuje informace poskytnuté v extraktu návrhu technické normy ISO.17572-3.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Decision of a Steel Company Trading with Emissions
Zapletal, F. ; Šmíd, Martin
We formulate a Mean-CVaR decision problem of a production company obliged to cover its CO2 emissions by allowances. Certain amount of the allowances is given to the company for free, the missing/redundant ones have to be bought/sold on a market. To manage their risk, the company can use derivatives on emissions allowances (in particular futures and options), in addition to spot values of allowances. We solve the decision problem for the case of an real-life Czech steel company for different levels of risk aversion and different scenarios of the demand. We show that the necessity of emissions trading generally, and the risk caused by the trading in particular, can influence the production significantly even when the risk is decreased by means of derivatives. The results of the study show that even for low levels of the risk aversion, futures on allowances are optimal to use in order to reduce the risk caused by the emissions trading.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK
Kudrna, J. ; Plíhal, Jiří ; Nedoma, P. ; Herda, Z. ; Kozák, P.
On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel tření a povrchové nerovnosti vozovky na základě dat zaznamenávaných běžnými vozidlovými senzory. Koncept obsahuje dvě na sobě nezávislé části: deterministický model pohybu vozidla a stochastickou analýzu korelací odchylek modelu a povrchových koeficientů na základě dat z testovacích jízd.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Základy statistické analýzy přežití s aplikací v analýze spolehlivosti
Volf, Petr
Práce předkládá jednak přehled metod používaných v statistické analýze přežití s ohledem na aplikaci v analýze spolehlivosti, jednak výsledky autora v oblasti analýzy regrese v modelech pro intenzitu poruch. Je doplněna ilustrativními příklady.

Úplný záznam
2017-01-12
16:23
Sparse robust portfolio optimization via NLP regularizations
Branda, Martin ; Červinka, Michal ; Schwartz, A.
We deal with investment problems where we minimize a risk measure under a condition on the sparsity of the portfolio. Various risk measures are considered including Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk under normal distribution of returns and their robust counterparts are derived under moment conditions, all leading to nonconvex objective functions. We propose four solution approaches: a mixed-integer formulation, a relaxation of an alternative mixed-integer reformulation and two NLP regularizations. In a numerical study, we compare their computational performance on a large number of simulated instances taken from the literature.

Úplný záznam
2017-01-12
16:23
Basic facts concerning extreme supermodular functions
Studený, Milan
Elementary facts and observations on the cone of supermodular set functions are recalled. The manuscript deals with such operations with set functions which preserve supermodularity\nand the emphasis is put on those such operations which even preserve extremality (of a supermodular function). These involve a few self-transformations of the cone of supermodular set functions. Moreover, projections to the (less-dimensional) linear space of set functions for a subset of the variable set are discussed. Finally, several extensions to the (more-dimensional) linear space of set functions for a superset of the variable set are shown to be both preserving supermodularity and extremality.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie
Antoš, Filip ; Talich, Milan ; Glöckner, M. ; Böhm, Ondřej ; Soukup, Lubomír ; Havrlant, Jan ; Závrská, M. ; Šolc, Jakub
Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.

Úplný záznam