National Repository of Grey Literature 652 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Czech Ice Hockey Brand
Kukačková, Nikola ; Ruda, Tomáš (advisor) ; Landa, Pavel (referee)
Title: Brand of Czech hockey Objectives: The main objective of this work is on the base of the results of the research to design usefull archetype of brand of Czech hockey and to approach and with following analysis data to describe rebranding. Methods: In the bachelor's thesis, there are used methods of qualitative and quantitative research. More specifically, the technique of in-depth interviews and electronic questioning. Descriptive analysis was used in the analytical part. Results: On the base of the results of the research was designed an Archetype of brand of Czech hockey. The final archetype was Hero. Next in my work was touched and closer discovered rebranding. Keywords: Archetype, Logo, Questionnaire
Customer Satisfaction
Pišková, Martina ; Holendová, Petra (referee) ; Schüller, David (advisor)
The thesis deals with the analysis of customer satisfaction of the internet shop Nejbaby, s. r. o. The first part explains the theoretical concepts associated with the chosen theme. The second part is devoted to analyses of the external and internal surroundings of the selected enterprise and also includes a marketing research containing data collected via customised questionnaire. Based on the questionnaire assessment, proposals are presented in the last section, aiming to increased customer satisfaction.
Physical Literacy High School Students
Humler, Martin ; Vindušková, Jitka (advisor) ; Čechovská, Irena (referee)
Title: Physical literacy of high-school students Objectives: The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the issue of physical literacy and to suggest possibilities that could be used to improve the pedagogical practice of not only beginning teachers. The thesis is focused on high school students, so the age group of 15 to 19 years, specifically, their motivation for physical activities was examined. Methods: In the thesis it is used a method of questionnaire in order to determine the motivation of high school students for physical activities. Data obtained from questionnaire survey was processed by standard statistical methods in Microsoft Excel. The theoretical part is processed in the form of literary search of available resources on the topic of the thesis. Results: I found that the motivation for physical activity of high school students is higher than I expected. The main motive of high school students for performing physical activity is "appearance". The value of BMI does not affect the choice of the dominant motive for physical activity. I also found that understanding the concept of physical literacy can significantly contribute to improving pedagogical practice. Keywords: physical literacy, motivation, questionnaire, students, high school
Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion
Svobodová, Aneta ; Pecinová, Markéta (advisor) ; Ruda, Tomáš (referee)
Title: Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion Objectives: Thesis "Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion" is in its final form a helpful source of information, which expands knowledge of marketing department in company HERVIS Sport a móda s. r. o. about its customers. Its aim is to reach information about satisfaction of Hervis's customers in three various countries of Czech Republic, which could marketing department use and include to its plans to improve current situation. Methods: The study is based on theoretical knowledge related to the selected topic. To obtain information about customer satisfaction was used quantitative marketing research. Results of the individual questions of questionnaire are shown in the graphs common for all stores. Chosen questions that are not only asked about Hervis in general, but the answers to them depend directly on which store the respondent visits, are also graphically captured separately. Based on its analysis were developed conclusions and suggestions for this company. Results: The results of this research showed that the customers are rather satisfied or satisfied with almost all aspects of the questionnaire. There has been also created the...
Perception of D3 motorway impacts by municipal representatives
Vrtiška, Miroslav
Perception of D3 motorway impacts by municipal representatives Abstract The thesis analyzes in detail the perception of the impact of D3 motorway by the representatives of the affected municipalities, who represent three different parts of society - community leaders, a representative of business and general population. The expected impacts of a new motorway in the given area are discussed with technical bibliography, which provided the basis for research questions and hypotheses. Field research was conducted in municipalities, which will yet be affected by the planned D3 motorway, and in municipalities in Central and Southern Bohemia, where part of D3 motorway had already been completed. Semi-structured interviews and questionnaires were used as the main research tools. The finding about the perception of the D3 motorway in the affected municipalities were based on detailed analysis of statistical data and in-depth analysis of the interviews. The findings show that the resulting perception of the impact varies depending on various aspects like geographical aspects, such as the location of the village (with regard to the highway route) or the population size of the municipality. Generally speaking, the motorway is positively perceived by municipalities that are currently substantially burdened by heavy...
The analysis of the marketing communication of primary school
Hrdina, Matěj ; Paulovčáková, Lucie (advisor) ; Urbanová, Eva (referee)
Marketingová komunikace se nepojí pouze se ziskovou sférou. Své nezastupitelné místo má i v procesu řízení škol a školských zařízení. Marketing školám slouží k naplňování jejich cílů, a i samotný marketingový mix pro oblast vzdělávání je díky svým specifikům rozšířením původního marketingového mixu. Marketingovou komunikací se školy snaží oslovovat jak zájemce o studium a stávající žáky, tak i jejich zákonné zástupce. V dnes tak konkurenčním prostředí musí školy volit vhodné taktiky, jak je oslovovat. Cílem práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci vybraných základních škol a navrhnout doporučení ke zefektivnění a zatraktivnění komunikace dané školy. Webové stránky základních škol slouží jako primární zdroj požadovaných informací, i když u některých informací, zvláště pak u těch o výuce přejímají prioritu elektronické informační systémy školy. Dle dotazníkového šetření jsou právě webové stránky místem, kam samotní žáci přicházejí pro informace. Webové stránky zkoumaných základních škol vykazují jisté chyby a nedokonalosti, ale cílové skupiny jsou s komunikací většinou spokojeny. Facebook jakož to zástupce sociálních sítí není primárním komunikačním kanálem ani pro jednu z dotázaných skupin respondentů. Samy školy si toho jsou vědomy, a tak k Facebooku přistupují. Jedna ze základních škol ho...

National Repository of Grey Literature : 652 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.