Ústav teorie informace a automatizace

Nejnovější přírůstky:
2018-03-07
15:28
Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets
Aussel, D. ; Červinka, Michal ; Henrion, D. ; Pištěk, Miroslav
In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System Operator (ISO). Following this idea, one may usually calculate the market clearing\nprice analytically even for problems of higher dimensions. However, the economic interpretation of such a market setting is in question, since the minimized criterion does not correspond neither to the cost of production nor to the overall payment of consumers. This observation motivated us\nto propose an alternative clearing mechanism where the total payment of consumers is explicitly minimized. We show existence and uniqueness of the clearing price in such a setting.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Metodika ultrazvukového vyšetření prsou
Vydra, J. ; Daneš, J. ; Bartoš, Michal ; Šroubek, Filip ; Petr, L. ; Zitová, Barbara
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Mezi cílové parametry patří vyhledávání ložisek a jejich automatizovaný popis pomocí parametrů (rozměry, textura), tedy popis situace, který je schopen vypovídat o nemoci, skládání jednotlivých obrazů (registrace) vedoucí k vytvoření 3D zobrazení - a tím zaručit reprodukovatelnost UZ obrazení a jistotu vyšetření celého orgánu. Zároveň nově vyvinuté ultrazvukové sondy umožní lepší záchyt charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Softwarové řešení umožnuje sledovat pohyb sondy a vyhodnocovat kvalitu pokrytí vyšetřšní prsu.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
K otázkám hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr
Zkoumána oblast postulovaných nehod ve skladech (bazénech a pak úložištích) vyhořelého paliva. Zde se předpokládá, že krátkodobé nebezpečné nuklidy se již rozpadly na zanedbatelné úrovně a počáteční inventář vyhořelého paliva klesá s časem uskladnění (řádově roky). Na významu nabývají nuklidy s dlouhým poločasem rozpadu. Uvedena srovnávací analýza výsledků kódu HARP s evropským kódem COSYMA.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
METODIKA HODNOCENÍ PORUCH HLASU Z VIDEOKYMOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ
Vydrová, J. ; Švec, J. G. ; Zitová, Barbara ; Novozámský, Adam ; Zita, Aleš ; Šorel, Michal
Cílem metodiky „Hodnocení poruch hlasu z videokymografických záznamů“ je podat ucelený soubor\ninformací o nové diagnostické metodě vyšetřování funkčních i organických poruch hlasu – videokymografii (VKG). Metodika je určena pro lékaře otorinolaryngology a foniatry, kteří poruchy\nhlasu diagnostikují a léčí. Metodika bude rovněž sloužit jako studijní materiál pro školitele i školence\ncertifikovaného kurzu „Videokymografie v lékařské praxi“. Diagnostická metoda sestává z techniky vyšetření pacienta a z vyhodnocení výsledku vyšetření. Výsledkem vyšetření je vibrační vzorec hlasivek. Tento vzorec je automaticky vyhodnocen softwarem, který byl k VKG diagnostice vytvořen.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Optimal Value of Loans via Stochastic Programming
Kaňková, Vlasta
A question of mortgage leads to serious and complicated problems of financial mathematics. On one side is a bank with an aim to have a “good” profit, on the other side is the client trying to invest money safely, with possible “small” risk.Let us suppose that a young married couple is in a position of client. Young people know that an expected and also unexpected unpleasant financial situation can happen. Many unpleasant financial situation can be caused by a random factor. Consequently stochastic methods are suitable to secure against them. The aim of the suggested model is not only to state a maximal reasonable value of loans, but also to endure unpleasant financial period. To this end we employ stochastic optimization theory. A few suitable models will be introduced. The choice of the model depends on environment of the young people. Models will be with “deterministic” constraints, probability constraints, but also with stochastic dominance constraints. The suggested models will be analyzed both from the numerical point of view and from possible method solution based on data. Except static one-objective problem we suggest also multi–objective models.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
A machine learning method for incomplete and imbalanced medical data
Salman, I. ; Vomlel, Jiří
Our research reported in this paper is twofold. In the first part of the paper we use\nstandard statistical methods to analyze medical records of patients suffering myocardial\ninfarction from the third world Syria and a developed country - the Czech Republic.\nOne of our goals is to find whether there are statistically significant differences between\nthe two countries. In the second part of the paper we present an idea how to deal with\nincomplete and imbalanced data for tree-augmented naive Bayesian (TAN). All results\npresented in this paper are based on a real data about 603 patients from a hospital in\nthe Czech Republic and about 184 patients from two hospitals in Syria.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise:\nteoretická východiska a první výsledky
Tichavský, Petr
Zpráva popisuje první vysledky analýzy dat akustické emise získané měřením na parovodním potrubí v Atomové elektrárně Jaslovské Bohunice pořízené za účelem zkoumání korozního poškození potrubí.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Odhad rychlosti šíření akustických vln ve vzorku oceli pro sledování creepových změn pomocí akustické emise
Tichavský, Petr ; Slunéčko, T. ; Svobodová, M. ; Chmela, T.
Zpráva popisuje měření rychlosti šíření zvuku ve vzorku materiálu podrobeném tepelnému a mechanickému namáhání pomocí signálu akustické emise.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Sledování creepových změn na tepelně a mechanicky namáhaném vzorku oceli pomocí akustické emise II
Tichavský, Petr
Zpráva popisuje data získaná pří experimentu s tepelným a mechanickým namáháním vzorku oceli za účelem detekce creepových změn v materiálu. Akustická emise byla snímána současně dvěmi snímači.

Úplný záznam