National Repository of Grey Literature 42 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Literary reportage of Petra Procházková: The execution is a public matter and Adžamal
Marcinková, Veronika ; Čeňková, Jana (advisor) ; Maňák, Vratislav (referee)
The bachelor thesis deals with the literary reports of Petra Procházková The execution is a public matter and Adžamal. Its goal is to analyze both texts and find in them the signs of literary reportage. The work also attempts to outline the reasons that lead to the fact that literary reportage is almost non-existent in the Czech Republic. The first chapter focuses on the characteristics of the reporting genre, its origin and development. It also deals with fiction and objectivity in reportage texts. The second chapter briefly describes the current state of written reportage in Czech print and online media. The third chapter is dedicated to literary reportage, attempts to define it, outlines the phenomenon of the Polish school of reportage and also touches on the current state of literary-journalistic texts in the Czech Republic. The second part of the thesis begins with a chapter on the life of reporter and humanitarian worker Petra Procházková. The fifth chapter focuses on the description of the context of the creation of her literary reports, specifically on the situation in Chechnya (where The execution is a public matter takes place) and Afghanistan (the scene of Adžamal) at the beginning of the 21st century. The last chapter analyzes both reports using theoretical knowledge and is supplemented...
Potato Harvesting in Vysočina - radio reportage
Procházka, Adam ; Lovaš, Karol (advisor) ; Lokšík, Martin (referee)
This bachelor's thesis uses a radio reportage to show the process of harvesting potatoes on Josef Vlk's farm in Čelistná near Pelhřimov. In the first, theoretical part, the topic of reportage as a radio genre is mentioned with the addition of its past and present. One chapter will also focus on the basic orientation of the potato harvest. The second half is devoted to the methodology of making radio reportage. It explains the preparation, recording procedure and subsequent post-production.
Radio reportage from traditional harvests in the Vysočina region
Máčala, Marek ; Lovaš, Karol (advisor) ; Gulda, Jana (referee)
The essence of this bachelor's thesis is to present the genre of radio reportage and its practical processing during the grain harvest also called žně. In the first part of the thesis, the author gives a theoretical introduction to the reportage genre and at the same time discusses its development on the domestic scene up to the present day. The thesis also describes the topic of the grain harvest, about which the author made a fifteen-minute long audio report. The second half defines the process of preparation for the shoot, the course of the shoot and the subsequent post-production. During the latter, the soundtracks were sorted and cleaned so that they could be worked with in the final editing.
The work of a winegrower in the Šatov area (radio reportage)
Šťastný, Jakub ; Lovaš, Karol (advisor) ; Čeňková, Jana (referee)
The main goal of this practical bachelor's thesis is to introduce to the listener the life and work of a winegrower, specifically a winegrower from southern Moravia (Znojmo). Especially during the harvest in autumn, which marks the real beginning of a months- long process of making wine. This thesis consists of two parts; practical and theoretical. The goal of the practical part of this thesis is introducing and describing the processes of the beginning of the wine production, the overall atmosphere, and the people present. The outcome is a reportage, useable in a radio broadcast. The theoretical part is focused mostly on the radio reportage and its specifics, then on its similarities with the closest broadcast genres and on comparing them, to distinguish them from one another in their nuances.
Theory vs. practicality - current state of television reportage on the ČT24 and CNN Prima NEWS channels with focus on the parlament election of 2021
Svoboda, Ondřej ; Lokšík, Martin (advisor) ; Géla, František (referee)
The goal of this magister thesis is to find out how much the current appearance of the genre of the "television news reportage" corresponds with theory. It also compares how much, if at all, it differentiates between the two main Czech news television channels - ČT24 and CNN Prima NEWS. The theoretical part describes the historical development of the genre, its current form according to theories and the "ideal" work methods of reporters. The practical part does not follow these problematics by the traditional way of content analysis, however - it instead tries to approach it "from the inside", through the optics of active journalists. Using grounded theory, it examines a sample comprising of six journalists, three from each media outlet. The target is to find out whether their view of the "reportage" genre corresponds with theory and whether or not they know about eventual connections. Using questions like "what makes a good 'reportage' in your opinion" or "what does your usual workday look like", it does not only confront theory with reality. It also compares the two media outlets in between one another. It mostly focuses on the experiences of chosen reporters during the parliamentary election of 2021.
Czech television's documentary series - Czech Journal
Prokopcová, Nikola ; Štoll, Martin (advisor) ; Lokšík, Martin (referee)
Bachelor thesis The Documentary Cycle of Czech Television - The Czech Journal focuses on the first three series of this cycle (premiere between 2013 and 2015). Fifteen documentary films (Život a smrt v Tanvaldu, Rozezlení, Pančovaná republika, Spřízněni přímou volbou, Svobodu pro Smetanu, Dělníci bulváru, Gadžo, Zločin pana Chytila, Já, horník!, Obnažený národ, Pět zrození, Matrix AB, Ubytovny, Blízký daleký východ a Má vlast Afghánistán) are analyzed in terms of qualitative, quantitative, form and genre. In particular, exploring the genres of individual films is crucial for the work. The starting point for exploration is the genre fluctuations of the Czech Journal between the television journalistic reportage and the documentary film. The three chapters of the bachelor's thesis evaluate this topic first from a terminological point of view, then from a formal and ultimately analytical one. The methods used for the chosen examination are represented by quantitative content analysis of the films (list of identifying features, etc.), but especially by qualitative analysis. For the purpose of qualitative research in this work, fourteen interviews with the authors of the Czech Journal were created. The film analysis also represents a qualitative element of this thesis. This bachelor thesis research...
