Institute of Information Theory and Automation

Latest additions:
2019-02-13
17:43
Heuristics in blind source separation
Kautský, Václav ; Štěch, Jakub
This paper deals with application of heuristic algorithms (DEBR, MCRS) in blind source separation (BSS). BSS methods focus on a separation of the (source) signal from a linear mixture. The idea of using heuristic algorithms is introduced on the independent component extraction (ICE) model. The motivation for considering heuristics is to obtain an initial guess needed by many ICE algorithms. Moreover, the comparison of this initialization, and other algorithms accuracy is performed.\n

Detailed record
2019-02-13
17:43
Experiment: Cooperative Decision Making via Reinforcement Learning
Berka, Milan
This report inspects cooperative decision making task using reinforcement learning. It serves for comparison with methodology based on fully probabilistic design of decision strategies.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii
Paroubková, M. ; Bílková, Zuzana ; Novozámský, Adam ; Dominec, A. ; Zitová, Barbara
Představení automatizovaného softwarového systému pro logopedickou terapii dětí i dospělých (Assistl).

Detailed record
2019-01-07
14:42
Validation of comprehensive energy management system based on cloud-sourced information
Nedoma, P. ; Herda, Z. ; Franc, Z. ; Plíhal, Jiří
The main research activity was devoted to develop an application that would enable testing interface between OIKOS board (based on the AURIXTM) and the dissemination module represented by Skoda vehicle demonstrator through serial port RS232. The testing was based on sending the GPS coordinates to the OIKOS unit and receiving recommended speed profile for the given track. While dissemination unit has received GPS coordinates, AURIX chip has sent back messages with prediction of possible speed profile. Further tasks included verification other forms of transmission, such as Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet.\n\n

Detailed record
2018-11-26
14:31
DCTOOL-A5
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A5 presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. This report presents a new method for the decentralized event-triggered control design for large-scale uncertain systems. The results are formulated and proved in terms of linear matrix inequalities. Two design problems are solved: For interconnected systems without any quantization and for interconnected systems with local logarithmic quantizers. Results are illustrated by an example.

Detailed record
2018-11-26
14:31
DCTOOL-A4
Bakule, Lubomír ; Papík, Martin ; Rehák, Branislav
DCTOOL-A4 report presents draft of a manuscript, which is intended to be submitted for publication. The report provides a novel systematic approach to the analysis of asymptotic stability for output event-triggered uncertain centralized control systems. A class of nonlinear but nominally linear systems possessing unknown time-varying bounded uncertainties with known bounds is considered. Uncertainties are allowed in all system matrices. Original LMI-based suffi cient conditions are derived to guarantee asymptotic stability of closed-loop systems with both static output and observer-based feedback loop under even-triggered control. Both these output feedback strategies are extended to model-based uncertain control systems with\nquantized measurements. A logarithmic quantizer is considered. The Lyapunov-based approach and convex optimization serve as the main methods to derive the asymptotic LMI-based stability conditions. Bounds on the inter-event times to avoid the Zeno-effect are proved for all the cases considered. Finally, feasibility and effi ciency of the proposed strategies is demonstrated by providing numerical examples.

Detailed record
2018-11-26
14:31
Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr ; Pechová, E.
Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější dlouhodobé radionuklidy. V zásadě se jednalo o výběr štěpných a aktivačních produktů a dále o transurany ze skupiny aktinidů. Jsou konstatovány velké neurčitosti v odhadech zdrojových členů úniku pro případy vyhořelého paliva. Je provedeno vzájemné srovnání pro obálkové scénáře s výsledky evropského environmentálního kódu COSYMA pro rozšířenou grupu transuranů..

Detailed record
2018-11-26
14:31
Simulace možného výskytu horkých míst při únicích radioaktivity při neobvyklých\npovětrnostních epizodách
Pecha, Petr ; Tichý, Ondřej
Analyzovány mimořádné úniky škodlivin při nízkých rychlostech větru až bezvětří (calmy) u lokalit vytypovanými v ČR jako potenciální hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva. Kontinuální únik a současně i jeho časová dynamika jsou aproximovány sekvencí diskrétních 3-D Gaussovských obláčků. Scénář pokračuje po několika hodinách nástupem konvektivního proudění, kdy nehybná oblast s relativně vysokou kumulovanou radioaktivitou je rozfoukávána větrem. V simulačním běhu zavedeme spekulativní předpoklad, že ve 3. hodině navazující konvektivní fáze prší. Objeví výrazné horké místo deponovaného Cs137 na zemském povrchu až ve vzdálenosti desítky kilometrů od původního zdroje úniku.

Detailed record
2018-11-26
14:31
Internet věcí v praxi
Zajíček, Milan
Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů používaných v aplikacích pro internet věcí. Jednou z vývojových platforem, která se o ESP8266 opírá, je modulární systém Wemos D1 mini, který umožňuje přímou komunikaci s PC prostřednictvím USB portu a disponuje dostatkem vstupních a výstupních periférií pro stavbu jednoduchých IoT zařízení. Pro programování je použito vývojové prostředí ArduinoIde. Tento tutorial provede úplného začátečníka od instalace software až k sestavení termostatu pro spínání silové zátěže.

Detailed record
2018-11-15
12:43
Balancing Exploitation and Exploration via Fully Probabilistic Design of Decision Policies
Kárný, Miroslav ; Hůla, František
Adaptive decision making learns an environment model serving a design of a decision policy. The policy-generated actions influence both the acquired reward and the future knowledge. The optimal policy properly balances exploitation with exploration. The inherent dimensionality\ncurse of decision making under incomplete knowledge prevents the realisation of the optimal design.

Detailed record