National Repository of Grey Literature 57 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
On-line marketing communication
Bdinková, Simona ; MBA, Karel Fiala, (referee) ; Schüller, David (advisor)
The bachelor thesis is focused on the online marketing communication of Hotel Passage in Brno. The thesis is based on the terms defined in the theoretical part, which is followed by an analytical part, which contains an analysis of the current marketing and communication mix of the hotel and a questionnaire survey. Based on the performed analyzes and the results of the questionnaire survey, it proposes suitable measures leading to the improvement of online marketing communication with customers.
Proposal for Communication Mix Changes of the Selected Club
Šturma, Pavel ; Mucha,, Ing, Martin (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
Diploma thesis deals with the analysis of the communication mix of ice hockey club PSG Zlín. The theoretical part parses general terms of marketing communication and communication mix with a focus on online communication. The second part introduces the club, analyzes its marketing enviroment and its current communication mix again with the focus on online communication. The last part contains suggestions for its possible changes and improvements.
The Proposal of Company Communication Mix
Mokrušová, Libuše ; Janošík, Petr (referee) ; Novák, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with proposal of communication mix for self-employed person Ing. Petr Janošík. The theoretic part deals with the definitions of marketing, basic marketing terms and communication mix. Thesis analyses curent communication mix, competition and environment, and proposes improvement of contemporary communication mix, which improves the market position and competitiveness.
On-line marketing communication
Kollár, Jan ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Obsah této bakalářské práce se zabývá marketingovou komunikací obchodů EXE Jeans. Tyto obchody prodávají smíšené zboží od více značek a jsou rozšířeny v oblasti celé České republiky. V první části práce jsou pokryty a vysvětleny teoretické pojmy úzce spjaty se zadaným tématem. V druhé, praktické části se pak dále zaměřuji na analýzu současného stavu vybrané společnosti, jejího prostředí a možných zlepšení v návrhové části, které jsou hlavním cílem této práce.
Project to Upgrade Communication Infrastructure in High School
Konečný, Martin ; Martin,, Lonský (referee) ; Ondrák, Viktor (advisor)
Diploma thesis is dedicate to plan project which task is to improve communication on high school while it is going to use project and change management. The theoretical part is about basic knowledge of project and change management. Analysis of current state is done primarly with strategic analysis. Practical part include Logical Framework approach, risk analysis, budget etc. In this part we also choose and implement chosen IT solution. Benefits of the project and project itself is summarized at the end of thesis.
Online Communication Strategy of Faculty
Šimíčková, Klára ; Škapa, Stanislav (referee) ; Zich, Robert (advisor)
This diploma thesis is focused on an analysis of the current state of online communication of faculty and formulation of the measures which are needed for strengthening of strategical use of online communication channels within the university.
Monitoring the effectiveness of marketing in the construction company
Vrána, Ivan ; MBA, Tomáš Zajíc, (referee) ; Dohnal, Radek (advisor)
This thesis focuses on monitoring marketing effectiveness in particular construction company. The target work is analysis of effectiveness put money to marketing of communication from basis budget. It deal with success rate of web communications and analysis of cost demand and contract. Output of work is motion of solution to betterment monitoring marketing in the construction company and calculation cost to new and existing customer.
Usage of emoji in online communication across generation
Nechvátalová, Lenka ; Klabíková Rábová, Tereza (advisor) ; Podzimek, Jan (referee)
In the current digital era, emoji are an integral part of everyday online communication, expressing a range of emotions and thoughts. This paper focuses on the understanding and use of emoji by different generations, with an emphasis on Generations Z, Y, X and Baby Boomers. Emoji offer a wide range of expressions and symbols, but their interpretation can differ between generations, which can lead to misunderstandings. This thesis explores the basic emoji that may be more likely to cause these misunderstandings. The aim is to identify the meanings of emoji in different generations and the influence of age and the digital environment on interpretation. The research will focus on the use and interpretation of emoji across generations. The aim is to improve understanding in online communication across generations, where emoji play a key role in communicating emotions and moods.
Proposal to Change the Communication Mix of the Selected Company
Jančová, Vendula ; Ondroušková, Renata (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
The main goal of this thesis is to propose a change in the communication mix of a selected company. The first part of this thesis deals with defining concepts and theoretical knowledge in the field of marketing and marketing communication. In the second part, analyzes of the company and its surroundings are carried out according to the available information. The results of the analytical part are the basis for determining the proposal for changes to the communication mix, found in the third part.
Sales Promotion and Advertising of Company
Vránová, Michala ; Havíř, David (referee) ; Mráček, Pavel (advisor)
The bachelor thesis focuses on the sales promotion and advertising of Hos' trading company. The intention of the thesis is to modify the marketing communication based on the analyses carried out and to create proposals that should increase the satisfaction of existing customers and increase awareness among potential customers. The thesis includes a theoretical part, an analytical part and a design part.

National Repository of Grey Literature : 57 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.