Ústav teorie informace a automatizace

Nejnovější přírůstky:
2018-06-19
19:26
Gradient Descent Parameter Learning of Bayesian Networks under Monotonicity Restrictions
Plajner, Martin ; Vomlel, Jiří
Learning parameters of a probabilistic model is a necessary step in most machine learning modeling tasks. When the model is complex and data volume is small the learning process may fail to provide good results. In this paper we present a method to improve learning results for small data sets by using additional information about the modelled system. This additional information is represented by monotonicity conditions which are restrictions on parameters of the model. Monotonicity simplifies the learning process and also these conditions are often required by the user of the system to hold. \n\nIn this paper we present a generalization of the previously used algorithm for parameter learning of Bayesian Networks under monotonicity conditions. This generalization allows both parents and children in the network to have multiple states. The algorithm is described in detail as well as monotonicity conditions are.\n\nThe presented algorithm is tested on two different data sets. Models are trained on differently sized data subsamples with the proposed method and the general EM algorithm. Learned models are then compared by their ability to fit data. We present empirical results showing the benefit of monotonicity conditions. The difference is especially significant when working with small data samples. The proposed method outperforms the EM algorithm for small sets and provides comparable results for larger sets.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Employing Bayesian Networks for Subjective Well-being Prediction
Švorc, Jan ; Vomlel, Jiří
This contribution aims at using Bayesian networks for modelling the relations between the individual subjective well-being (SWB) and the individual material situation. The material situation is approximated by subjective measures (perceived economic strain, subjective evaluation of the income relative to most people in the country and to own past) and objective measures (household’s income, material deprivation, financial problems and housing defects). The suggested Bayesian network represents the relations among SWB and the variables approximating the material situation. The structure is established based on the expertise gained from literature, whereas the parameters are learnt based on empirical data from 3rd edition of European Quality of Life Study for the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia conducted in 2011. Prediction accuracy of SWB is tested and compared with two benchmark models whose structures are learnt using Gobnilp software and a greedy algorithm built in Hugin software. SWB prediction accuracy of the expert model is 66,83%, which is significantly different from no information rate of 55,16%. It is slightly lower than the two machine learnt benchmark models.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Dynamic Bayesian Networks for the Classification of Sleep Stages
Vomlel, Jiří ; Kratochvíl, Václav
Human sleep is traditionally classified into five (or six) stages. The manual classification is time consuming since it requires knowledge of an extensive set of rules from manuals and experienced experts. Therefore automatic classification methods appear useful for this task. In this paper we extend the approach based on Hidden Markov Models by relating certain features not only to the current time slice but also to the previous one. Dynamic Bayesian Networks that results from this generalization are thus capable of modeling features related to state transitions. Experiments on real data revealed that in this way we are able to increase the prediction accuracy.

Úplný záznam
2018-06-19
19:26
Various Approaches to Szroeter’s Test for Regression Quantiles
Kalina, Jan ; Peštová, B.
Regression quantiles represent an important tool for regression analysis popular in econometric applications, for example for the task of detecting heteroscedasticity in the data. Nevertheless, they need to be accompanied by diagnostic tools for verifying their assumptions. The paper is devoted to heteroscedasticity testing for regression quantiles, while their most important special case is commonly denoted as the regression median. Szroeter’s test, which is one of available heteroscedasticity tests for the least squares, is modified here for the regression median in three different ways: (1) asymptotic test based on the asymptotic representation for regression quantiles, (2) permutation test based on residuals, and (3) exact approximate test, which has a permutation character and represents an approximation to an exact test. All three approaches can be computed in a straightforward way and their principles can be extended also to other heteroscedasticity tests. The theoretical results are expected to be extended to other regression quantiles and mainly to multivariate quantiles.

