Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 224 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Profil časopisu: Psí víno a jeho proměny v čase
Akkadová, Natalie ; Malý, Radek (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá profilem literárního časopisu zaměřujícího se na poezii Psí víno a jeho proměnami v čase, a to v období od jeho založení (v roce 1997) až do ukončení vydávání jeho tištěné podoby. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části shrnuje literární a společenský kontext období ve kterém časopis vznikal a následně se vyvíjel. Druhá část se již věnuje samotnému periodiku, jehož vývoj popisuje podle jednotlivých osobností, jež se střídaly v jeho vedení, konkrétně jsou to Jaroslav Kovanda, Petr Štengl, Ondřej Buddeus, Ondřej Hanus a Olga Pek. K analýze je v práci vybráno dle záměru - pod různými šéfredaktory celkem osm čísel, která jsou hodnocena podle pěti kritérií - Úvodní slovo/Editorial, Rubriky, Autorský okruh, Zaměření poezie a Grafická úprava. U každého z šéfredaktorů je navíc připojen jeho krátký profil, popisující jeho literární kariéru. Práce pracuje s premisou, že na vývoj časopisu mají hlavní vliv především právě postavy šéfredaktorů a také literární a společenský dobový kontext. Obě tyto premisy se v závěru práce potvrzují - časopis s vlivem vedoucích postav a historického období zásadně mění svoji podobu. Práce je mimo hlavní část doplněna přílohami, z nichž dvě jsou rozhovory se dvěma bývalými šéfredaktory, konkrétně Olgou Pek a Ondřejem Buddeusem.
Hlas mládí v současné české a francouzské literatuře a jeho kritická reflexe
Kutnarová, Kristýna ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Malý, Radek (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje dvěma literárním debutům, románu francouzského a románu české autorky Lucie Faulerové Lapači prachu. Nejprve se zabývá fenoménem umělecké kritiky jako takové a snaží se popsat různé teoretické přístupy k ní, které lze následně využít při praktické analýze kritických textů. Následně provádí interpretaci každého z děl a analýzu jejich kritického přijetí. případě českých kulturních i zpravodajských periodikách, tak o vybrané (nejvýznamnější) anglickojazyčné kritiky, publikované případě Lucie Faulerové se práce věnuje pouze kritikám českým, nabízejícím téměř kompletní přehled významnějších textů hodnotících Lapače prachu. Práce se snaží postihnout různé přístupy kritiků k obou románům i vykonávání role uměleckého kritika jako takové. V závěru práce dochází ke komparaci děl a jejich kritického přijetí.
Wordplay in Shakespeare's Romeo and Juliet
Šťastná, Jana ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Bakalářská práce "Překlady slovních hříček v Shakespearově Romeovi a Julii" se zabývá problematikou překládání Shakespeara jako kulturního fenoménu se zaměřením na slovní hříčku jakožto typický prvek Shakespearova dramatického díla. Prostřednictvím konkrétních příkladů ze hry Romeo a Julie jsou v této práci analyzovány české překlady slovních hříček na pozadí Delabastitových překladových strategií a lingvistických mechanismů, jejichž analýza je posléze reflektována z hlediska aplikovatelnosti Delabastitových teoretických poznatků na konkrétní slovní hříčky v originálním i cílovém jazyce.
Komentovaný překlad slovinského literárního díla: Jasmin B. Frelih Ideoluzije
Honsová, Kateřina ; Nedvědová, Milada (vedoucí práce) ; Stranjik, Helena (oponent)
Cílem této diplomové práce je vytvořit komentovaný český překlad uměleckého textu. Konkrétně se jedná o tři povídky ze sbírky Ideoluzije (2015) slovinského spisovatele Jasmina B. Freliha, přeloženy byly tyto povídky De Nachtwacht, Vrabci a Pritisk konca. První část práce stručně představí autora a jeho dílo. Hlavním tématem práce je samotný překlad vybraných povídek a poté odborný komentář. Tato teoreticko-praktická část se zabývá jednotlivými jevy, které mohou být při překladu problematické, jako například neologismy, vulgarismy, citoslovce aj. Teoretický výklad je doprovázen ukázkami z textu povídek. Cílem bylo objasnit překladatelské postupy a předložit řešení uvedených problémů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 224 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.