National Repository of Grey Literature 339 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Proposal of Business Strategy for the Establishment of an African Restaurant in Brno
ILogeme, Ijeoma ; Pavláková Dočekalová, Marie (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
This Master's Thesis will delve into Porter's Five Forces framework, macroenvironment analysis, and SWOT Analysis because it relates to the study of introducing African cuisine to a foreign market. The thesis ambitions to offer insights into the underlying factors that contribute to the reluctance of people to embody African delicacies, in addition to discovering capacity enterprise possibilities in catering to African and non-African consumers. The proposed strategic method seeks to manage the limits to access the marketplace by gauging prospective customers' interests and options through a focused questionnaire and implementing a complete marketing plan to promote awareness and attraction to the restaurant. A feasibility evaluation will also be performed to mitigate business risks related to getting into small business in a foreign market.
Measurement and Evaluation of Business Performance
Izsóf, Adam ; Škapa, Stanislav (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
In this bachelor thesis I will measure and evaluate the performance of AUTOIMPEX spol. ,Ltd. during the period 2018-2021. The content of the thesis is divided into 3 parts. In the first part, I focus on the theory where financial ratios and financial analysis methods are described and explained. The second part contains the analysis of the company and is finally evaluated and assessed in the context of the financial situation. The last part has suggestions for improvements and their improvements.
Cost Management and Calculation in the Company
Vrtáková, Lucia ; Škapa, Stanislav (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This bachelor thesis is focused on the issue of cost management in Tempest, a.s., which is a company that deals with various IT services and products such as software development and management, IT infrastructure and outsourcing. In this thesis the necessary introduction to the issue is provided by explaining the basic concepts. Then the characteristics of the company, the description of the current financial situation and cost analysis needed for designing the optimization proposals are stated. Finally, the thesis focuses on concrete proposals for cost optimization.
Measurement and Evaluation of Business Performance
Srapilov, Dias ; Škapa, Stanislav (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This bachelor's thesis focuses on measuring and evaluating the financial performance of the company Potrefená Husa, s.r.o. for the years 2020-2022. The thesis is divided into three parts. The theoretical part describes the methodology and financial analysis indicators. The second part focuses on analyzing the current state of the company using the methods outlined in the theoretical part. The third part of the bachelor's thesis proposes solutions to the current situation of the company and leads to improving the situation in the future.
Measurement and Evaluation of Business Performance
Kříž, Jakub ; Škapa, Stanislav (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
This bachelor thesis focuses on the measurement and evaluation of business performance of a selected Czech company using traditional financial analysis methods. The thesis consists of three main parts. The first is a theoretical basis, providing an overview of the basic concepts and methods of financial analysis as a key tool for understanding the financial situation and measuring performance. The second part focuses on the application of the described methods, during which key trends and shortcomings are identified. The third part is based on these findings, as it proposes solutions to help improve the financial situation and long-term sustainability of the company.
Critical Analysis of Regional Unemployment and Propositions for its Solution
Boudná, Martina ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
This thesis deals with the theme of unemployment in the district Jihlava. It focuses mainly on vulnerable groups of jobs seekers who have limited entry to the open labor market. It analyzes the current situation and proposes solutions and forms of action, under which should lead to a reduction in the unemployment rathe of these risk groups in the district Jihlava.
A Price Analyses on the Imperfect Competitive Market
Mendlíková, Iva ; Fibingrová, Veronika (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The main goal is to clarify price making on the imperfect competitive market. The work is focused on the individual degree of price discrimination too and contains proposal how to use attitudes of price making on this market to increase the demand for services, increasing sales and improving position on market.
Cost reduction using process analysis in company PEGRES obuv s.r.o.
Gřeš, Jan ; Lanc, Martin (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Firma PEGRES obuv s.r.o. se již delší dobu potýká se stagnací v oblasti plánování a řízení výroby. Některé podnikové procesy jsou nyní značně zastaralé a v aktuálních podmínkách již neefektivní. Cíl práce je snížení nákladů s využitím procesní analýzy. Pro dosažení tohoto cíle bude provedena analýza současného stavu zastaralých procesů a budou popsány vybrané metody řízení výroby, které jsou svou povahou relevantní pro výrobu obuvi. Výstupem práce je sada doporučení a návrhů na změny v existujících procesech. Vybrané návrhy budou v prostředí firmy implementovány a práce zahrne zhodnocení výsledků po zavedení těchto změn.
Expansion Strategy of Burda Auction, s.r.o. into Germany
Sikora, Martin ; Komárek,, Jaroslav (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Diplomová práce analyzuje možnosti vstupu Burda Auction, s.r.o. na filatelistický trh Spolkové republiky Německo. Obsahuje zhodnocení teoretických poznatků a používaných analytických metod, které jsou poté aplikovány při analýze německého trhu s filatelií a konkurenčního prostředí. A poté navrhuje vhodné strategie pro expanzi firmy Burda Auction, s.r.o. na německý trh.

National Repository of Grey Literature : 339 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.