Úplný záznam
2018-05-28
15:54
Platební regulační mechanismus jako zdroj zvyšování platů ve zdravotnictví
Grim, Jiří
Princip zdravotního pojištění předpokládá, že se pacient v případě potřeby obrátí na lékaře, který mu poskytne odbornou pomoc, přičemž výkon lékaře, výdaje za léky a doplňující vyšetření proplácí zdravotní pojišťovna. Výsledkem je spontánní nárůst nákladů zdravotní péče u nás dobře známý z devadesátých let. Je zřejmé, že v systému, ve kterém o poskytnuté zdravotní péči musí rozhodovat lékaři v kontaktu s pacienty a její náklady následně hradí zdravotní pojišťovny, chybí záporná zpětná vazba, která by působila proti růstu nákladů. Důsledkem této hrubé systémové chyby je trvalý tlak na zvyšování výdajů za poskytnutou zdravotní péči a hrozící platební neschopnost nutí zdravotní pojišťovny zavádět regulační opatření k omezení růstu nákladů.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Alternative Formulation of Pay-as-clear Auction in Electricity Markets
Aussel, D. ; Červinka, Michal ; Henrion, R. ; Pištěk, Miroslav
In widely used formulation of pay-as-clear electricity market the clearing price is given by the Lagrange multiplier of the demand sat- isfaction constraint in the problem of the Independent System Operator (ISO). Following this idea, one may usually calculate the market clearing\nprice analytically even for problems of higher dimensions. However, the economic interpretation of such a market setting is in question, since the minimized criterion does not correspond neither to the cost of production nor to the overall payment of consumers. This observation motivated us\nto propose an alternative clearing mechanism where the total payment of consumers is explicitly minimized. We show existence and uniqueness of the clearing price in such a setting.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Metodika ultrazvukového vyšetření prsou
Vydra, J. ; Daneš, J. ; Bartoš, Michal ; Šroubek, Filip ; Petr, L. ; Zitová, Barbara
Cílem projektu je vývoj nového ultrazvukového diagnostického zařízení (UZ), které umožní časný záchyt karcinomu prsu a sníží nutnost požívat ionizující záření při vyšetření. Cílem je odstranit nevýhody současných ultrazvukových diagnostických přístrojů v diagnostice rakoviny prsu, které brání v jeho využití. Mezi cílové parametry patří vyhledávání ložisek a jejich automatizovaný popis pomocí parametrů (rozměry, textura), tedy popis situace, který je schopen vypovídat o nemoci, skládání jednotlivých obrazů (registrace) vedoucí k vytvoření 3D zobrazení - a tím zaručit reprodukovatelnost UZ obrazení a jistotu vyšetření celého orgánu. Zároveň nově vyvinuté ultrazvukové sondy umožní lepší záchyt charakteristických ložisek včetně mikrokalcifikací. Softwarové řešení umožnuje sledovat pohyb sondy a vyhodnocovat kvalitu pokrytí vyšetřšní prsu.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
K otázkám hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr
Zkoumána oblast postulovaných nehod ve skladech (bazénech a pak úložištích) vyhořelého paliva. Zde se předpokládá, že krátkodobé nebezpečné nuklidy se již rozpadly na zanedbatelné úrovně a počáteční inventář vyhořelého paliva klesá s časem uskladnění (řádově roky). Na významu nabývají nuklidy s dlouhým poločasem rozpadu. Uvedena srovnávací analýza výsledků kódu HARP s evropským kódem COSYMA.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
METODIKA HODNOCENÍ PORUCH HLASU Z VIDEOKYMOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ
Vydrová, J. ; Švec, J. G. ; Zitová, Barbara ; Novozámský, Adam ; Zita, Aleš ; Šorel, Michal
Cílem metodiky „Hodnocení poruch hlasu z videokymografických záznamů“ je podat ucelený soubor\ninformací o nové diagnostické metodě vyšetřování funkčních i organických poruch hlasu – videokymografii (VKG). Metodika je určena pro lékaře otorinolaryngology a foniatry, kteří poruchy\nhlasu diagnostikují a léčí. Metodika bude rovněž sloužit jako studijní materiál pro školitele i školence\ncertifikovaného kurzu „Videokymografie v lékařské praxi“. Diagnostická metoda sestává z techniky vyšetření pacienta a z vyhodnocení výsledku vyšetření. Výsledkem vyšetření je vibrační vzorec hlasivek. Tento vzorec je automaticky vyhodnocen softwarem, který byl k VKG diagnostice vytvořen.

Úplný záznam