The personality of pedagogue, scripter and writer Karel Štorkán
Mileriková, Aneta ; Köpplová, Barbara (advisor) ; Aplt, Daniel (referee)
This thesis is to map the life and works of Karel Štorkán as a educationalist, scripwriter and writer, who was one of the leading personalities putting in the basis of College studies for journalist's specialization at the Charles University in the 60ies of the last century and his further development. I was mainly concentrated on his educational activity and his professional works - essay-books, reports, interwiev and court-essays and his contributions in magazines of the Union of Czechoslovak journalists - specifically in Novinář and Sešity novináře. In detail, to be dealt with selected fiction books (Nemravové ze septimy bé, Rodeo), movie themes (My ztracený holky, Milion, Matěji, proč tě holky nechtějí?). Not to be left out the series Boys ang guys that was written together with Jiří Bednář an was later on released as a book. The book and movie analysis is to be completed by reviews in newspapers and magazines as Rudé právo, Mladá fronta, Tvorba, Literární měsíčník…
News report and reportage - stylistic analysis of newspaper reporting genres in Danish
Hušková, Taťána ; Vachková, Marie (advisor) ; Březinová, Helena (referee)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav germánských studií Oddělení skandinavistiky Diplomová práce Taťána Hušková ZPRÁVA A REPORTÁŢ - STYLISTICKÁ ANALÝZA ZPRAVODAJSKÝCH ÚTVARŮ V DÁNŠTINĚ (NEWS REPORT AND REPORTAGE - STYLISTIC ANALYSIS OF NEWSPAPER REPORTING GENRES IN DANISH) Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. Praha, srpen 2012 Za pomoc při vypracování diplomové práce děkuji Doc. PhDr. Janě Hoffmannové, DrSc. a za laskavé vedení Doc. PhDr. Marii Vachkové, Ph.D. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. ................................................ V Praze, dne 15. srpna 2012 Resumé Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat hlavní rysy zpravodajského stylu v dánštině srovnáním vybraných zpravodajských útvarů - zprávy a reportáže - a uplatněním metody stylistické analýzy několika zpravodajských textů, které popisují shodnou událost, což je nezbytným předpokladem pro komparativní stylistickou analýzu. Samotné analýze předchází teoretická část, v níž se snažím vymezit základní terminologii stylistiky, která vychází z funkčního přístupu ke stylu. Zde čerpám především ze stylistických...
Contemporary radio reportage in the broadcasting of Czech Radio Radiožurnál
Skalický, Matěj ; Maršík, Josef (advisor) ; Lovaš, Karol (referee)
The objective of this bachelor's thesis is to define the contemporary radio reportage in the broadcasting of Czech Radio Radiožurnál, the most popular public radio station in the Czech Republic. In the theoretical part the author defines this syntetic genre and terms its symptomatic attributes. The author based his research on the genesis of the radio reportage documented in the academic literature and also he used variety of theories by renowned media experts. Collected data has created a complex chart to classify radio reportage and its derivatives. Concurrently it provides a complete outline of syntetic elements of reportage used in most radio genres. The research of this bachelor thesis focuses on series of interviews with selected respondents from the leadership of Czech Radio and also several case studies by professional radio reporters. The analysis of the material together with the statements of journalists in contrast with the theoretical part of this thesis delivers a comprehensive explanation of the contemporary radio reportage. Including topics, means of expressions, workflow, and technical parametres. Part of this quality research is based on the analysis of current research of compositional procedures used in preparation, realization and potential post-production of the radio...
Nikos Kazantzakis, Karel Čapek and their travel writings on England (England & Letters from England)
Stružková, Petra ; Šípová, Pavlína (advisor) ; Vořechovská, Dita (referee)
Kazantzakis' Ταξιδεύοντας. Αγγλία (England: A Travel Journal) belongs to the most significant pieces of travel writing both in Greece and abroad. Referring to Czech literature it is the travel journal of Karel Capek Anglické listy (Letters from England) that suggests itself for comparison as a literary piece of a similar relevance. The present thesis aims to compare particularly the way both authors - journalists - perceive the country and how they convey their experience, what they have in common and what the main differences are. This was accomplished by exploring the main topics referred to. Mixing genres is typical for both examined books. Capek writes in a form of playful feuilleton, Kazantzakis uses a serious reflection essay blending fact with fiction. Kazantzakis focuses on history of the nation and politics, Capek avoids these topics.

National Repository of Grey Literature : 42 records found   1 - 10nextend  jump to record: